Sponsors gezocht.

Nieuw boek van Peter Scheele.

Stichting Peter
   Cees Hoogland
   040-2422812
   cees.hoogland@hetnet.nl
   giro 5584452 t.n.v Stichting Peter
   o.v.v. Sponsoring Boek
   giften zijn aftrekbaar

 Sommigen van jullie zijn er misschien al van op de hoogte.
 Peter Scheele wilt graag in navolging van zijn boek "Degeneratie: het einde van de evolutietheorie" uit 1997 een opvolgend boek publiceren  i.s.m. Dr. Evert vd Heide.

   Het boek zal een licht werpen op de "wolf in schaapskleren", namelijk het Intelligent Design model, waarin Genesis als letterlijke geschiedenis wordt afgedaan, de evolutietheorie wordt toegevoegd en creationisme belachelijk wordt gemaakt.

Om dit idee te realiseren, heeft Peter sponsors nodig. Zie daarvoor de  bijlage.

Stuurt u s.v.p. dit bericht ook zeker door aan mensen die u kent, ook  als u zelf Peter niet kunt sponsoren.

   Ter info: zie ook
 http://www.nd.nl/htm/dossier/geloof_en_wetenschap/artikelen/060415a.htm

   en
 http://www.nd.nl/htm/dossier/geloof_en_wetenschap/artikelen/050728a.htm

   Contactinformatie:
   Peter Scheele
   06-22505217
   peter@degeneratie.nl

BIJLAGE:

Sponsor%20Peter%20Scheele.htm