PERSBERICHT

 

 

Britse aartsbisschop mist essentie debat schepping/evolutie

Het commentaar dat de Britse aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams gisteren gaf op het creationisme, wijst op een onbegrip van waar het werkelijk om draait in de discussie in het vraagstuk over schepping/evolutie.

Willams zegt in een interview met de Britse krant The Guardian van 21 maart desgevraagd dat hij vindt dat creationisme niet onderwezen zou moeten worden in Britse scholen. Als reden geeft hij hiervoor dat het onderwijs van het creationisme de doctrine van de schepping zou inperken in plaats van het te versterken.

In het interview toont Williams zich een voorstander van een combinatie van een goddelijke schepping met het evolutionaire proces. Hij zegt met zoveel woorden dat er ruimte moet zijn voor een groter scheppingstijdperk. In het interview wordt geloof en wetenschap tegenover elkaar gezet.

Williams beseft onvoldoende dat het in de discussie niet gaat om een vermeende tegenstelling tussen geloof en wetenschap, maar om een botsing van wereldvisies. De wetenschappelijke feiten, voor zover ze gebaseerd zijn op daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek, zijn voor evolutionistische en creationistische wetenschappers exact hetzelfde. Het is de interpretatie van de feiten, gebaseerd op vooronderstellingen over de geschiedenis van de aarde en het ontstaan van het heelal die sterk afwijkt.

Net als veel christenen beseft Williams niet dat het vasthouden aan het bijbelse verslag van de schepping van groot belang is. Immers, als Genesis geen historische gebeurtenissen staan beschreven, dan moet ook getwijfeld worden aan de zondeval. En wat is dan de waarde van de komst van Jezus Christus en zijn verzoenend sterven? De schrijvers van het Nieuwe Testament zoals Lucas (Lucas 3) en Paulus (1 Cor 15:21-22) en ook Jezus zelf (Marc. 10:6), geven duidelijk blijk van het letterlijk nemen van Genesis, gebaseerd op een jonge aarde, en een schepping van de mens aan het begin van de schepping. Niet ontstaan na een evolutionair proces met miljoenen jaren van dood en lijden.

Het zou niet consistent zijn met de christelijke claim dat Jezus de zoon van God is, onfeilbaar en daarmee alwetend, dat hij hierin foutief zou hebben gesproken. Christenen die een scheppende God willen combineren met het vermeende proces van evolutie, bevinden zich op zeer glad ijs, een pad dat het fundament onder het Evangelie ondermijnt.

1 Cor 15: 21-21

Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Marcus 10:6

Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt;

Lucas 3

Geslachtsregister van Jezus

 

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu


 

 

Over Werkgroep In Genesis

Werkgroep In Genesis heeft zich tot doel gesteld om informatie te bieden over schepping en evolutie, zodat het voor christenen en niet-christenen duidelijk wordt dat de Bijbel betrouwbaar is vanaf het begin. De Werkgroep wil betrouwbaar materiaal over de schepping beschikbaar stellen in het Nederlands, op het web, via DVD en op papier.

De Werkgroep is opgericht door christenen uit verschillende kerken en gemeenten naar aanleiding van de Brit Philip Bell van de organisatie Answers in Genesis in mei 2004. Bell bezocht Nederland opnieuw in de afgelopen dagen. Van de spreekbeurten is via de website sinds kort een fraaie serie DVD’s te verkrijgen.

Voor meer informatie en verzoeken om verder contact:

info@scheppingofevolutie.nl

per fax: (0)84-2245373

22 maart 2006