Sponsor het volgende boek van Peter Scheele

Nederland is te klein om van boekenschrijven te kunnen leven. Toch is het uitermate belangrijk dat er goeie boeken blijven verschijnen die het authentieke christelijke geloof uitleggen en verdedigen.

Al enige tijd is er landelijk het debat gaande over Intelligent Design. Cees Dekker heeft een aantal mensen om zich heen verzameld die in hoog tempo artikelen schrijven, die vervolgens tot boek gebundeld worden. Hierin wordt een synthese voorgesteld van de evolutie-theorie en de scheppingsgedachte door niet meer over toeval te spreken, maar over ontwerp. Daarbij wordt een historische uitleg van Genesis losgelaten, het creationisme als belachelijk afgedaan, en de evolutietheorie van de ontwikkeling van eencelligen tot de mens volkomen kritiekloos overgenomen en zelfs gepropageerd.

Er zijn weinig mensen die hier bezwaren tegenin durven brengen omdat ze hun vingers er niet aan willen branden. Toch is het maar zeer de vraag of de richting die men nu aan het opschuiven is, terecht is.
Samen met Evert van der Heide (chemicus bij Shell en met een aantal creationistische publicaties op zijn naam) en mogelijk anderen, wil Peter het hele terrein van theologie, filosofie, astronomie, biogenese, geologie, paleontologie, biologie, genetica en archeologie bespreken om te kijken of creationistische claims van een éénmalige kortstondige schepping en daarbij overeenkomende jonge aarde wel zo eenvoudig verworpen mogen worden.

Schrijven kost tijd. Tijd is geld. Alhoewel het vorige boek van Peter hierover (Degeneratie, het einde van de evolutietheorie) een overweldigend succes was met meer dan 15.000 verkochte exemplaren, is het maar zeer de vraag of dat succes weer te evenaren is. Toch moet er over dit onderwerp geschreven worden. Daarom deze vraag: wilt u de uitgave van een nieuw boek sponsoren?
Elke 1.000,- euro (of ander bedrag) helpt om dit te realiseren. Peter is zelfstandige en moet leven van de activiteiten die hij ontplooit of opdrachten die hij krijgt. Formeel kan een en ander als volgt gerealiseerd worden: uw gift wordt gegeven aan stichting Peter; de stichting geeft opdracht aan Peter tot het schrijven van het boek; Peter kan daarmee rekeningen sturen zonder BTW (schrijven is onbelast, dat scheelt 19% kosten) en zijn tijd besteden aan schrijven in plaats van aan andere opdrachten werken.
Peter zal uiteraard ook zelf veel tijd investeren in het project.

De eerste concept-teksten, die de theologische kant behandelen zijn al geschreven en kunt u ontvangen, zodat u bij voorbaat al weet welke kant het opgaat.
De vorm waarin de sponsoring gebeurt is bespreekbaar. Het is bijvoorbeeld een idee om advertentieruimte in het boek op te nemen met vermelding van uw bedrijf. Of u neemt bij voorbaat een x-aantal exemplaren af om deze aan al uw relaties te sturen. U kunt gedurende een bepaalde tijd maandelijks een bedrag geven of u geeft eenmalig een bijdrage. Elk ander voorstel zal serieus overwogen worden.

Als u van mening bent dat het belangrijk is dat de bijbel als een historisch betrouwbaar boek gezien blijft worden, juist óók als het om de scheppingsgedachte gaat, én als u van mening bent dat de wetenschappelijke claims van het tegendeel rammelen, help ons dan!