Gods schepping

Orkaan Isabel. 

Getuige van een liefhebbende God?

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Jeff Gift, PhD, op woensdag 1 oktober 2003

Vertaald door: Ir A. Hekstra

 
de News and Observer in Raleigh besteedde 4 pagina’s voorafgaande informatie aan de catastrofale gebeurtenis die werd voorspelt, met koppen als "Schuilplaatsen klaar voor de komst van de orkaan Isabel om 1 uur vanmiddag,"

"Scholen zijn gesloten van af Triangle tot de Kust," en "Treinen, enkele vluchten en uitvoering geschrapt." Op woensdag avond op 17 september, ontvingen verschillende vrienden en ik van de Openbare Gezondheid Dienst voicemail boodschappen van de Minister [US Department of Health and Humans Services] Commando Centrum (DHHS) met de opdracht ons te melden bij North Carolina State Emergency Operations Center (EOC) in Raleigh om te assisteren bij het bepalen van de noodzaak voor ondersteuning van de Federale Regering. Op donderdag, 18 september om 1 uur namiddag, passeerde het oog van de orkaan Isabel over de kaap Lookout, N. Carolina. Gebaseerd op mijn eerdere ervaringen – gewoonlijk vanuit mijn luie stoel thuis – stelde ik mij voor dat het verhaal dat zich ging ontwikkelen voor het publiek via nieuws rubrieken en foto’s er één was van vernielingen, verwarring, frustratie en teleurstelling. Terwijl wij denken aan de mensen die verlies hebben geleden, waren wij tegelijkertijd geroerd door geboden professionele, heroïsche en hartverwarmende hulpverlening van vele individuen van diverse organisaties binnen de hulporganisatie van de Staat (SERT). Uit deze ervaring hebben wij het een en ander geleerd over deze catastrofe.

Orkaan Isabel, foto NasaOrkanen, alhoewel vernietigend en verstorend als zij boven land komen, zijn belangrijk voor het behoud van het leven op Aarde.(1) Volgens wetenschappers is aangetoond dat orkanen nodig zijn om de temperatuur op Aarde binnen de goede temperatuur bandbreedte te houden, nodig voor het leven. Zij zorgen ervoor dat de oceanen niet teveel kooldioxide opnemen uit de atmosfeer. Dit verlies aan CO2 uit de atmosfeer zou aanleiding kunnen zijn tot catastrofaal afkoelen van onze planeet. In de zomer van 1995 zorgden drie orkanen boven de Saragossa zee ervoor dat er meer kooldioxide uit de oceanen naar de atmosfeer ging zodat het gehalte met 50 % steeg.(2) Orkanen onttrekken dus kooldioxide aan de oceanen, en distribueren het in de atmosfeer ten gunste van de planeet. Orkanen hebben ook het effect op mensen, dat zij hun medemens helpen.

Op donderdag, de dag dat Isabel aan land kwam, kwamen ziekenhuizen en 800.000 families zonder elektrische stroom te zitten. De zondag daarna waren dat nog maar 100.000 families terwijl alle ziekenhuizen weer elektriciteit hadden, dankzij de inspanning van de elektriciteitsmaatschappijen, het leger en vele andere organisaties. Een groot aantal generatoren werd via de lucht getransporteerd, omdat de wegen gesloten waren. Donderdag hadden 2000 mensen hun toevlucht gezocht in schuilplaatsen van het Rode Kruis, zondag waren dat nog maar 133.

Deze ramp heeft vele mensen verenigd in gebed tot God en onderling hulpbetoon.

Meteorologen bevestigen, dat te veel en ook te weinig orkanen op Aarde, tot rampen kunnen leiden voor het leven op Aarde. Wij hebben ook geconstateerd, dat dergelijke rampen mensen dichterbij elkaar kunnen brengen in gebed en aanbidding van God.

Het effect van orkanen op de Aardse temperaturen bewijst eens te maar dat God de Aarde heel zorgvuldig heeft ontworpen.

De uitkomst van de wetenschappelijke studies, van het effect van orkanen, bewijst eens te maar, dat niet de toename van het kooldioxide gehalte tengevolge van menselijk activiteiten – industrie, verkeer en verwarming van ruimten – de belangrijke boosdoener is van de toename van kooldioxide, integendeel, deze toename is juist van belang voor de regulering van de temperaturen.

 

Literatuur

(1) Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, 2nd ed., (Colorado Springs, CO: NavPress, 1995), p. 136.

(2) Nicholas R. Bates, Anthony H. Knap, and Anthony F. Michaels, Contribution of Hurricanes to Local and Global Estimates of Air-Sea Exchange of CO2, Nature, 395 (September 3, 1998), pp. 58-61.


Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu