Verdriet en humor.

Op mijn vraag aan Johan Huibers of de creatie groep een bezoek mocht komen brengen, schreef hij terug:

> > Sent: Wednesday, April 19, 2006 8:19 PM
> > Subject: Re: Bezoek aan je Ark

> > beste Albert
> > De gemeente Schagen heeft mij op straffe van een boete voor
> > iedere keer dat er iemand een bezoek op de ark brengt mij dit
> > opgelegd dus iedereen zal moeten wachten tot we 2 Oktober uitvaren
> >
> > Sorry voor dit ongemak
> >
> > Johan

Daarop schreef Albert:

> > Heel vreemde toeristen belasting! Maar als ik minister Zalm moet
> >geloven, maken de Gemeenten een moeilijke tijd door.
> >
> > Wanneer ben je buiten Schagen met de Ark?
> >
> > Gods zegen,
> > Albert

Een lid van de Creatie contact groep schreef:
> ----- Original Message -----
> From: "rudimeekers"

> Sent: Monday, April 24, 2006 6:30 PM
>Re: Bezoek aan je Ark
>
>
> In Belgie is het nog erger!
>
> > Wat als de ark van Noach in België moest gebouwd worden ?
> > De Heer kwam naar Noach in België in het jaar 2004. De aarde was verdorven
> > en overbevolkt. De Heer gaf aan Noach de opdracht de ark te herbouwen en
> > twee exemplaren van elk levend wezen samen met enkele goede mensen te
> > redden. "Hier is het plan", zei God. "Haast je, want over zes maanden zal het
> > 40 dagen en nachten beginnen regenen". Zes maanden later begon het te
> > regenen. De Heer keek neer en zag Noach huilend in zijn overstroomde tuin,
> > maar hij zag geen ark. "Noach", donderde Hij, "Waar is mijn Ark?" "Vergeef
> > me, Heer", smeekte Noach. "De dingen zijn veranderd. Ik had een speciale
> > bouwvergunning nodig. En ik heb moeten discussiëren met de inspecteurs in
> > verband met een brandverzekering. Mijn buren beweren dat ik de bouwlijn
> > overschreden heb met mijn Ark en dat ik de maximumbouwhoogte niet
> > gerespecteerd heb. We zijn naar Stedebouw moeten gaan voor een beslissing.
> > Dan kwamen het ministerie van Verkeer en de dienst van Bruggen en Wegen.
> > Zij wilden een waarborg gestort hebben voor de toekomstige kosten van de
> > aanpassing van de infrastructuur als de Ark moest verplaatst worden naar
> > de zee. Ik beweerde dat de zee tot hier zou komen, maar daar geloofden ze er
> > geen snars van. Hout vast krijgen was een ander probleem. Er is een verbod
> > op het kappen van inlands hout om de gevlekte bosuil te beschermen. Ik
> > probeerde de natuur-aanhangers te overtuigen dat ik het hout juist nodig
> > had om die uil te redden. Geen gehoor ! Ik verzamelde de dieren. Maar dan
> > werd ik aangeklaagd door Gaia. Die beweerden dat ik de wilde dieren
> > gevangen hield tegen hun zin. Ook argumenteerden ze dat de accomodatie te
> > beperkt was en dat het wreed en onmenselijk was zoveel dieren te houden in
> > zo'n kleine ruimtes. Het Ministerie van Leefmilieu besliste dat ik geen
> > Ark mocht bouwen zonder dat ik een milieueffectenrapport opmaakte over uw
> > voorspelde watervloed. Ondertussen ben ik nog steeds bezig een klacht van
> > het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding van uw dienaar pater
> > Leman op te lossen. Volgens hem moest ik een bepaald aantal allochtonen
> > inhuren om de Ark te bouwen. Anderzijds willen de vakbonden dat ik enkel
> > vakbondsleden met Arkervaring te werk stel. Om de zaken nog erger te maken
> > heeft Douane en Accijnzen al mijn bezittingen en beleggingen aangeslagen.Lachen
> > Zij beweerden dat ik het land illegaal wil verlaten met meeneming van
> > bedreigde diersoorten. Dan zei ik nog iets over de problemen met het
> > ellebogenwerk van al die politici die allemaal iemand hebben die absoluut
> > mee moet. Dus Heer, vergeef mij, het zal me minstens tien jaar kosten om
> > de Ark te bouwen."
> > Ploteling stopte de regen,de hemel klaarde op en de zon begon te schijnen.
> > Een prachtige regenboog strekte zich over de horizon. Noach keek
> > verwonderd op. "Wil dit zeggen dat U de wereld niet zal vernietigen",
> > vroeg hij. "Neen", zij de Heer, "uw regering heeft dat al gedaan".

Lachen              

> > Spijtig genoeg gaat de vernietiging nog door...
>
Auteur onbekend.