Gods schepping

Zeldzame Aarde

http://www.tasc-creationscience.org/

Niveau: A

Geschreven door Joe Spears, Msc op maandag 1 maart 2004

Vertaald door Ir. A.Hekstra

het is interessant om alle gegevens samen te voegen. Jesaja 28 noemt leren, onderwijzen, hypothese en kennis. Hij noemt regel na regel, hier een beetje, daar een beetje, en eis op eis. Zo komen wij aan de feiten in de wiskunde – in een bewijs of axioma, we zien regel na regel, concept om een andere concept te bewijzen. Wiskunde bouwt zichzelf op.

Bijvoorbeeld, we leren eerst te kruipen voordat we leren lopen. En het is vaak noodzakelijk om eerst alle relevante gegevens te verzamelen, voordat we de beste interpretatie kunnen opstellen.

We kennen het voorbeeld van de blinde mannen die een olifant bestudeerden. Alleen en geïsoleerd, kwamen zij tot verkeerde conclusies. Dat komt omdat zij slechts een deel van alle gegevens hadden. Ontbreken van gegevens was het probleem. De een dacht dat het soort waaier was, want hij had het oor bestudeerd. De ander echter, die (door aanraking, onthoud het goed, hij was ook blind) de poot had bestudeerd, zei dat het net een boom was. Dus het deel van de olifant die elke man bestudeerd had was ook zoals hij het vond, maar dat was niet de hele olifant.

Het lijkt erop dat wij een beetje te snel tot conclusies zijn gekomen op sommige terreinen, en in de evolutie in het bijzonder. Bijvoorbeeld, sommige wetenschappers hebben gezegd dat dinosaurussen afstammen van vogels, terwijl anderen beweren dat vogels afstammen van dinosaurussen. Men vraagt zich af of er ruimte is voor zo’n verschil van mening bij wetenschappers, of de gegevens eigenlijk wel zo erg duidelijk zijn.

Een zaak die wel al te gemakkelijk voor lief is genomen, is dat de natuur op natuurlijke wijze tot intelligent leven heeft geleid. Dat wordt nu in twijfel getrokken. Sommige wetenschappers denken nu opnieuw na over het voorkomen van intelligent leven in het heelal. Het is de taak van wetenschappers steeds open te staan en opnieuw na te denken over feiten. Het probleem schijnt een theorie te hebben aanvaard, een vermoeden, een mogelijkheid, een feit, als bewezen, geschreven in steen, terwijl het dat eigenlijk niet was. Het liep volgens een theorie, en beweerde feit te zijn.

Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van de Drake vergelijking, die wordt gebruikt om het aantal planeten te schatten waar intelligent leven zou kunnen zijn:

N = R • fp • ne • fl • fi • fc • L

Waarin

N het aantal beschavingen in ons heelal is waarvan wij de elektromagnetische straling zouden kunnen opvangen,

R is de snelheid van sterren vorming,

fp is de fractie van de sterren met een zonnestelsel,

ne is het gemiddelde aantal planeten per zonnestelsel

fl is de fractie van de planeten met leven

fi is de fractie van de planeten met leven die intelligent leven hebben,

fc is de fractie van die planeten met intelligent leven die beschavingen hebben die met ons kunnen communiceren,en

L is de tijdsduur dat deze beschavingen signalen hebben uitgezonden in de ruimte.

Afhankelijk van de aannamen, dat wil zeggen de waarden die je invult in deze formule, krijg je antwoorden. Sommigen hebben beweerd dat N, het aantal beschavingen in ons zonnestelsel, veel groter is dan één. Carl Sagan en Drake schatten dat er misschien een miljoen beschavingen zijn in ons zonnestelsel. Maar er is ook een Zeldzame Aarde hypothese beschreven in het gelijknamige boek. Deze hypothese stelt, dat het aantal beschavingen héél, héél erg klein is.

Zij beweren dat complex, intelligent leven werkelijk heel erg zeldzaam is. De aanwezigheid van zulk leven op Aarde, zo beweren zij, is het gevolg van werkelijk onwaarschijnlijke gebeurtenissen en omstandigheden.

Zij behandelen eerst de vraag of meer complexe vormen van leven, dieren en intelligent leven, kan bestaan op andere planeten. Zij behandelen ook het bestaan daarvan op Aarde – alhoewel zij het bestaan op Aarde daarvan niet ontkennen, beweren zij dat misschien enkele zeer zeldzame gebeurtenissen en omstandigheden op Aarde nodig waren.

Bijvoorbeeld, zij beweren dat misschien een grote maan nodig is voor het verschijnen van complex leven op Aarde. Waarom? Eén reden is dat een grote maan, de bewegingen van de Aarde zou stabiliseren, waardoor grote verstoringen worden voorkomen, verstoringen die de evolutie van complex leven op Aarde zou verstoren.

Een ander mogelijk vereiste zou kunnen zijn dat er precies genoeg water op Aarde is – niet te veel, niet te weinig. Ook moet de planeet de goede elementen bevatten.

Zij beweren ook dat het bestaan van een grote planeet zoals Jupiter in hetzelfde sterrenstelsel nodig kan zijn voor het ontstaan van intelligent leven. Zo’n groot en zwaar hemellichaam zou het inslaan op Aarde van hemellichamen tegengaan, zodat geen grote rampen het einde betekenen van de evolutie op Aarde.

De ster zelf zou in het goede sterrenstelsel moeten zijn – één met voldoende zware elementen.

Ook moet de planeet in de goed plaats zijn, niet in het dichte centrum van een sterrenstelsel en niet aan de rand. In het dichte centrum is een groot risico van een dichtbijzijnde supernova (ontploffing) die vernietigend voor het leven zou kunnen zijn. Maar te ver van het centrum zou de concentratie van zware elementen te laag kunnen zijn voor de ontwikkeling van het complexe leven. Ook moet de planeet op de goede afstand van de ster staan – te ver weg zou het water doen bevriezen, te dichtbij zou het verdampen.

Massavernietiging en plaat tektoniek zijn ook van belang. Sommige massala vernietigingen kunnen de evolutie stimuleren, maar niet te veel. Plaat-tectoniek is nodig voor de vorming van het complexe leven.

Na het overdenken van al deze voorwaarden komen de auteurs tot de conclusie dat het complexe leven misschien toch niet zo gewoon was in het heelal als ooit gedacht.

Men kan enkele opmerkingen plaatsen bij deze hypothese:

Het blijkt dat wat eens als feit werd aangenomen door de wetenschap, later in twijfel kan worden getrokken. Een oplossing voor dit probleem is om eerst gegevens te verzamelen, voordat men conclusies trekt. Hoe het ook zij, nieuwe gegevens – nieuw bewijs – kan nieuw licht laten schijnen op oude ideeën en de aanpassing daarvan. Wetenschappelijke ideeën zijn niet altijd geschreven "in steen". Een heel bekend idee, dat niet overeind bleef is de idee dat de zon om de Aarde draait, en een ander dat de Aarde plat is.

Geloof van geologen met betrekking tot de beschikbaarheid van olie of steenkool hebben zij vele malen moeten aanpassen. Einstein’s theorie verstoorde de Newton mechanica.

We zien in de geschiedenis, dat het blote feit dat wetenschappers iets geloven niet betekent, dat het idee dan ook waar is. En ook de algemene aanvaarding van een idee in onze tijd is ook geen garantie voor de waarheid ervan. Wetenschappelijk feit is niet een kwestie van een beslissing van de meerderheid van mensen.

Maar wat beslist dan of iets wetenschappelijke waarheid is? De feiten, hard bewijs. En als we nauwkeurig kijken naar het echte bewijs materiaal en niet naar conclusies of geloof van mensen (ook wetenschappers!) betreffende die feiten, dan zien wij een totaal gebrek aan ondersteuning van de evolutie theorie.

Een ander punt betreffende de zeldzame Aarde theorie is de suggestie, dat misschien intelligent leven nergens is geëvolueerd dan alleen op Aarde. Als we nu inzien dat we misschien een beetje te optimistisch waren over de kans van buitenaardse intelligentie, dan kunnen we ons afvragen of we ook niet een beetje te optimistisch waren over evolutie succes op Aarde.

Dit argument toont dat vroegere aannamen met betrekking tot evolutie van intelligent leven nu in twijfel worden getrokken. Met andere woorden, zij veronderstellen dat de evolutie van het leven zelfs hier op Aarde onwaarschijnlijker was dan vroeger werd geloofd, ook al vond het plaats.

Behalve wat zij al voorstelden waren er nog meer vereisten voor het bestaan van atomen. De massa van het elektron, de elektrische lading, en andere constante natuurkundige waarden waren "precies goed" voor het heelal zoals wij dat kenden. Als er ook maar iets werd veranderd aan deze waarden, zouden wij geen sterren hebben, geen atomen, en zeker geen leven. Dit is een interessante theorie, de Zeldzame Aarde Hypothese, die aangeeft wat de redenen zijn waarom evolutie van intelligent leven minder waarschijnlijk is dan vroeger werd gedacht. Anderen hebben de onwaarschijnlijkheid van het leven aan het andere einde van de schaal aangewezen, de evolutie van een enkele cel uit niet-levende samenstellende delen. Dit vereiste de vorming van eiwitten. In water hebben eiwitten wel de neiging om uiteen te vallen in de samenstellende aminozuren. Leven gebruikt DNA/RNA om deze zuren samen te stellen tot eiwitten. Maar eiwitten zijn nodig om nucleïne zuren te vormen die nodig zijn om eiwitten te vormen. Hoe begon dit? Dit is moeilijk te verklaren zonder been Schepper.

Er zijn veel problemen die verklaard moeten worden als evolutie heeft plaatsgevonden en om de theorie te rechtvaardigen. Blindelings aanvaarden is niet anders dan verblinding. Evolutie is nog steeds niet bewezen – er wordt alleen van gezegd dat het bewezen is. Het is zoals Shakespear het zei: een roos onder een andere naam blijft altijd een roos. En een onbewezen theorie, ongeacht hoe je die beschrijft, blijft onbewezen.

Als wij zeggen 2 + 2 = 500 is het dan daarom ook zo? Als je een man twee euro’s geeft, en iemand anders geeft hem ook 2 euro, heeft hij dan 500 euro? Of 4 euro?

Ooit heeft een wetgever geprobeerd de waarde van Pi – 3,14159… - te wijzigen. Dit wetsontwerp was met succes het Lager Huis gepasseerd en was onderweg naar het Hoger Huis, toen een wiskundige ervan hoorde en aan de wetgevers uitlegde dat je Pi niet kunt veranderen. Het is net alsof je de waarde van 2 + 2 wilt veranderen. Het blijft 4, ongeacht wat de mensen ervan zeggen. Net als wetenschappers doen mensen hun best. Soms hebben we een paar stukjes van de puzzel en meer stukjes komen aan het licht naarmate de tijd verstrijkt. Theorieën veranderen en ontwikkelen. Daarom is het goed om onze ideeën aan te passen aan nieuwe feiten. Laten we niet vergeten, dat theorieën niets anders zijn dan alleen dat: theorieën en geen feiten. Wij moeten de feiten de theorie laten bevestigen, niet andersom.

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu