uitleg informele brief
  
Je hebt nu al een aantal persoonlijke brieven geschreven in het Frans. Je weet in grote lijnen hoe
 je je brief moet beginnen en eindigen. Toch is het handig om nog eens op een rijtje te zetten aan
 welke eisen een informele (persoonlijke) brief moet voldoen. Lees deze regels goed door en
 gebruik ze voortaan bij het schrijven van je brieven.
TIP: Zet alle gegevens aan de linkerzijde!!! (Dus ook 1, 4 en 5!!!)
 
 0.    Indeling

            indeling informele brief 

 1.    Plaats en datum         
 


Voorbeelden:  Amsterdam, le 12 mars 2001
                     Toulouse, le 24 juillet 2001

a. de plaatsnamen en de datum schrijf je rechtsboven (zie indeling);

b. zet een komma tussen de plaatsnaam en de datum;

c. schrijf de plaatsnaam altijd met een hoofdletter (Voorburg, Lille);

d. schrijf de maand altijd met een kleine letter (août, juillet, février);

e. schrijf de datum altijd voluit. Dus niet ‘le 15/03/01’, maar le 15 mars 2001;

f. vóór de datum schrijf je altijd ‘le’;

g. dag: je schrijft 1er (eerste), maar verder 2, 3, 4… 31 (Zeist, le 1er janvier 2001);

h. jaar: voluit schrijven. Dus niet ’01;

i. geen punt aan het eind zetten!

 2.    Aanhef
      


Voorbeelden:  Chère Suzanne,
                     Cher Paul,

De aanhef kun je op allerlei manieren schrijven. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe goed je de persoon kent aan wie je je brief schrijft. We maken onderscheid tussen:

 

- vrienden en familileden:

 

Cher Alain,

Beste/lieve Alain,

Mon cher Alain,

Mijn beste/lieve Alain,

Chère Nathalie,

Beste/lieve Nathalie,

Ma chère Nathalie,

Mijn beste/lieve Nathalie,

 

 

Cher ami,

Beste/lieve vriend,

Mon cher ami,

Mijn beste/lieve vriend,

Chère amie,

Beste/lieve vriendin,

Ma chère amie,

Mijn beste/lieve vriendin,

 

 

Cher oncle,

Beste/lieve oom,

Chère tante,

Beste/lieve tante,

Chers parents,

Beste/lieve ouders,

 

- kennissen:

 

Cher monsieur,

Geachte heer/Beste meneer,

Chère madame,

Geachte/beste mevrouw,

 

a. in het Nederlands voeg je de achternamen toe. In het Frans doe je dat niet!

b. na de aanhef zet je altijd een komma.

  
   
 4.    Afsluiting
  


Voorbeeld:      je t’embrasse bien fort

  

- voor vrienden en familieleden kun je kiezen tussen de volgende afsluitingen die
  allemaal ongeveer 'groetjes' betekenen:

 

Amitiés,

(vriendschap)

Bien à toi,

(het beste!)

Amicalement

(vriendelijke groeten)

Je t’embrasse bien fort

(ik omhels je)

Grosses bises

(kusjes)

 

 

- voor kennissen gebruik je:

 

Toutes mes amitiés,

(al mijn vriendschap)

Amicalement à vous,

(vriendelijke groeten)

Meilleurs souvenirs,

(beste groeten)

Affectueux souvenirs,

(lieve groeten)

 

a. na de afsluiting zet je ook een komma.

 
 5.    Je naam
           


Brieven aan vrienden en familieleden kun je gewon met je voornaam ondertekenen. Brieven aan mensen die je minder goed kent, onderteken je met je voor- en achternaam of  met je handtekening. Als je een onduidelijke handtekening hebt, kun je het beste

standaardzinnen informele correspondentie
  
Voor het SE schrijfvaardigheid kun je o.a. gebruik maken van de volgende zinnen. Dit maakt het schrijven van een brief een stuk makkelijk. 
   


Ik zal blij zijn je te ontvangen

 

Je serai heureux de te recevoir.

Bedankt voor je brief

 

Merci beaucoup pour ta lettre.
Je te remercie pour ta lettre.

Ik hoop dat je me snel antwoord geeft

 

J’espère que tu me répondras vite.

Antwoord me snel

 

Réponds-moi vite.

Schrijf me zo snel mogelijk

 

Ecris-moi le plus vite possible.

Ik hoop dat het goed met je gaat

 

J’espère que tu vas bien.

Ik hoop dat het ook met je familie goed gaat

 

J’espère que tout va bien pour ta famille aussi.

   

 

   

Ik geloof dat…

 

Je crois que ...

Ik denk dat...

 

Je pense que ...

Ik vind dat...

 

Je trouve que ...

ik ben van mening dat...

 

Je suis d'avis que ...

naar mijn mening...

 

A mon avis.../D'après moi...

Ik bedoel dat...

 

Je veux dire que ...

   

 

   

Vergeef me dat ik niet eerder geschreven heb

 

Excuse-moi de ne pas avoir écrit plus tôt.

Ik wens je een heel prettige verjaardag.

 

Je te souhaite un très joyeux anniversaire.

Ik wens je een prettige vakantie.

 

Je te souhaite de bonnes vacances.

   

 

   

de vorige week

 

la semaine dernière

volgend jaar

 

l'année prochaine

Wij zijn met z'n drieën.

 

Nous sommes trois.

Mijn familie bestaat uit…

 

Ma famille se compose de…

Ik zit in de eindexamenklas

 

Je suis en terminale.

het keuzevak

 

la matière d'option

het examenvak

 

la matière d'examen

Ik heb Frans in mijn pakket

 

J’ai le français au programme.

Ik wil beter Frans leren

 

Je veux perfectionner mon français.

Ik wil je nog zeggen dat…

 

Je veux te dire encore que…

Weet je al dat…?

 

Sais-tu déjà que ...

het vmbo

 

Le Vmbo, une école d’enseignement secondaire

de vrije tijd

 

les loisirs

   

 

   

Dat was het voorlopig

 

Je te quitte / Je te laisse.

Ik wacht met spanning op jouw brief

 

J’attends ta lettre avec impatience.