Gods schepping

Zijn dinosaurussen ontstaan uit vogels?

http://www.tasc-creationscience.org/

Geschreven door Joe Spears, MS op maandag 1 september 2003

Vertaling Ir. A.Hekstra (Foto's van vertaler)

NB: Evolueren = ontwikkelen; Evolutie theorie = de theorie van de ontwikkeling uit een cel. Men onderscheidt macro-evolutie en micro-evolutie. Het is normaal dat er ontwikkeling is in de natuur door mutaties. Mutaties zijn in feite aanpassingen van het DNA aan het milieu. Hier is sprake van verlies van eigenschappen, ook wel degeneratie genoemd. Maar macro-evolutie, dat de ene soort uit een andere ontstaat en dat daarbij winst van eigenschappen zou zijn, over miljoenen jaren, dat bestaat niet en berust op op fantasie.

je zult wel gehoord hebben dat dinosaurussen afstammen van vogels. Maar wat is het bewijs hiervoor?

Volgens http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/november/new1115d.htm leefde een vogelachtig dier 75 miljoen jaren voor de dinosaurussen. Dan is het dus heel moeilijk voor dinosaurussen om de voorouders van die vogels te zijn. De afstammelingen zouden 75 miljoen jaar voor hun voorouders leven.

Sommige evolutionisten beweren dat vogels afstammen van lopende dinosaurussen, terwijl anderen beweren dat vogels afstammen van crocodilomorfen, reptielen die uit de bomen glijden.1Vliegende Saurus

Elke kant van deze discussie heeft zijn bewering ondersteunt door aan te tonen waarom de ander het fout had. Voordat we in details treden, moeten we onthouden dat als beide zijden claimen dat de andere zijden fout is, het heel goed mogelijk is dat beiden fout zitten! Mogelijk zijn vogels helemaal niet geëvolueerd uit dinosaurussen of reptielen. In feite is er nu een bewering, dat het tegengestelde gebeurde – in plaats van dat vogels ontstonden uit dinosaurussen, beweert men nu dat dinosaurussen evolueerden uit vogels.2

Opinies kunnen natuurlijk gewijzigd worden, zeker als deze eerlijk zijn. Maar het blijven opinies, niet meer. De fossielen zijn feiten.

Opinies over de fossielen, vooral variërende uitleg van specialisten, kunnen worden beschouwd als opinies. Nu terug naar het eerste geval: vogels evolueerden uit lopende dinosaurussen. Er zijn rapporten over vondsten van "gevederde dinosaurussen". In 1996 werd in China een zogenaamde "gevederde dinosaurus" gevonden. Hij kreeg de naam Sinosauropteryx prima.3

John Ostrom van Yale is de auteur van de theorie dat vogels afstammen van dinosaurussen.4 Maar hijzelf ontdekte dat deze zogenaamde veren van Sinosauropteryx prima in werkelijkheid geen veren waren, maar iets anders (misschien collageen vezels). Niettemin wordt deze ontdekking nog steeds beschreven als "veren" in http://www.peabody.yale.edu/exhibits/cfd/CFDsino.htm. De ontdekking werd gedaan in 1996, en Ostrom (en drie andere paleontologen) besloten in 1997 dat de "veren" in werkelijkheid niet echte veren waren.

Het is zeer interessant dat de conclusie dat er geen veren waren bij Sinosauropteryx prima afkomstig was van de vader van de dino-tot-vogel theorie. Wij verwachten geen vooroordeel van zo iemand. Bovendien zou mogelijk vooroordeel in de tegengestelde richting zijn.

Vliegende Saurus 2Onlangs lezend in het boek Refuting Evolution5, viel mij één punt in het bijzonder op – hoe vaak evolutionisten zelf argumenteren over hoe één specifieke soort evolueert uit een andere, terwijl zij nog altijd in de evolutie geloven. Ik heb het als volgt horen beschrijven: specialisten uit één gebied weten dat één zekere soort niet voortkwam uit één specifieke andere soort; maar zij denken dat de één of andere tweede soort daar wel uit evolueerde – een soort waar zij niet veel van weten. Maar specialisten op die andere soort ontkennen deze evolutie, alhoewel zij geloven in de evolutie van weer andere soorten. Twee van deze soorten worden gedateerd op 120 miljoen jaren. Toch leefden deze voorouders ná niet vóór echte vogels (140 – 150 miljoen jaar geleden). Hoe kunnen zij voorouders zijn van vogels die ná hen leefden? Een onderzoeker beweerd dat het onmogelijk is dat deze dieren evolueerden tot vogels.6

Iets anders dat mij opviel was, dat als je het bewijsmateriaal nauwkeurig bekijkt, dan zie je zulke kleine problemen zoals deze – details die een sleutel in het raderwerk van de theorie gooien. Er schijnen er vele te zijn:

Eén studie geeft aan dat de botten van de vleugels en de poten van de vogels en van de terepot dinosaurussen niet afkomstig zijn van dezelfde vingers en tenen. Dit wijst erop dat vogels niet geëvolueerd zijn uit dinosaurussen.7

Als dinosaurussen niet evolueerden tot vogels, dan misschien een ander reptiel wel. Dit wordt de arboreale theorie genoemd. James Carey van UC-Davies beweert: "Als de arboreale theorie juist zou zijn, zouden de voorouders van de vogels eerder vier poten hebben, die vliezen tussen hun tenen ontwikkelden aan voor en achterpoten, zoals vliegende eekhoorns en vleermuizen.  Hij beweert dat dit niet het geval was.

MeeuwDe longen van vogels zijn interessant. Zij zwellen en krimpen niet zoals bij de longen van andere dieren. Lucht wordt ingenomen en vloeit weg in één richting, en het bloed stroomt in de andere richting. Dit verhoogt de zuurstof opname vanuit de lucht naar het bloed. Het probleem hiermee is, dat het bruikbaar is voor vogels die zeer hoog vliegen. Vleermuizen doen het heel goed zonder dit mechanisme 8,9.

Wat is dan het probleem? Evolutie zegt dat de bruikbare, overleving-verbeterende eigenschappen worden geselecteerd. Voor een glijdend reptiel dat in bomen leeft zou zo’n long geen noodzakelijk voordeel bieden. Het zou zelfs nog meer het geval zijn voor een dinosaurus die op het land leeft. Eens te maar is dit een probleempje voor evolutionisten. Bij reptielen stroomt de lucht in en uit de longen in tegengestelde richtingen, maar bij een vogel stroomt de lucht, zoals gezegd, in één richting. Evolutie van reptielen tot vogels zou een tussenvorm vereisen. Een overgangsdier die overgangslongen heeft zou deze longen onbruikbaar vinden. Dit is geen overleving-verbeterende toestand zijn.

Zeemeeuw          :

Foto genomen door vertaler

Men veronderstelde dat vogel veren evolueerden uit de schubben van reptielen; maar men kan met succes volhouden, dat veren dichterbij de haren van dieren staan dan bij de schubben van reptielen10. Wat bij mij is blijven hangen is de bewering, dat de "geveerde dinosaurus" het bewijs van de evolutie is – dat vogels evo-lueerden uit dinosaurussen – en toch zijn er niet-creationistische specialisten die beweren dat vogels niet uit dinosaurussen geëvolueerd kunnen zijn.

Archaeorapter, hoewel beschreven als een gevederde dinosaurus, schijnt óf een oplichting of een vergissing te zijn – in elk geval niet wat het beweerd was te zijn.11

Dan is er nog de omgekeerde theorie, dat dinosaurussen afstamden van vogels, in plaats van vogels van dinosaurussen12. We zien dus dat, ondanks alle aandacht die de "gevederde fossielen", er werkelijk weinig bewijs is, dat echt bewezen is dat vogels evolueerden uit dinosaurussen, zelfs volgens enkele evoluisten.

Referenties en notities.

 1.  Patricia Bailey, 2002, New theory of the evolution of bird flight linked to parental care http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-01/uoc--nto012902.php   
 2. Ohio News. 1999, http://www.ohio.edu/news/extras/news3.html
 3. China's Feathered Dinosaurs, 1999, Peabody Museau of Natural History, Yale University, http://www.peabody.yale.edu/exhibits/cfd
 4.  Susan Milius, Overlooked fossil spread first feathers, Science News Online, http://www.sciencenews.org/20000624/fob2.asp, 2000; 157: 26
 5. Jonathan Sarfati, Refuting Evolution, Brisbane, Australia; Answers in Genesis, 1999).
 6. Ann Gibbons, New Feathered Fossil Brings Dinosaurs and Birds Closer, Science 1996, 274:720-721.
 7. Burke and Feduccia, Developmental Patterns and the Identification of Homologies in the Avian Hand, Science 1997, 278: 666-668.
 8. Michael Denton, Blown Away by Design, Creation Ex Nihilo, 1999, 21(4):14-15.
 9. Blown away by design. Michael Denton and birds' lungs. Creation Ex Nihilo. 1999, 21(4):14-15, http://aig.gospelcom.net/docs/4217cen_s1999.asp
 10.  David Menton with Carl Wieland. Bird Evolution flies out the window. Creation Ex Nihilo. 1994, 16(4):16-19, http://www.answersingenesis. org/docs/1352.asp
 11. Jonathan Sarfati. Archaeoraptor—Phony ‘feathered' fossil, http://www.answersingenesis.org/docs/4208news2-3-2000.asp
 12. Canadian paleontologist one of privileged few to view exciting new fossil discovery. 1996 http://www.scienceweb.org/can/news/nov96/n110896d.html

Index Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu