Heelal

Artikelen


Op deze pagina zullen wij links plaatsen naar de vertalingen van artikelen welke verschenen op diverse websites, zoals van de
Triangle Association , Nasa, Esa, ICR, Wyatt museum, Dr Dino, AiG, Creationscience.
Al deze genoemde sites - behalve Nasa en Esa -  willen de overeenkomst tussen wetenschap en de Bijbel aantonen. Hun en ons uitgangspunt , staat in het eerste vers van de Bijbel, Genesis 1 vers1 (aanhalingen uit de Bijbel, zijn uit de NBV, de nieuwe bijbel vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. )

In het begin schiep God de Hemel en de Aarde

(Coderingen: K=kinderen, J = jeugd, S = Studenten, A = Academisch niveau; en voor de inhoud: An = antropologie, As = astronomie, Bi = biologie, Ge = geologie, Fi = filosofie, Sc = schepping, Kl=klimaat, Mi= milieu, )
Schepping
Een woord vooraf
Bewijs
SA
Bewijs voor schepping 2
SA
Bewijs voor Schepping
SA
Polonium Radio Halo's

A
Kunnen wij de Bijbel bewijzen
Fi JSA
Bewijs voor een recente Schepping
Sc A
Bewijs voor Schepping uit de Astronomie
Sc  A
Snelle geologische processen
Ge A
Het Bijbelse Scheppingsverhaal
Sc JS
Helium diffusie in biotiet  
Ge
A
De Vloed
Ge

JS
Wat de geschiedenis en de Bijbel ons vertellen over onze vroege voorvaderen
An
SA
De Atoomconstanten Ge
A
Online Bronnen voor de Schepping
Sc
SA
Jezus en Genesis
SA
Het genografische project  
SA
Bewustzijn
Fi
SA
Biochemische visie
Bi
JS
Gedeelde gift
Bi
JSA
Het merkwaardige verhaal van Roger DeHart
Fi

JS
Persbericht inGenesis
JSA
Dossier geloof en wetenschap van het ND
SA
Onvergankelijk leven
Bi
SA
Speel voor Noach (Spel)
Sterrelicht en Tijd
As
SA
Jezus en Genesis Kuyper en evolutieleer
(link)
Het raadsel van de Schepping
SA
   (link)
Lied
Hoe klein zijn wij
Evolutie
Evolutie en bewijs
Sc
SA
De mythe van wetenschap tegenover Schepping
JS
Afval DNA
Bi

A
Darwin
Bi
JSA
Racisme  
An

JS
Grotbewoners
An
SA
Evolutie Prof. Lever

JSA
Methusalem
Bi
JSA
Soortvorming
Bi
SA
Evolutie 2
(Link)
Revoluties
SA
Zijn dinosauriërs ontstaan uit vogels 
SA
Kolibries worden ouder
JS
Chimpansee DNA
Bi
JSA
Australopithecus
Bi
JSA
Evolutie Prof. Lever
JSA
Alleen?
JSA
Evolutie kan wel met God JSA Evolutionisten en voorlichting  JS Harry Potter
JS (Link)
Harry Potter en de Angst
JSA
(Link)
Harry Potter niet occult?
JS
(link)
Ex-heks waarschuwt tegen Wicca
JSA
(link)

Intelligent Design
Boekbespreking 'een worm
JSA
Intelligent Ontwerp
SA
Het Heelal: Toeval of ontwerp
Fi
A
Twee geloven op een kussen (ID)  (link) Wie Genesis loslaat...
(link)
Is intelligent design...?
SA

Een alternatief voor Intelligent Design ID verhult de verlegenheid
(link)
ID is te beperkt kader voor christen (Link) ID neemt evolutietheorie klakkeloos over (link)
Bouwsteen of brokstuk
(Link)
Overige onderwerpen
Kon de ijstijd veroorzaakt zijn door de Vloed  
Ge
SA
Een ons van God gewijde preventie
JSA

Zeldzame Aarde
As
A
Een foto van een pasgeboren heelal
JSA
Orkaan Isabel
Kl
JSA
Basalt
(Plaatjes)
Ge
JS
Satellieten zien de grootste uitstoot ...
JSA
Skiën op de maan
AS


JS
Alpen landschap op de maan
As
JS
Zonne mythen
AS

JS
CryoSat – wetenschappelijke overzicht.
Hoe maak je de zon transparant?
Bijbelse geologie
Het klimaat voor en na de Vloed van Noach. Vijf miljoen mammoeten?
Waar komen de virussen vandaan
Da Vinci code
(Link)
Natuurwetenschap
(Link)
Fonteinen van de afgrond (Link)
Animaties Ark van Noach  (link)
Antropologie en de zondeval
Ontdekkingsreis naar
Waar kwam Kaïns vrouw vandaan?
(link) 
Bijbelstudie online
Fi
Zonnevlammen
Antwoord aan de Islam  (Link) Wie is er bang voor zonnevlekken?
As
Uitbarsting van de Merapi
Gods vingerafdrukken
(natuur monumenten)
Nationale Parken in Frankrijk
Lassen Volcanic Park
National Parks in de Verenigde Staten  (link) National Parks (link) Puy de Dôme Cevennen
ArdêcheIndex Antropologie Artikelen Astronomie Bijbellezen Bijbelse Geschiedenis  Biologie
Ouderdom Aarde Diverse Bronnen Filosofie Geologie Gods Handen Klimaat Milieu