Gods schepping

Onvergankelijk leven:

Onmogelijke opdracht of juist Grote opdracht?

http://www.tasc-creationscience.org/
Geschreven door Jeff Gift, zondag 6 maart 2005

Vertaald Ir. A. Hekstra

velen zullen zich de epische TV serie, Mission Impossible (Onmogelijke Opdracht) herinneren over de avonturen van de Taakgroep met de Onmogelijke Opdracht, een groepen regering spionnen en specialisten die "onmogelijke opdrachten" kregen van een onzichtbare "secretaris". Zo niet, misschien heb je dan de recente film gezien met dezelfde titel. Ook niet, heb dan een beetje geduld. Ik denk dat je wel bevredigd zult worden.

In de oorspronkelijke serie kreeg de team leider (Dan Briggs in het eerste seizoen, en Jim Phelps in de volgende 6 seizoenen) altijd een opdracht, gewoonlijk met een onmogelijke taak (vandaar de titel) om een alarmerende toestand op te lossen binnen een gestelde tijd (natuurlijk tegen het einde van de show). Als je onlangs nieuws gelezen hebt over ouder worden weet je waarschijnlijk dat de regering en andere organisaties soortgelijke teams opgezet hebben van hedendaagse specialisten en ze belast hebben met vergelijkbare ernstige en schijnbaar onmogelijke taken, om te zoeken naar wetenschappelijke antwoorden naar het geheim van eeuwig leven.1 Het eerste uitgangspunt van de meeste van deze teams van specialisten is dat onze lichamen van een slecht ontwerp zijn en vele individuele "tijdbommen" bevat (d.w.z. slecht functionerende orgaan systemen, die gedoemd zijn uiteindelijk te falen). Enkele zeer intelligente mensen beweren dat, vanwege de exponentiële toename van onze kennis van het verouderingsvraagstuk, wij wel spoedig controle moeten krijgen of zelfs een halt kunnen toeroepen aan de veroudering, door deze "tijdbommen" onschadelijk te maken. Gezien de intrigerende verwachtingen van deze opdracht, geloven vele mensen over de hele wereld letterlijk en figuurlijk, in het werk van deze geleerden. Kan de dood worden overwonnen door een team met een speciale taak van specialisten, bewapend met een ongelooflijke intelligentie, sterke vastberadenheid en brede financiële steun? Zijn dit de ingrediënten voor eeuwig leven? Laten we eens kijken naar enkele wetenschappelijke en Bijbelse redenen, waarom het al of niet een goed idee zou zijn om ons geloof, hoop en financiering in de handen van deze individuen te leggen.

Onmogelijke opdracht?

Is er enige waarheid in de beweringen dat de fontein van de jeugd kunnen worden verkregen door wetenschap? De specialistische kennis van deze geleerden bevatten vele kernen van waarheid. Tenslotte sterven ééncelligen zoals bacteria niet van ouderdom, maar leven voort door te delen in twee nieuwe kopieën, die elk weer delen in twee nieuwe, enz. Mensen hebben organen, zoals de lever en de nieren, die bestaan uit vele individuele cellen. Waarom dele deze cellen zich niet in nieuwe cellen, die de organen repareren en onze organen voor eeuwig vernieuwen? Het is waar, dat de tweede wet van de thermodynamica dicteert, dat alle vaste structuren ooit versleten zullen zijn. Maar biologische organismen zijn geen vaste structuren, maar bevatten ingebouwde reparatie mechanismen. Zelfs vanuit Bijbels perspectief is het redelijk om te concluderen dat deze reparatie mechanismen eens voldoende waren om het mensen mogelijk te maken om bijna 1000 jaar te leven (Zie Genesis 5). Waarom niet langer, als God dat zou hebben verordineerd? Alhoewel een gemiddelde ‘boven limiet’ schijnt te zijn ingeprogrammeerd bij elke heden levende soort, hebben fok programma’s aangetoond dat deze limiet kan worden veranderd, zelfs zeer dramatisch. Experimenten met fruit vliegjes en wormen hebben getoond dat extra levenslengte in en uit de populaties kunnen worden gefokt. Een genetische schakelaar die betrekking heeft op levenslengte in een soort van wormen is aangetoond en het lijkt waarschijnlijk dat zulke schakelaars ook bij mensen bestaan.2 Momenteel, en gedurende de laatste 3-4 duizend jaar, verslijten onze organen in een periode van 100 jaar.3 Het is algemeen bekend dat de menselijke cellen ca 80-90 keer delen, dan stoppen zij. Maar er is Bijbels en wetenschappelijk bewijs, dat dit niet altijd zo was. Aan het uiteinde van onze DNA chromosomen is een structuur die telomeer wordt genoemd. Het is een soort telmechanisme, met een aantal kralen aan het eind. Telkens als de cel deelt, is het alsof een kraal wordt afgeknipt, waardoor de telomeer korter wordt.4 Als éénmaal de kralen op zijn, schijnt celdeling niet meer te kunnen plaatsvinden. Vanaf dat moment, terwijl iedere cel verslijt, wordt hij niet meer vervangen door nieuwe en het orgaan systeem sterft af. Dus, het antwoord op de vraag of de opdracht aan de wetenschappers oplosbaar is schijnt ‘Ja’ te zijn, tenminste door God.

Waarom niet gewoon proberen?

De 56 jarige uitvinder van de computer, dringt Dr Ray Kurzweil in zijn interview5 en recente publikatie Fantastische Reis 6, er bij de mensen op aan lang te leven om de komende technologische explosie nog mee te maken, waarvan hij voorspelt dat deze een oneindig leven mogelijk zal maken. Hij gelooft dat wij ook in staat zullen zijn ons zelf te injecteren met miljoenen ‘nano-robots’ die zich zullen uitspreiden in ons lichaam, en botten, spieren, aderen en hersen cellen. Hij gelooft ook, dat wij verbeteringen van onze genetische code kunnen downloaden van Internet. Dr Kurzweil heeft geloofwaardigheid. Hij won, per slot van rekening, de prestigieuze Lemelson-MIT prijs van $500.000 en in 1999 de bekroning van de Nationale Medaille voor Technologie. De Christian Science Monitor noemde hem zelfs de ‘moderne Edison’ en hij werd ingelijfd in de Uitvinders Hal van Roem in 2002. Hij beweert dat zijn voorspellingen zijn gebaseerd op voorzichtig geconstrueerde wetenschappelijke modellen die hij heeft gebruikt in het verleden om de toekomst van het internet en computers te voorspellen die een schaak meester kan verslaan.7 Dr Kurzweil’s huidige missie, is om de drie bruggen over te steken, die leiden naar onsterfelijkheid. De eerste is een gezonde levenstijl. Als deel van zijn dagelijkse routine gebruikt hij 250 vitamine en supplement pillen, 8 – 10 glazen alkalische water en 10 koppen groene thee. De tweede is genen controle, waardoor, zoals gedemonstreerd bij fruit vliegjes en wormen, ziekte veroorzakende genen worden verwijderd, die het verouderingsproces vertragen. De laatste brug is nanotechnologie en de invoeren van nanobot bedienden in onze bloedstroom.

Ook al zou deze opdracht aan Dr Kurzweil en andere inderdaad onmogelijk zou blijken, zullen sommigen zich afvragen: ‘Waar is dan de fout?" Wat voor kwaad zit er in het toestaan van dit misschien wat narcistisch maar potentieel bruikbare onderzoek van een select gezelschap van geniale mensen? In het proces van het zoeken naar hun eigen onsterfelijkheid kan de technologie die zij ontwikkelen heel veel mensen goed doen. Maar het gevaar is dat hun opdracht de grootste en meest belangrijke opdracht van alle tijden zou hinderen, door velen minder ontvankelijk te maken voor de belangrijke boodschap die zij ooit zullen kunnen ontvangen, namelijk het Evangelie van Jezus Christus. Het idee dat menselijke technologie de dood kan overwinnen neemt de reden weg van de boodschap van het Evangelie en de noodzaak van een redder en vermindert voor sommigen de noodzaak van een liefhebbende God. Volgens de Bijbel is de dood de straf voor onze zonden en er is maar één manier om die straf weg te nemen, en dat is door het geloof in Jezus, die aan het kruis stierf als verzoening voor onze zonde. "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."(Romeinen 6:23). Jezus is het enige en betrouwbare antwoord op de tikkende tijdbom van de dood onschadelijk te maken, want Hij heeft beloofd de laatste vijand onder Zijn voeten te vermorzelen als Hij terugkomt. "De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. " (1 Cor. 15 : 25,26) Verder is Jezus the Ene en enige brug die overgestoken moet worden om niet alleen eeuwig leven te krijgen, maar eeuwig leven in de aanwezigheid van onze liefhebbende God en Schepper. Ondanks wat wetenschappers ons mogen zeggen van de voordelen van een gezonde levensstijl, genen manipulatie en zelfs nanobots, onmogelijke opdrachten vereisen sensationele wonderen. En sensationele wonderen worden alleen betrouwbaar gegeven door een almachtige, alwetende en alomtegenwoordige God, niet door een Onmogelijk Opdrachten Team of enige andere vorm van menselijk intellect.

Referenties en notities.

1 Enkele honderden wetenschappers ontmoeten elkaar onlangs voor een conferentie betreffende "Strategieën voor een begeleide Verwaarloosbare Veroudering: Redenen waarom een goede controle van veroudering in het vooruitzicht ligt." Een gedetailleerd verslag van deze vergadering (110 artikelen, 597 pagina’s) werd gepubliceerd als de Juni uitgave van de Annals of the New York Academy of Sciences ( www.annalsnyas.org/content/vol1019/issue1 )

2 Wieland, 1998. Living for 900 Years. Creation 20(4):10-13. Available online at www.answersingenesis.org/creation/v20/i4/years.asp

3 In Psalm 90:10 lezen we "Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen..". Vandaag, 3.000 jaar later, is onze gemiddelde leeftijd nog steeds dezelfde.

4 Wieland, 1998. Er is een uitzondering, nl. Onze hersen cellen, de telomeer schijnt daar niet korter te worden.

5 Wellesley, 2005. Inventor preserves self to witness immortality. Associated Press article available online at www.cnn.com/2005/health/diet.fitness/02/15/ one.mans.immortality.ap/index.html

6 Kurzweil, R. 2004. Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever. Holtzbrinck Publishers. ISBN 1-57954-954-3.

7 Kurzweil, R. 1990. The Age of Intelligent Machines. MIT Press. ISBN 0-262-61079-5.

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu