Epos waarin de lotgevallen van Rama, incarnatie van de god Vishnoe, worden beschreven, toegeschreven aan Valmiki, rond het begin van onze jaartelling. 
Epos over nakomelingen van Bharata, waarbij de Pandava's de Kaurava's bestrijden, ontstaan ver voor het begin van onze jaartelling, toegeschreven aan Vyasa, in het Oud-Javaans vertaald ca. 1000 n. Chr.
Incarnatie van Vishnu, wagenmenner van prins Arjuna in de slag op het Kuruveld, de leermeester in de Bhagavad Gita, snoepte als kind van de suikerpot en bekoorde als jongeling (cowboy) met fluitspel herderinnetjes.
Zang van de Verhevene, onderdeel van de Mahabharata, omvat de leringen van Sri Krishna aan prins Arjuna over morele en theologische vraagstukken en yoga
Prins en nakomeling van koning Pandu; zijn strijd als boogschutter tegen de Kaurava's tijdens de 18-daagse veldslag in Kuruksetra met Sri Krishna als wagenmenner en leermeester aan zijn zijde vormt een hoogtepunt in de Mahabharata.
Methodische inspanning (lichamelijk en geestelijk) om te komen tot verlossing van wedergeboorte; standaardwerk over yoga (het achtvoudig pad) is geschreven door Patanjali in de 5e eeuw: de Yogasutra's.
Javaans schaduwspel (olielamp en wit doek) met poppen, meestal van leer (koelit), soms van hout (golek, rond of kelitik, plat), met de rechtvaardigen die van rechts opkomen zoals Arjuna.
Afstammelingen van koning Pandu die na aanstelling van Yudhisthira als erfprins in een strijd terechtkomen met de Kaurava's, 100 zonen van koning Dhrtarastra, zoals beschreven in de Mahabharata.

In de desa's (dorpen) worden soms urenlange voorstellingen met wayangpoppen opgevoerd, die heroïsche verhalen uit de Ramayana en Mahabharata uitbeelden. Dit is prins Arjuna, een belangrijke leerling van de god Krishna. De poppen van de Pandava's, zoals die van Arjuna en van zijn vorst koning Yudhisthira lijken meestal sterk op elkaar. In de Bhagavad Gita wordt verteld hoe deze boogschutter (Arjuna) in samenspraak met zijn wagenmenner Sri Krishna zich bekwaamt in yoga en hoe hij de Kaurava's, vijanden en familie van de Pandava's, verslaat.

klik voor meer wajangafbeeldingen