18 oktober t/m 10 november 2000


achter: Beate, Marijke, Louis, Yvonne, Imelda, Adrian, Angeline, Elly, Richard, Margriet, Hans, Ron, Nelly, Casper, Denis, Dian, Klaas, Joke - voor: Lieneke, Frank, Annemieke


De reis door Zuid-Afrika is er één van scherpe tegenstellingen. Sporen uit het koloniale verleden en Afrikaanse tradities staan in schril contrast met moderne steden. De regelmaat waarmee wijnranken op de berghellingen zijn geplant in de Kaapprovincie wijkt duidelijk af van de ongerepte wildparken ver weg van de bewoonde wereld, waar je op zoek kunt gaan naar wilde dieren.
Luxe villawijken waar de blanke, rijke minderheid resideert worden afgeschermd van omvangrijke 'townships', waar de zwarte meerderheid woont. Tijdens deze reis krijg je een goed beeld van al deze tegenstellingen. Een fascinerende wereld met vele facetten en gezichten, ingesloten binnen de grenzen van: Zuid-Afrika, Swaziland en Lesotho!
De route

Dit is het verslag van onze Djoser- reisgroep. Iedereen heeft een bijdrage geleverd. Wij wensen je veel kijk- en leesplezier toe!

Klik HIER of op contact om ons een e-mail te sturen.

 

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It's light, not the darkness, that frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant,
gorgeous, talented and fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God
Your playing small doesn't serve the world.
There's nothing enlightened about shrinking
So that other people won't feel insecure around you.
We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It's not just in some of us,
it's in everyone.
And as we let our own light shine,
we unconsciously give other people permission to do the same.
As we are liberated from our fear,
our presence automatically liberates others.
Nelson Mandela
Nelson Mandela
(inaugural speech)


NAVIGATIE: kies boven rechtstreeks een reisdag
of klik steeds op de vlinder om naar de volgende pagina te gaan...
Volgende dag...