pdd.nos en   A.D.H.D.

 

 

Door het lang niet bewerken kan het zijn dat sommige links niet meer werken!

 

Waarom pdd.nos en a.d.h.d. ....

Ik heb zelf een zoon van 14 jaar

Die dit beide heeft …het heeft jaren geduurd

voor dit herkend/erkend werd en in die

periode maak je veel mee….onbegrip afwijzingen beschuldigingen enz…..

om maar voorbeelden te noemen …….

- je kind is gewoon vervelend

- enigst kind aha verwend dus

- hij kan wel …maar wil gewoon niet luisteren

- ach zo erg is het niet

- als het mijn kind was dan…..

En zo kan ik nog met vele dingen doorgaan

Het onbegrip…het alleen staan in die situatie

Het niet begrepen worden

en vaak tegen een muur

lopen van niet-weten ermee om te gaan enz…

dat heeft mij gebracht dat ik graag deze pagina

wilde openen….voor mensen die hetzelfde hebben

en de wegen nog niet weten ….waar kan ik terecht

wat moet ik doen….

waar kan ik mijn hart eens luchten

SAMEN…..samen kunnen wij dat….op het forum

En ook hier ga ik belangrijke dingen en linken zetten

Omdat het oooo zo belangrijk is dat je wegen weet

Dat je je niet alleen voelt staan….want met zo`n

,,speciaal”kind is het vaak al moeilijk genoeg

En samen kan je vele zware bergen overwinnen

Door erover te praten…door samen te kijken waar

Je terecht kunt…..door samen mee te maken hoe

Het leven is met een a.d.h.d. en /of pdd.nos kind

Vandaar deze page

 

Als je je betrokken voelt …of erkenning ziet

Schroom dan niet en schrijf op het forum je

Verhaal en / of email…

 

Groetjes jackyxxx

 

 

pdd.nos en a.d.h.d.

 

PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDER-NOT

OTHERWISE SPECIFIED (PDD-NOS) of

Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader

omschreven. PDD-NOS behoort tot het

spectrum van Autistische Stoornissen.

Doordat deze kinderen niet aan alle

kenmerken voldoen of de kenmerken in mindere mate

vertonen en andere kenmerken hebben,

mag niet van Autisme worden gesproken en wordt dan

ook wel van Autisme aanverwante

contactstoornis gesproken. Er is ook een overlap in

kenmerken tussen

PDD-NOS en ADHD. Doordat in Amerika er meer nadruk wordt gelegd op de contactstoornis wordt

daar vaker een kind als PDD-NOS gediagostiseerd,

waar hier in Nederland voor hetzelfde de diagnose ADHD zal vallen. Hier wordt erkend dat ook ADHD-ers moeite hebben

met contact leggen. Van een aantal van de

onderstaande kenmerken kunnen ADHD-ers dus ook last hebben.

Kinderen met PDD-NOS hebben problemen met het “sociale snapvermogen”. Ze kunnen niet goed begrijpen wat er in anderen omgaat, zodat ze hun

gedrag daar ook niet op kunnen afstemmen.

Onderstaand worden de kenmerken voor

het gehele spectrum vermeld, omdat ieder

kind met PDD-NOS zijn eigen specifieke combinatie heeft van een aantal van de kenmerken.Een autistische

stoornis wordt beschouwd als een ernstige

levenslange ontwikkelingsstoornis met vergaande pedagogische gevolgen, het

dringt diep door in het ontwikkelingsverloop van het betreffende kind. De symptomen kunnen per individu

en per leeftijd verschillen in ernst en verschijningsvorm

en op uiteenlopende niveaus van verstandelijk functioneren van diep zwakzinnig tot hoog intelligent.

De tekortkomingen betreffen verschillende gebieden, zowel lichamelijk, cognitief,

emotioneel als sociaal. Van de 50% kinderen, die wel tot actief taalgebruik komen, is het voor een deel van hen niet mogelijk taal communicatief te gebruiken.

 

Een autistische stoornis heeft 3

kernsyptomen: 1.

 

Kwalitatieve tekortkomingen in sociale interacties met name wat de wederkerigheid betreft; bijvoorbeeld wel kunnen praten “tegen” iemand maar niet “echt“

een gesprek voeren en niet echt samen met

iemand kunnen spelen;

 

2. Kwalitatieve tekortkomingen in non- en verbale communicatie en het verbeeldend vermogen; bijvoorbeeld gezichts- en lichaamsuitdrukkingen niet snappen en geen fantasie in spel hebben,

maar monotoon steeds dezelfde handeling uitvoeren;

 

3. Een opvallend beperkt repertoire van bezigheden en interesses en beperkte zich

herhalende stereotype patronen van gedrag; bijvoorbeeld

steeds met hetzelfde speeltje spelen, geen interesse hebben voor wat er om hen heen gebeurd. De cursief gedrukte stoornissen blijken door het gehele spectrum aanwezig te zijn. De persoon is ernstig aangetast

in zijn persoonlijkheidsontwikkeling. Het gewone leven is moeilijk, verwarrend en beangstigend. Ze nemen vaak een toevlucht tot een smalle reeks van activiteiten, om daarin de veiligheid van voorspelbaarheid te vinden.

 

Uit de autistische stoornis kunnen specifieke

gedragsproblemen voortvloeien, zoals frigiditeit, die zich uit in weerstand tegen veranderingen en stereotype wijze van omgaan met bepaalde voorwerpen en daarnaast stereotypieën, zoals

b.v. hoofdbonzen, fladderen met de handen of heen en weer wiegen met het lichaam.

 

Problemen kunnen zich op vele gebieden voordoen:

 

In het contact, in de communicatie, de spraak en taal,

 het reageren op interne en externe informatie,

de ontwikkeling van bewegen en de sociale

intelligentie of wel het begrijpen wat er in een ander omgaat.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

Geen fantasie hebben bij het spelen

(verbeeldend vermogen).

 

Geen gebruik kunnen maken van kennis

om vooruit te lopen op wat komen gaat (anticiperen).

 

Geen onderscheid kunnen maken in het belang van informatie.

 

Echolalie is het napraten (na-apen)

of exact herhalen van woorden in plaats van

communiceren.

 

Extreme hekel hebben aan bepaalde geluiden ofschrikken van harde geluiden.

 

Extreme hekel hebben aan het aanraken van bepaalde stoffen of zelf niet aangeraakt willen worden.

 

Geen oogcontact maken.

 

Geen interesse tonen in de reactie van

andere mensen.

 

Zich niet kunnen verplaatsen in de gevoelens

van een ander (van perspectief wisselen).

Op tenen lopen.

 

Geen interesse hebben voor speelgoed of juist extreem aandacht hebben voor een speciaal object.

 

Maar ook hele speciale dingen waarin ze uitblinken:

 

Bijvoorbeeld in tekenen, muzikale vaardigheden,

bepaalde geheugenvaardigheden.

 

enkele goede links

http://www.nieuwetijdskinderen.nl/

http://autisme-contacten.startkabel.nl/

http://home.concepts.nl/~watersch/ortho/adhdtxt.html

http://www.gedragsstoornis.startkabel.nl/

http://www.pgb.nl/showpage.php?pa=3&setsm=8

http://www.autisme-nva.nl/

 

http://www.hersenstorm.com/

 

 

LUISTEREN
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij adviezen te geven
Dan doe je niet wat ik je vraag
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij te vertellen, 
waarom ik iets niet zo 
moet voelen als ik het voel
Dan neem je mijn gevoelens niet serieus
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij denkt dat je iets moet 
doen om mijn probleem op te lossen
Dan laat je me in de steek, 
hoe vreemd dat ook mag lijken
 
Dus, alsjeblieft,
Luister alleen naar me
En probeer me te begrijpen
 
En als je wilt praten, 
wacht dan even
En ik beloof je
Dat ik op mijn beurt 
naar jou zal luisteren
 
Groetjes Harriet

 

 

 

 

Lief ben jij

 

Je rent, je vliegt, je raast

Altijd heb je haast

Zit toch is stil

Hou op met je gegil

Je zit overal op en aan

Je mag toch geen kindjes slaan

 

Mensen kijken naar je, geïrriteerd

Denken dat ik je geen manieren heb geleerd

Zij weten natuurlijk wel hoe het moet

Dat onbegrip is wat het meeste pijn doet

Laat ze maar, verder denken doen ze niet

Kan jij het helpen dat jij het anders ziet

 

Armpjes sla je om me heen

In kusjes geven ben je nummer 1

Mama, lief ben jij, zeg je dan

Jij bent het die zoveel liefde geven kan

altijd vrolijk en spontaan

Onderzoekend door het leven gaan

 

Lieverd je bent zo bijzonder

Voor mij mijn grootste wonder

Jij en ik door een onzichtbaar draadje verbonden

Voor altijd hebben wij elkaar gevonden

Je gaat goed vooruit en dat is fijn

Ik weet dat ik later heel trots op je kan zijn.

schrijver onbekend

 

 

 

allerhande goede linken

Verzamelpagina's

 

 

http://autisme.startkabel.nl

Overzichtspagina

http://orthopedagogiek.pagina.nl

 

Verzameling links met betrekking tot orthopedagogiek

http://speciaal-onderwijs.startkabel.nl

 

Verzameling links met betrekking tot speciaal onderwijs

http://www.autisme.pagina.nl

Overzichtspagina

Overheid

 

 

http://www2.minocw.nl/indexocw.jsp

 

Het "Virtuele" plein van het Ministerie van OC&W

http://www.minocw.nl/koerspo

Website over toekomst primair onderwijs

Voorlichting wet- en regelgeving

 

 

http://www.wegbereiders.nl

Website van de wegbereiders

http://www.leerlinggebondenfinanciering.nl

 

Site van het Ministerie van OC&W over leerlinggebonden financiering (rugzak)

http://www.minocw.nl/rugzakje/index.html

 

Informatie over het wetsvoorstel leerlinggebonden financiering

http://www.minocw.nl/wsns/index.htm

 

Informatie over Weer Samen Naar School

http://www.tcai.nl

 

Website van de Tijdelijke Commissie Advisering en Indicatiestelling

Autismeverenigingen

 

 

http://www.autisme-nva.nl

Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

http://www.autismecentraal.be

Site van het samenwerkingsverband van: Vlaamse Dienst Autisme vzw, Centrum voor Concrete Communicatie bvba so en De Brug, Afd. Vormingswerk Voor Autisme vzw

http://www.balansdigitaal.nl

(Voor leden van Balans): website van de landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen (waaronder ADHD, Dyslexie en PDD-NOS)

http://www.kenniscentrumautisme.nl 

Site van het Kenniscentrum Autisme Nederland

http://www.leokannerhuis.nl

 

Site van de Stichting Dr. Leo Kannerhuis, een landelijk centrum voor autisme 

Begeleiding leerlingen

 

 

http://www.kennisnet/po/leerlingzorg/index.html 

 

Overzicht links die te maken hebben met leerlingzorg

http://www.handicap-studie.nl

Handicap + studie is een expertisecentrum voor onderwijs en handicap.

  

 

 

Begeleiding ouders en professionals

 

 

http://www.brusjes.nl

Een site met informatie voor kinderen en jongeren, die opgroeien met een broer of zus met een ziekte en/of een handicap.

http://www.handicap.nl

Site van het Centrum voor Consultatie en Expertise

http://www.oudersenrugzak.nl

 

Opgezet door een samenwerkingsverband van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen

 

Het is een boekje met de titel "iets geks in je hoofd" van Gerda prins (ISBN 90-75913-22-2). Het is een heel duidelijk boekje en gaat over Jorieke, ze heeft PDD-NOS.

 

 

 

wil je me mailen

mail dan naar  jackysplace25@hotmail.com

op de volgende pagina staat het verhaal van mijn zoon hoe het ging voor hij getest was en tot hij getest was

 

Volgende