© A.J.van Bodegraven                                       

Jachthondentraining

Aandachtstraining:

Vuistregel:

Een hond zonder aandacht voor de baas, kan geen goed luisterende hond zijn en mag U ook niet verlangen dat het goed gaat. Een gegeven "commando" zal dan genegeerd worden,echter bij veel voorkomen zal dit commando zelfs negatief gaan werken!
Hoe zouden we zijn aandacht kunnen krijgen ?
Het "verstoppertje-spel":Tijdens een (bos)wandeling,als de hond een eindje van ons weg is,verstopt men zich achter een boom of bosje en gaat men de hond "Influiten" met de hoge-toon fluit.(Altijd wel dezelfde toonritme aanhouden!)Aangezien de hond een roedel dier is (hij stamt immers af van de wolf),zal hij gaarne bij zijn roedel (in dit geval de baas) ,willen blijven.Normaliter zal hij ook komen,komt hij dan is er altijd de "beloning" in de vorm van "braaf" en een klopje op de borst of een aai over zijn kop en niet te vergeten het "snoepje"!

 

Het "wegloop-spel":

Dit wordt toegepast als de hond niet direct komt.

Men laat zich aan de hond zien,trekt zijn aandacht door hard in de handen te "klappen",dan zijn naam te noemen, te fluiten en vervolgens rent men hard van de hond weg!

Komt hij, dan is er altijd de "beloning",ook als het wat langer geduurd heeft. Het "komen" naar de baas,dient immers altijd als een positieve prikkel ervaren te worden. Want "een positieve reactie die een fijn gevoel geeft",zal immers herhaald worden!
Een negatieve prikkel geeft een negatieve reactie en zal de hond geen fijn gevoel geven. Met andere woorden: de actie wordt niet meer herhaald. Dit gebruiken we dus om de hond iets "af te leren".

 
Het "voorzit-spel":

Deze methode kunnen we ook gebruiken om hem goed "voor" ons te laten zitten,dit om scheef zitten te voorkomen.

Dit is namelijk een voorbereidende fase voor het "Model-apport", waarover later meer!

Spelenderwijs leren we hem om goed bij U te komen en perfect voor te gaan zitten. Want voor het "snoepje" doet hij alles!

 
Het "voerbakspel":

Een prima manier om de hond vlot te leren "komen op bevel".

Hier wordt gebruikt gemaakt van de primaire behoefte van het dier, namelijk de "beloning" in de vorm van eten.

In de pupfase is dit een uitstekende methode om dit hem te leren op een vriendelijke en speelse manier.

Bij het aanbieden van zijn voerbak,roept men zijn "naam" en fluit men hem in op de "Inkom-fluit".

 
Trainingsattributen:

En niet te vergeten een goed humeur, veel geduld en een vrolijke enthousiaste stem.

Vrolijk zijn en belonen is en blijft de basis van de hele training! En zorgt voor een goede relatie baas > hond. U dient immers als een team te werken.

 
Commando's:

 

HUISWERK.

Oefeningen die thuis een paar keer(kortstondig) per dag gedaan dienen te worden:

Het vasthouden van een apport in de bek en dit op commando ook weer loslaten.

Het beste kunnen we met de bekende "Dummy" werken,later wordt wild gebruikt. Een dummy met een eendenvleugel(vastgemaakt met postbode-elastiek)verdient de voorkeur,de hond apporten kunnen doen met dummy's(van belang bij KNJV-werktesten)en wild(eend) bij KNJV-proeven.

Gebruik van een dummy met daarom heen een konijnen-of hazenvel kan beter op een later tijdstip gebruikt worden of als de hond er eerder aan toe is.

We gaan voor de hond zitten,maak het U evt. gemakkelijk op een stoeltje (de hond blijft evt. aangelijnd in verband met wegren­nen).

We spelen een beetje met de dummy voor zijn neus, zodat zijn interesse gewekt wordt.

Pakt hij de dummy,dan "Braaf, hou VAST","Dat is Braaf, hou VAST!" etc.

Zelf activeer ik altijd een fijn gevoel bij de hond,door hem in een soort "hypnose" te brengen,dit doe ik door boven zijn neus/tussen zijn ogen te kriebelen en zachtjes tegen hem te praten van "Hou VAST","Braaf" etc.

Niet te lang laten duren, wil de hond wel langer vasthouden dit dan stimuleren.

Vervolgens gaan we de dummy uit zijn bek verwijderen,we leggen onze hand om zijn snuit en drukken met duim en wijsvinger zijnwangen tegen zijn tanden aan,dit is een minder fijne ervaring voor de hond,gevolg zal zijn dat zijn bek opengaat en de dummy uit zijn bek valt. Op het moment dat dit gebeurt zeggen we "LOS","Braaf" etc.

Een andere methode kan zijn om in de neus van de hond te blazen,dit geeft een naar gevoel voor de hond,resultaat loslaten van de dummy.)

Zou de hond uit eigen beweging de dummy loslaten,bijv.als hij hem kortstondig vast heeft gehouden,dan snel "LOS" zeggen.

Als de hond de dummy los laat,dan geven we hem een beloning. We "ruilen" als het ware de dummy voor het snoepje!

Gaat het vasthouden redelijk goed,dan gaan we de dummy voor de hond neerleggen.Zelf staan of zitten we ook voor de hond,we wijzen naar de dummy of rommelen er een beetje mede op de grond (aandacht trekken!). Zeggen "Apport VAST",lopen zelf een stukje achteruit en laten de hond voor ons zitten.Even wachten,dan commando "LOS" (met evt. handhulp).Uiteraard is er dan weer de bekende beloning!

Als op korte afstand dit goed gaat,kan de afstand tussen baas en hond geleidelijk groter gemaakt worden! 

Gaat ook dit goed,dan gaan we hem ook leren volgen (eerst aangelijnd) met de dummy in zijn bek (het dulden van het apport). We staan naast de hond,gooien een dummy een paar meter voor hem neer en lopen er samen heen,bij de dummy gekomen comman­do"Ap­port "VAST",doorlopen en het vasthouden blijven stimuleren door tegen hem te praten en "Zo Braaf,hou VAST" etc.

We lopen een zelf bedacht parcours met wendingen Links en Rechts etc. Gegeven moment maken we een wending naar Rechts,blokkeren als het ware de hond,zodat hij voor ons is. Lopen achteruit,zodat de hond ons voor volgt,commando ZIT.

"Hou VAST","Braaf" en proberen hem op commando "LOS" de dummy te laten afgeven.

Door dit een paar keer per dag te oefenen leren we de Basis-oefening van het apport,het opnemen van het apport,het dulden van het apport,het netjes voorzitten voor de baas met het apport en het netjes afgeven van het apport.

Bij alle apportoefeningen,komt deze basis terug! Het is dus van het grootste belang,dat dit er bij de hond goed inzit.>

Steadiness

Zie volgende blad,bij Steadiness!

HUISWERK:

Oefeningen die thuis een paar keer(kortstondig) per dag gedaan dienen te worden:

 

Het "DOWN"-commando.

Dit gebruiken we om de hond op commando te laten liggen.

Als we de hond gaan ophalen,nooit in zijn ogen kijken! Dit is namelijk een dominantie gedrag voor de hond en kan hem er toe brengen dat hij naar U toekomt. De lagere geplaatste in de roedel(de hond),gaat immers altijd naar de hoger geplaatste in de roedel(de mens). 

Ook deze oefening "Uit Zicht" dienen we geleidelijk op te bouwen,gaat het niet goed dan liever een stapje terug.

Deze oefening is een opbouwen van een dusdanig vertrouwen in U,dat de hond weet dat hij altijd weer door U opgehaald wordt.

Note: Nooit de hond naar u toeroepen, altijd ophalen!

U oefent eerst met kortstondig uitzicht en bouwt dit dusdanig op,dat dit minuten kan duren!

OPM: De K.N.J.V.-proef vereist een minimum van 2 Minuten uit   zicht,deze proef maakt deel uit van het C-diploma!

 

Steadiness:

Door de commando's BLIJF Zit en BLIJF Down,leren we de hond pas van zijn plaats te komen,als de voorjager(de baas) het commando tot apporteren geeft.

Tijdens de apport oefeningen,de hond blijft op zijn plek zitten,leggen we een paar meter voor de hond de dummy neer en pakken hem zelf weer op.Gaat dit goed,dan leggen we de dummy weer neer en geven we hem het commando "Apport".Op deze wijze leert de hond de dummy op te halen op het gegeven commando van de baas.Het verdient aanbeveling om in het begin,naast de hond te gaan zitten,uw beide armen voor de borst van de hond te houden en als hij geen druk op uw armen meer uitoefent het apport-commando te geven!

Zo leren we de hond ook om niet in te springen.

HUISWERK.

Oefeningen die thuis een paar keer(kortstondig) per dag gedaan dienen te worden:

Het "ZIT"-commando.

Voor het laten zitten van de hond aan de linkerzijde van de voorjager,o.a. gebruikt tijdens "pauzes". Bijv:Op post staan, los en aangelijnd volgen,dirigeren etc.

Zoals bij elke oefening geldt ook hier: altijd belonen!

 
Het "VOLG" commando.

O.a. gebruikt bij het "Los en Aangelijnd volgen" van de C-proef bij het KNJV-diploma.

Note: Koop bij de elektra winkel pvc buis en maak 5 stukken van +/- 40 cm. U heeft dan oefenpaaltjes!

Het vooruitsturen en komen op bevel (C-proef):

Dit gaan we doen als de hond redelijk apporteert.