Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1978-1982


1978

Veerhuis verdwijnt

15 april - Op de plek aan de Deventerstraat, waar thans nog het uit de vorige eeuw stammende horeca-établissement ,,’t Veerhuis’’ staat, zal mettertijd niet alleen woningbouw worden gepleegd, maar zal ook een gedeelte van het kantorencomplex van de Veluwse Nutsbedrijven N.V. (VNB) worden gerealiseerd. ,,Helaas is er weinig over de geschiedenis van ’t Veerhuis bekend’’, zegt de laatste kasteleinse, mevrouw Saakje Koster-Boermans. ,,Het enige dat ik van horen zeggen heb is, dat het er in 1860 al stond.’’

Brief uit Rome

14 april - Op 27 november 1477 komt er uit Rome een aflaatbrief naar Apeldoorn. Vijftien kardinalen wensen dat de verwoeste parochiekerk van de Heilige Maria, op het huidige Raadhuisplein, hersteld wordt en een passende inventaris krijgt,. De amateur-historicus/brandweerman Huub Ummels heeft de brief opgetekend in ,,Apeldoorn Toen’’, een geheel nieuwe brochure over de geschiedenis van Apeldoorn.

Naar Amsterdam

7 juni - De Nederlandse Spoorwegen, de Nieuwe Apeldoornse Courant en het Noord Veluws Dagblad hebben heel wat in petto voor de lezers. Dat is de reis met een extra trein naar Amsterdam, die zaterdag 10 juni, ’s morgens om half negen, vanaf het Apeldoornse station vertrekt. Voor de ronde som van twee tientjes voor volwassenen en veertien gulden voor kinderen rijdt men met een comfortabele trein regelrecht naar de hoofdstad, zonder oponthoud op andere stations. Buiten het station staan trams, bussen en zelfs de metro klaar voor de houders van onze speciale kaarten om kris-kras de hele dag de stad die zo vaak in het nieuws is te bekijken.

Schuilkelder klaar

29 november - De grootste openbare schuilkelder van Apeldoorn is vrijwel klaar voor gebruik. Onder het toekomstig woon- en winkelcentrum ,,De Bouwhof’’ is voor zevenduizend mensen een kelder gebouwd, die bestand is tegen radio-actieve straling. De schuilplaats heeft extra dikke betonnen wanden en alle deuren zijn hermetisch afsluitbaar. Normaal doet de kelder dienst als (particuliere) parkeergarage.


1979

Monument

8 januari - Het spoorweghuisje met aan de voorzijde een fraaie lindeboom aan de Soerenseweg 62 is op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Het gaat hier om een van de weinige overgebleven spoorwachtershuisjes langs de lokaalspoorweg Apeldoorn-Hattem, die in 1897, dankzij een initiatief van vooral de gemeenteraad van Apeldoorn, in exploitatie kon worden gebracht. Bouwjaar van het spoorweghuisje, dat eigendom is van de staat, is 1898.

Jumbo Jet op Teuge

2 april - ,,Morgen om 12.30 uur proeflanding Jumbo Jet’’. Een spandoek met die tekst hing zaterdag achter een reclame-vliegtuigje dat in de omgeving van de luchthaven Teuge rondcirkelde. Gisteren om half één deden twee vliegtuigjes met de spandoeken ,,Jumbo’’ en ,,Jet’’ de honderd tot honderdvijftig mensen langs het vliegveld beseffen dat het allemaal een 1-april-grap was geweest.

Julianatoren weg?

21 april - Voor tien miljoen gulden zijn de eigenaren van het pretpark Koningin Julianatoren bereid uit Apeldoorn te vertrekken. Verschillende gemeenten zouden al belangstelling hebben getoond voor dit twintig attracties tellende luna-project, dat jaarlijks zo’n vierhonderdduizend bezoekers trekt. De Apeldoornse wethouder Porringa (ruimtelijke ordening) stelde donderdag, dat een door het lunapark noodzakelijk genoemde uitbreiding met twee hectare afhankelijk is van een principebesluit van de gemeenteraad.

HeidehaantjeHeidehaantje

Heidehaantje (Universiteit van Amsterdam: insekten) >

7 augustus - Geen paars bloeiende heide dit jaar. Het heidehaantje, een vraatzuchtig kevertje van een halve centimeter groot, heeft naar schatting bijna driekwart van de heide vernield. Bijenhouders hebben bij voorbaat de heidehoning voor 1979 afgeschreven. De laatste keren dat de hongerige kever toesloeg was in de periode 1951-1954 en 1961-1963.


1980

LangeGerrit,,Lange Gerrit’’ weg

< De zendmast 'Lange Gerrit' is ter aarde gestort. (Radio Kootwijk)

22 maart - Om zeven minuten over een gistermiddag is ,,Lange Gerrit’’, de laatste van de oorspronkelijk zes antennemasten die het radiostation Kootwijk sinds 8 februari 1923 markeerden, door zijn knieën gegaan. Met reuzenkracht werd het ruim 57 jaar oude, 241 meter hoge en zo’n 100.000 kilo zware gevaarte van zijn massieve voetstuk gestoten. Met de komst van transatlantische kabels en de communicatiesatellieten nam het langegolfverkeer steeds verder af, zodat de masten uiteindelijk werkloos stonden.

Ouderdomsrecord

19 mei - Mevrouw Gerarda Hurenkamp-Bosgoed in Twello heeft gisteren het Nederlandse ouderdomsrecord gebroken. Zij werd 110 jaar, vier maanden en dertien dagen. Het oude record stond op naam van Geert Boomgaard, die in 1899 na een leven van 110 jaar, vier maanden en twaalf dagen overleed. ,,Opoe’’ Hurenkamp werd geboren op 7 januari 1870.
Ze overleed op 25 mei 1980.

NarsarsuaqIJsberg gevaarlijk

Kaart van Groenland met de plaats Narsarsuaq (Narssaq) >

5 juli - ,,Het weer in Narssaq wisselt snel; de ene dag schijnt de zon, de andere regent het. Soms is het warm - ongeveer twintig graden - dan weer koud. De fjord ligt vol ijsschotsen met hier en daar een ijsberg. We mogen er niet op, want dat is te gevaarlijk.’’ De Apeldoornertjes die in het Groenlandse Narssaq het jaarlijkse kinderdorp bevolken, samen met leeftijdsgenootjes uit de partnersteden, smullen met volle teugen. Burgemeester Dijckmeester was deze week ter plekke en bracht een verslag mee van hun belevenissen.

Melkrijder stopt

22 december - Melkrijder H. Schut uit Beekbergen kroop zaterdag met pijn in het hart achter het stuur van zijn trekker om in de neerdwarrelende sneeuw voor de laatste keer melkbussen bij de boeren op te halen. De meeste klanten van Schut zijn of gestopt of al overgeschakeld op het tankmelken. Hendrik Schut was vijftien jaar toen hij voor het eerst langs de boeren in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen reed. Hij heeft dit werk 23 jaar gedaan.


1981

TV-piraat

13februari - Na de zendersluiting op Nederland 1 is gisteravond op het Apeldoornse televisiescherm een pornofilm van een uur te zien geweest. De etherpiraat ,,Televisie Vrij Apeldoorn’’ had het centraal-antennesysteem, waarop 25.000 Apeldornse huiskamers zijn aangesloten, ,,gekraakt’’. De ontvangst was vrij slecht en geluidloos.

Vuilnisvijver

3 oktober - Klachten van omwonenden over stankoverlast van de vijver tussen Saturnus- en Sterrenlaan heeft de dienst gemeentewerken doen besluiten de zaken ter plaatse drastisch aan te pakken. Donderdagavond werd de vijver volledig leeggepompt. Het bleek dat de buurt, waartoe ook de leerlingen van een paar scholen in de buurt moeten worden gerekend, de vijver gedurende lange tijd heeft gebruikt als onverzadigbare vuilniszak. Onvoorstelbare hoeveelheden vuil werden in zicht gebracht. In het water bleken zich overigens nog heel wat vissen op te houden, die geen last bleken te ondervinden van het rottingsproces.

Parkeergarage

14 oktober - Door de bouw van de parkeergarage onder de Markt is het overdag voor de binnenstad-bewoners vrijwel onmogelijk geworden om een parkeerplaats nabij hun woning te zoeken. ’s Ochtends worden vrijwel alle vrije parkeerplaatsen door langparkeerders ingenomen, vooral door kantoor- en winkelpersoneel. In die zin laten bewoners van de binnenstad-west zich, via het buurtcomité, uit in een schrijven aan het college van B en W. Vooruitlopend op mogelijke acties zegt het bewonerscomité dat een nieuwe regeling de bewoners niets méér mag kosten dan nu het geval is.

Bijna de aardbol rond

4 december - Veertigduizend kilometer wandelen. Jan Broekhuizen (75) aan de Diamantlaan 4 heeft dat karwei vrijwel geklaard en het merendeel nà z’n pensionering. Z’n eerste officiële NWB-wandeling liet hij op 7 juni 1946 in het wandelboekje aantekenen; dertig kilometer in een tocht van de Apeldoornse wandelclub De Trekvogels. In z’n 47e boekje heeft hij circa 39.500 kilometer staan. Zodra de dagen weer beginnen te lengen, zal hij weer op pad gaan. Om de 40.000 km rond te maken.


1982

Pallas blijft open

18 januari - De kans bestaat dat het Pallas-theater in Apeldoorn open blijft. Zoals bekend wilde de Bioscoop Exploitatie Maatschappij enkele maanden geleden zowel Pallas als Minerva sluiten. De Dienstenbonden FNV hebben met de directie een overeenkomst gesloten, waarin onder andere de afspraak is gemaakt dat de exploitatie van Pallas zal worden voortgezet door een ander of door het personeel zelf.

Apeldoornse Ahoy

2 april - De grootste evenementenhal van Oost-Nederland. Dat wordt de accommodatie waarvoor in Apeldoorn een geschikte plaats wordt gezocht. De hal krijgt een toeschouwerscapaciteit van 8.000 personen, en is daarmee te vergelijken met de Rotterdamse Ahoy. De hal zal ruimte bieden aan beurzen, tentoonstellingen, popconcerten, amusementsshows, radio- en tv-opnamen sportwedstrijden enz. De initiatiefnemers denken aan het weidegebied tussen de wijken Zevenhuizen en de Maten. Daar komt over enige tijd een weg te lopen, de Laan van Woudhuizen.

Ark van Noach

9 april - De Rijkspolitie van Brummen heeft woensdag, achter een villa aan de Imbosweg in Eerbeek, naar schatting tussen de 100.000 en 200.000 geprepareerde dieren gevonden in schuren en ondergrondse bunkers. Deze gruwelijke, voor de wetenschap wellicht interessante, vondst is eigendom van de 72-jarige evangelist Joannes Roeleveld, die als een moderne Noach van vele soorten dieren mannetjes en vrouwtjes heeft verzameld, zodat hij de ,,dag des oordeels’’ met zijn, naar eigen zeggen, 600 volgelingen kan overleven.

Luchtverkeer

28 december - Duizenden mensen vliegen dagelijks boven Apeldoorn zonder dat we het merken. Hoogstens zien we iets van het drukke luchtverkeer op een heldere dag, als de vliegtuigen condensstrepen door de blauwe lucht trekken. Apeldoorn ligt precies op - eigenlijk onder - één van de vijf luchtstraten van ons land. Op een zeer drukke dag gaat het om 210 vliegtuigen die Apeldoorn ,,overvleugelen’’. Dat we er weinig van bemerken is niet zo vreemd, want boven de Veluwe zitten alle verkeersvliegtuigen boven de 15.000 voet (4,5 kilometer).

Lees verder van 1983 tot 1987


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje