Ter opluistering van de op 20 juni 1997 in Wytgaard gespeelde Kaatspartij Heren Hoofdklasse is op verzoek van de kaatsvereniging Mei Elkoar- Nij Libben een gelegenheidsband geformeerd. Naast muziek deelden de bandleden een passie voor voetbal en kaatsen en dat leidde tot de naam van de band: DStip. Het repeteren en optreden smaakte naar meer; van de " oorspronkelijke " bezetting zijn 4 leden doorgegaan en aangevuld met de zanger (november '99). Het aantal optredens is tot nu toe beperkt gehouden tot optredens in jeugdsozen , cafe's en na afloop van verenigingsactiviteiten ( toneel, voetbal, wijk- en personeelsfeesten ).
Ij de jaren 19999-2000 is nodige gebeurd. Naast de succesvolle muzikale omlijsting van het iepenloftspul "Wêrom, werom?" tijdens Simmer 2000 is onder andere opgetreden op Briek 2000, Baard, BugsPop, Rockrock (Weidum), Wirdum, Warga en Idaard.
De band is qua samenstelling teruggebracht tot 5 man en Aant heeft zich als een uitstekend bassist ontwikkeld.

De MKZ crisis heeft indertijd heel wat optredens verhinderd, maar dat gaf de band de gelegenheid om het project "As 'n hus" in de steigers te zetten en uit te voeren. Het resultaat is een lekker in het gehoor liggende CD en een succesvolle CD presentatie in Theater Romein op 30 januari 2002.

De band heeft nu een aantal lijntjes uitgezet die moeten leiden tot de kennismaking van een groter publiek met DStip. Een goede start is al gemaakt:
de nummers Life ain't so bad en Swemme van de CD "As n hus" zijn al een paar keer gedraaid door Omrop Fryslân en DStip was live te zien in het maandagavondprogramma van Studio Sport (2002).

In 2004 besloot Marco Dol te stoppen als slagwerker en is Jouke voor hemm in de plaats gekomen. DStip heeft enige tijd genomen om Jouke in te werken en ook het repertoire is aardig vernieuwd. Daarnaast is eind 2004 voor de boekingen Edwin Meester uit Grouw bij de band gekomen.


In 2005 hooopt de band weer volop te horen en zien te zijn in Fryslân.HOME