Gods schepping

Soort vorming: zijn er voorbeelden van gedocumenteerd?

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Joe Spears. Ms, op zaterdag 1 februari 2003

Vertaling Ir. A. Hekstra

het was interessant om de nogal openhartige erkenning te lezen van een evolutionist dat er geen gedocumenteerd bewijs bestaat van ook maar één enkele soort die ontstaan is uit een andere soort! "…ik vroeg ooit de welsprekende en innemende Niles Eldridge of hij wist van een geval van documentatie van een nieuwe soort. Ik vertelde hem dat ik tevreden zou zijn met een voorbeeld uit een laboratorium, in het veld, of van studie van het fossielen register. Hij kon slechts één voorbeeld noemen: Theodosius Dobzhansky’s experimenten met Drosophila, de fruit vlieg. In dit fascinerende experiment werden fruitvliegjes geteeld bij toenemende temperaturen, genetisch van elkaar verwijderd. Na twee jaren konden de warm-geteelde vliegjes niet meer kruisen met hun koud-geteelde verwanten. "Maar", voegde Eldridge er snel aan toe, "dat had te maken met een parasiet!" Later werd inderdaad gevonden dat de warm-geteelde vliegjes geen intracellulaire symbiotische bacterie hadden zoals de koud-geteelde vliegjes wel hadden. Eldridge beschouwde dit niet als een geval van soort vorming. Wij weten dat bacteriën ziekten veroorzaken, en dat als je ziek bent dan ben je geen nieuwe soort. En hij had geleerd dat evolutie door natuurlijke selectie plaatsvindt door geleidelijkheid en over lange tijd en door enkelvoudige gen mutaties."

"…de enige andere organismen, behalve fruitvliegjes, waarbij soort verandering is opgetreden in het laboratorium zijn leden van de soort Amoebe, waar ook symbiose was betrokken." [Bron: Lynn Margulis, Symbiotic Planet (NY, NY: Basic Books, 1998) pp. 7-8.]

Het vreemde bij bovenstaande uitspraken is dat er meerdere verbazingwekkende zaken zijn:

Waar zijn dan die gedocumenteerde voorbeelden van soorten die uit andere soorten zijn voortgekomen, die meer fysiek verschillen dan slechts in het dragen van symbiotische bacteriën ? Schijnbaar bestaan die niet. Wat zijn de gevolgen van deze toevallige openhartige erkenning? Eén is dat geen van de feiten, de gegevens, het bewijs, het fossielen register, de laboratorium proeven met verwekte mutaties de vorming van soorten ondersteunt zoals beweert.

Hoevelen van ons hebben niet horen beweren dat "de feiten" de evolutie bewijzen zonder ook maar een zweem van enige twijfel ? Maar als we kijken naar het bewijs, beter gezegd zoeken naar bewijs (want het verstopt zich toch wel heel erg goed), dan ontdekken we dat de feiten de conclusies, waarop de beweringen zijn gebaseerd, niet rechtvaardigen. Evolutie is niet gebaseerd op onderzoek, resultaten en feiten.

Het is een kaartenhuis gebaseerd op fantasie en sprookjes.

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu