Gods schepping

Waar komen de virussen vandaan ?

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Jeff Gift, Ph D op maandag 1 november 2004

Vertaling: Ir. A. Hekstra

auteur"wat hun aantal betreft zijn er geen andere wezens in de oceanen, die overeen kunnen komen met virussen. Duizenden, soms zelfs miljoenen van deze moleculaire parasieten, kun je aantreffen in iedere druppel water van het oppervlaktewater van de zee, zelfs 10 keer zoveel als bacteriën… bewijs dat suggereert dat virussen zeer krachtig zijn in de zee, en bepalend is voor hoeveel plankton en uiteindelijk hoeveel vis er is, en hoeveel mensen een oceaan ecosysteem kan ondersteunen … virussen moeten een belangrijke taak hebben. WAAROM HEEFT GOD VIRUSSEN GESCHAPEN?

Een belangrijk argument tegen de creationistische wereldvisie, is waarom een goede God pathogene (ziekteverwekkende) organismen zou scheppen, die slechts één functie schijnen te hebben namelijk ziekte en lijden te veroorzaken?

Gezien de huidige aanvoer van vaccins in de VS en Europa, en de voorspellingen van de Gezonheids-diensten voor het komende (2005) influenza seizoen, zal deze kwestie een rol spelen in de gedachten van meer mensen dan alleen anti-creationisten.

Het werk van een goede God?

Het verhaal van Noach en de Vloed wordt vaak bekritiseerd met de opmerking dat God pathogene virussen in de wereld wilde hebben: want zij bestaan vandaag, God moet ze in de Ark hebben meegebracht.(1) Maar de algemene gedachte dat de enige functie van virussen is het veroorzaken van ziekten zoals open zweren, hepatitis B, herpes, gele koorts, virale hersenvlies-ontsteking, waterpokken, verkoudheden, ziekte van Pfeiffer, de bof, hondsdolheid, polio, gordelroos, pokken, wratten, virale longontsteking, AIDS en sommige soorten kakker. Uit onderzoek is gebleken dat zij diverse belangrijke rollen vervullen in de ecologie en dat zij in feite essentieel zijn voor het leven. Uit onderzoek blijkt dat zij diverse heilzame functies dienen.(2)

Hoe werken zij?

De relatie tussen virussen en hun gastheer is complex, en begint meestal als er contact ontstaat tussen virus en een gastheer cel. Alle bekende levensvormen kunnen worden geïnfecteerd door virussen, maar sommige levensvormen zijn minder gevoelig dan andere, bijvoorbeeld, sommige soorten arthropod gymnospermen (geleedpotige naaktzadigen) zijn bekende virus gastheren.(3)
 

Virus vermenigvuldiging

Aankoppeling: Virussen en alle dierlijke cellen hebben uitsteeksel, typerend glycoproteïnen, die het mogelijk maken voor een virus en dierlijke cel om contact te maken en chemisch en mechanisch een binding te maken. Om een cel te infecteren, moeten de antigenen van een virus oppervlak inhaken in de receptoren van de cel. De binding is soortspecifiek, dus een specifiek virus infecteert een specifieke gastheer plant of dier. Er zijn enkele virussoorten die een groot aantal gastheren kan infecteren, zoals hondsdolheid en griep.

Indringing: Volgende op de aankoppeling worden de meeste virussen de cel ingetrokken door een proces dat men endocytosis noemt, hetzelfde proces waarmee de cel voedingstoffen opneemt. Sommige virussen kunnen direct binnendringen door poriën in het celmembraan, en andere, zoals bacteriofagen, blijven buiten de cel maar injecteren hun DNA de cel in.

InfectieTransfectie: Het virale DNA wordt gekoppeld aan een specifieke plek op het gastheer DNA door integrase. Dit enzym doet door het ronde plasmide DNA te snijden, dan het nieuwe DNA te koppelen en de twee sneden te herstellen.

Vermenigvuldiging en Synthese: Het virale DNA, of RNA, geeft instructies aan de gastheer cel om kopieën te maken van de virale kern-zuren en eiwitten, inclusief de enzymen.

Constructie: Eenmaal binnen de cel, kan de virus een lopende band opzetten (Figuur 2). In één type faag, wordt de staart gemaakt door eerst de eiwit stellage op te zetten. Dan worden eiwit bouwstenen één voor één aangebracht. Dit proces stopt zodra een andere eiwit, dat fungeert als een meetlint, aangeeft dat de start lang genoeg is. Er wordt dan een signaal afgegeven, dat de staart is voltooi d en de stellage wordt afgebroken om elders weer gebruikt te worden

Vrijlating: De nieuwe virussen verlaten de cel om nieuwe cellen te infecteren en meer genen te verspreiden.

Fig.1. Infectie door membraan

Sommige evolutionisten beweren dat virussen zijn geëvolueerd uit bacterieën door natuurlijke selectie. In dit proces, toen zij parasieten werden, verloren zij alle complexe eiwit structuren deie nodig waren voor hun bacterie stadium.

image63Fig. 2. Vermenigvuldigings cyclus van een bacteriofaag(5)

Anderen denken dat virussen de eerste levensvormen waren, en dat bacteria en alle andere levensvormen uit hen evolueerden. Het fatale probleem voor deze theorie is dat virussen niet zelfstandig kunnen leven, en om te reproduceren hebben zijn ATP nodig en alle complexe machinerie aanwezig in een bacterie cel. Andere wetenschappers veronderstellen dat omgekeerde symbiose plaatsvond, en dat virussen ontstonden uit cel onderdelen zoals plasmiden en andere organellen, en uiteindelijke evolueerden in onafhankelijke levensvormen.(6)

Tot nu toe ontbreken feiten om ieder van deze theorieën te staven. Beide, bacteriële plasmiden en virussen bevatten nucleotide sequenties die nodig zijn voor vermenigvuldiging. Alhoewel deze structuren nodig zijn voor het functioneren van elk, betekent dit niet de ontwikkeling van de soort. Voorts zijn alle "oude" virussen ontdekt in "oud" amber en andere plaatsen volledig ontwikkelde functionerende virussen.

Waar zijn ze goed voor?

Volgens Jerry Bergman is het belang van virussen gekoppeld aan het belang van bacteria, die vruchtbare grond en atmosferische gassen produceren.(2) Bacteria maken ons water schoon, spelen een rol in het stabiliseren van de atmosferische stikstof-concentratie, en reguleren de zuurgraad van de grond.

Wetenschapper denken dat virussen een relatie hebben met bacteria die verwant zijn aan bijen die pollen brengen van bloem naar bloem, en zo kruisbestuiving veroorzaken. Virussen dragen niet alleen hun eigen genen, maar ook die van andere wezentjes, in het bijzonder bacteria.(7) Walter ReMine gelooft dat God met opzet levensvormen maakte en vrijliet in de natuur in een eigen tijd-volgorde, vergelijkbaar met een computer door een aantal stadia gaat gedurende het "systeem bootup" proces.(8) Het opstarten van een hele planetaire biosfeer zal vele problemen kennen. Misschien dat onze ontwerper God deze problemen moest oplossen door organismen, zoals virussen, in een bijzondere tijd-sequentie vrij te laten, waarbij ieder stadium volgde op de vorige.

Als virussen deel zijn van God’s verbazingwekkende plan, dat het leven op Aarde fantastische aanpassingsmogelijkheden biedt, dan zou het zinvol zijn dat Hij ons instructies meegeeft hoe wij met de problematische kant van hun bestaan moeten omgaan. In een voorgaand artikel: Een ons van God gewijde preventie behandelden wij de verbazingwekkende Mozaïek regels betreffende de hygiëne die God gaf, ruim voordat virussen en bacteriën waren ontdekt.

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu