Onderwerpen op deze pagina's


Vanaf deze pagina kunt u doorklikken naar de diverse onderwerpen.
U bereikt deze onderwerpen via een muisklik op de leeuw naast het desbetreffend onderwerp.


De Graven op rij

De Graven van Holland op rij

Wie kent dit rijmpje dat vroeger op school als ezelsbruggetje geleerd werd:

Dikkie, Dikkie, Arnout,
Dikkie, Dikkie, Floor,
Dikkie, Floor,
Dikkie Floor,
Dikkie, Willem, Floor,
Willem, Floor, Jan.

Op de pagina die u vanaf hier kunt bereiken treft u alle Graven van Holland op rij aan, zoals ze op de ernaast afgebeelde prent staan weergegeven.
Met betrekking tot de eerstgenoemde graven Diederik I (Dirk I) en Diederik II (Dirk II) maakt recent onderzoek aannemelijk dat zich tussen deze twee nog een Dirk bevonden heeft.
Deze "nieuwe" Dirk wordt tegenwoordig in deze reeks ook wel als Dirk I bis aangeduid.

Bovenstaand rijm is terug te vinden in een liedje over de Hollandse Graven waarvan de tekst door de heer R. Elsinga werd toegezonden en de daarbij horende melodie door hem werd nagespeeld. U treft beiden door op onderstaande knop te klikken:

Naar het Gravenlied

Door P.J. Krommenhoek, in 1955 geŽmigreerd, werd mij vanuit Las Vegas een mailtje gestuurd met een ezelsbruggetje dat hij zich nog van vroeger op school kon herinneren. Het diende om de juiste volgorde van de diverse grafelijke huizen te kunnen onthouden en luidde:

Hol heen bij boer oost

(voor respectievelijk het Hollandse-, Henegouwse-, Beierse-, Bourgondische- en Oostenrijkse Huis).


Beschrijving van de Graven

Beschrijving van de Graven

Via deze pagina kunt u van alle graven uit het eerste Huis van Holland een beschrijving opvragen.


Literatuur

Literatuur

Op deze pagina treft u een lijst met boeken en artikelen over de Graven van Holland.
Van sommige van deze boeken en artikelen treft u tevens een korte beschrijving van de inhoud aan.


Andere bronnen op Internet

Andere bronnen op Internet

Deze pagina verschaft u de toegang tot andere bronnen op Internet die verband houden met ons onderwerp.


Gegevens van anderen

Gegevens van anderen

Bij genealogisch onderzoek lukt het soms een aansluiting met, in een ver verleden, belangrijke geslachten te verkrijgen.
Op deze pagina worden verwijzingen verzameld naar pagina's van anderen die met hun genealogisch onderzoek aansluiting met het eerste Grafelijke Huis van Holland verkregen hebben.


Parenteel Graaf Gerolf

Parenteel Graaf Gerolf

Hier treft u een parenteel aan van de eerste Graaf van Holland. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat Gerolf de vader was van Dirk I.
Elders kunt u een andere hypothese daarover lezen.


Kwartierstaat Dirk I

Kwartierstaat Graaf Dirk I

Een andere stelling, alhoewel omstreden, is dat Gerolf niet de vader was van Dirk I, maar diens pleegvader.
De werkelijke vader van deze Dirk I zou dan Radboud V van het Friese Huis moeten zijn, die in 874 sneuvelde. Hier treft u de kwartierstaat van Dirk I aan, die van deze stelling uitgaat en dan terug voert naar een Aldgillus I.


Het wapen van de Graven van Holland

Het wapen van de Graven van Holland

Op deze pagina treft u naast een beschrijving ook een tekening van het wapen aan van de Graven van Holland uit het Eerste Huis.
Ook de mogelijke herkomst van het wapen wordt belicht.


Terug naar de START-pagina

Verstuur hier uw E-mail