Dinsdag, 14 februari 2006 / update 25 februari 2006

Locaties Oostenrijkse woningen - DenHelder (36 images)

Aan de kust in DenHelder bij Huisduinen staat ook een redelijk aantal oostenrijkse woningen. Deze woningen zijn m.n. bestemd geweest voor marine-officeren, die in DenHelder gestationeerd waren.

Leuk aan deze huizen is te zien dat er aanbouwen op zitten met een aparte dak-kap. Of dit oorsponkelijke aanvullingen waren op de standaard uivoering is mij niet bekend; wel is het opmerkelijk dat dit type uitbreiding tot nu toe (februari 2006) alleen hier is gesignaleerd.

Dankzij een reactie op de weblog (mrl..?) is weer in mijn herinnering geroepen dat er in Den Helder twee locaties zijn met Oostenrijkse woningen, n.l. in Huisduinen (omgeving Badhuisstraat) ca. 40 stuks en in de nabijheid van het ziekenhuis (Borneostraat) ca. 8 stuks. Een bezoekje aan Funda.nl leverde de tweede set omgevingsfoto's van locatie Borneastraat. Aardig is ook dat begin 2005 nr. 8 te koop heeft gestaan, perceelgrootte 799m2:

 

 

 

Click a picture to see a larger view.

 

Huisduinen:


 

Borneostraat: 


<< Home