IVa     Jillis Ariensz (de Jager)

Zoon van Ary Jans "Tolijk den Oude" en Maria Pieterse Schenk. Geboren te Lekkerkerk op 05-02-1690, overleden te Lekkerkerk op 04-07-1753 (63 jr.). Hij trouwde op 20-03-1712 te Lekkerkerk met Weijntje Jacobs. Zij was geboren te Bergambacht ca 1692, en overleed te Lekkerkerk op 27-02-1745 (ca. 53 jr. Weijntje was de dochter van Jacob Aarts en Neeltje Willems. Jillis was visser. Vlak voor zijn dood heeft hij nog een bijdrage geleverd voor de aanschaf van de nieuwe brandspuit van Lekkerkerk.

Kinderen:

1) Pieter Jillisz, gedoopt te Lekkerkerk 21-10-1712

2) Jacob Jillisz, gedoopt te Lekkerkerk 05-11-1713.

3) Maria Jillisz, gedoopt te Lekkerkerk 07-10-1714.

4) Adrianus Jiilisz, gedoopt te Lekkerkerk 29-12-1715.

5) Neeltje, gedoopt te Lekkerkerk 31-01-1717.

6) Jannigje, gedoopt te Lekkerkerk 27-03-1718, overl. te Lekkerkerk op 02-06-1718 (2 mnd.).

7) Arie, gedoopt te Lekkerkerk 01-03-1719, overl. te Lekkerkerk op 06-09-1719 (6 mnd.).

8) Jannigje, gedoopt te Lekkerkerk 10-03-1720, overl. te Lekkerkerk op 07-06-1720 (2 mnd.).

9) Arie Jillis, gedoopt te Lekkerkerk 19-02-1721

10) Jannigje, gedoopt te Lekkerkerk 19-04-1722, overleden te Lekkerkerk op 07-06-1722 (1 mnd.)

11) Jannigje, gedoopt te Lekkerkerk 05-09-1723.

12) Jan, gedoopt te Lekkerkerk 01-10-1724

  

Maria Jillis ging op 29-04-1740 te Lekkerkerk in ondertrouw met Aart Bastiaanz. Zij overleed op 14-12-1777 te Lekkerkerk.

Bij de doop van Jilles, de zoon van Arie Jillesz de Jager, was een Marrigje Jilllisz de Jager aanwezig. Waarschijnlijk is dat dezelfde persoon als deze Maria, omdat zij onder die naam al twee keer eerder getuige was bij de twee dochters Weijntje. Ze was ook getuige bij kinderen van Jan Jillisz en Pieter Jillisz, waarbij ze ook Marietje wordt genoemd.

Neeltje is overleden te Lekkerkerk op 02-03-1785 (68 jr.). Zij trouwde ca. 1743 met Cornelis Willemse de Jong, zoon van Willem Jansse en Dieuwertje Cornelisse.       

Jannigje Jillisz trouwde op 14-03-1755 te Lekkerkerk met Theunis Aarts Pronk. Hij was geboren te Lekkerkerk op 05-11-1724. Hij was de zoon van Aart Theunis Pronk en Lijsbeth de Jong.

 

IVb     Neeltje Ariens de Jager

Dochter van Ary Jans "Tolijk den Oude" en Maria Pieterse Schenk. Neeltje werd geboren te Lekkerkerk op 14-03-1696 en overleed te Lekkerkerk op 30-03-1771 (75 jr.) Zij huwde op 08-09-1719 te Lekkerkerk met Arie Pieters Lans. Hij was geboren ca. 1695 en overleed 10-02-1756 te Lekkerkerk. Neeltje en haar kinderen waren visser.

In afwijking van de gebruikelijke methode, krijgt de vrouwelijke lijn hier een eigen paragraaf. Dit is gedaan omdat haar zoons Pieter en Jan zich 'Tolijk' noemden , en ook haar kleinzoon Cornelis Jans deze naam droeg. Zoon Jan Tolijk was daarnaast óók bekend als Jan de Jager. De familienaam werd hier dus in de vrouwelijke lijn vererfd!

Kinderen:

1) Pieter Tolijk,                     geboren te Lekkerkerk op 29-10-1719.

2) Arie Lans, geboren te Lekkerkerk op 07-12-1721, als 'doodgestoken lijk' gevonden op 03-07-1748 (26 jr.)

3) Jan Tolijk de Jager,         geboren te Lekkerkerk op 06-06-1723 (volgt VIf)

4) Merrigje Lans,                  geboren te Lekkerkerk op 08-07-1725

5) Lijsbeth Lans,                   geboren te Lekkerkerk op 25-01-1728

6) Theunis Lans,                   geboren te Lekkerkerk op 21-10-1731

7) Theunis Lans,                   geboren te Lekkerkerk op 28-08-1735

 

 

IVc Aart Ariensz de Jager

Geboren te Lekkerkerk op 26-01-1698. Hij ging op 08-03-1720 te Lekkerkerk in ondertrouw met Merrigje Ariense Broere. Merrigje was geboren te Lekkerkerk op 20-08-1690 en overleed ca. 1728. Zij was de dochter van Arie Ariens Broere en Jaapje Cornelisdr. Gouwens. Aart en Merrigje erfden een stuk land op het Claas Hobbes weer.

Kinderen:

1) Arie,                       gedoopt te Lekkerkerk op 09-04-1723 (volgt VIg)

2) Cornelia,    gedoopt te Lekkerkerk op 14-05-1724                          

3) Jaapje,                  gedoopt te Lekkerkerk op 12-03-1727

4) Wijntje,                 

5) Lijsje,                     geboren te Lekkerkerk ca. 1729

Lijsje trouwde op 25-02-1751 te Lekkerkerk met Maarten de Jong. Hij was geboren op 28-01-1725 te Lekkerkerk en overleed op 31-08-1786 te Lekkerkerk (61 jr.). Hij was de zoon van Jacob de Jong en Neeltje van der Graaf. Lijsje overleed te Lekkerkerk op 14-08-1783.

Mogelijk is moeder Merrigje in het kraambed gestorven, want Aart hertrouwde op 25-08-1728 te Krimpen aan de IJssel met Lijsbeth Jans Kramer uit Krimpen aan de IJssel. Zij werd waarschijnlijk geboren in 1700 te Ouderkerk aan de IJssel.

 

Va Pieter Jillisze de Jager

werd gedoopt te Lekkerkerk op 21-10-1712. Hij ging op 04-01-1737 te Lekkerkerk in ondertrouw met Adriana Huygen de Graaf, geboren te Lekkerkerk ca. 1716, overleden te Lekkerkerk op 20-05-1779.

De naam Pieter Jillen de Jager komt voor in een lijst van contribuanten voor de aanschaf van nieuwe brandspuit voor Lekkerkerk. Op zijn minst sinds 1751 was hij werkzaam als ‘hospes’(waard). Het is niet duidelijk van welke herberg dit kan zijn geweest, maar het was in ieder geval nabij de Hoekse Sluis, aan de oostzijde van Opperduit. Zijn beroep bracht met zich mee dat Pieter zaken deed in Dordrecht. Hij had daar de status van ‘landpoorter’. Dit hield in dat hij een zekere rechtsbescherming genoot, en (tegen betaling van een jaarlijkse contributie) vrijstelling had van bepaalde tolheffingen of belastingen.

Kinderen:

1) Theuntje,               gedoopt te Lekkerkerk op 01-09-1737.                                      

2) Huyg,                     gedoopt te Lekkerkerk op 28-12-1738.

                                   overleden te Lekkerkerk op 30-03-1742 (3 jr.).

3) Jilles                      gedoopt te Lekkerkerk op 03-10-1740.

4) Huyg,                     gedoopt te Lekkerkerk op 23-09-1742.  

5) Ary,                        gedoopt te Lekkerkerk op 29-11-1744. (volgt VIIa)

6) Jacob,                   gedoopt te Lekkerkerk op 11-06-1747. (volgt VIIb)

 

Teuntje Pietersdr. de Jager trouwde op 18-01-1772 te Lekkerkerk met Bastiaan den Boer. In september 1772 verhuisde zij naar Hazerswoude.

Jilles overleed te Lekkerkerk op 21-01-1823 (82 jr.). Hij was visser en bleef kennelijk ongehuwd.

 

Het leven van een kroegbaas was niet zonder gevaar. Op 06-07-1760 waren Pieter en zijn vrouw het slachtoffer van een vechtpartij die bij hen thuis plaatsvond. De toen ca. 46-jarige Pieter werd hierbij ernstig verwond. In het Rechterlijk Archief van Bergambacht vindt men het verslag dat de Baljuw over de vechtpartij uitbracht aan de rechterlijke macht, met het verzoek tot aanhouding van de messentrekker Arij Louwen:

Aan de Ed. Agt. Mansmannen van de Hooge Vierschaar.

Vertoont reverentelijk Jan Braat, dat hij geinformeert sijnde, dat Arij Louwen wonende onder Bergambacht, sig niet heeft ontzien, op Zondag 6 julij 1760, des avonds tusschen 7 en 8 uren, ten huijse van Pieter Gillise de Jaager, wonende beijde Bergambagtse Sluijs onder Lekkerkerk, na grove vloeken en scheldwoorden, de huijsvrouw van gemelde Pieter Gillisse de Jaager, een slag voor het hoofd gegeven.

Dat hij verder denselve Pieter Gillisse de Jager een slag gegeven hebbende, sijn mes heeft getrokken, en daar mede meer gemelde Pieter Gillisse de Jager, die tragte te vlugte, het gevaar te ontkomen, van agteren in in zijn linker zijde heeft gestoken.

Mitswelke den vertoonder, versoekende tot apprehensie corporeel op de voorn. Arij Louwen.

Mansmannen accorderen het versoek

Mansmannen onderteekent Cornelis Ceesjebreur, Adrianus Bovenberg, Jan kasteleijn, Willem Franse, en met X merk gestelt bij Huijch Kok actum den 10e julij 1760.

 

Kennelijk was de dader op de vlucht geslagen want in de weken volgend op het aanhoudingsverzoek kon hij niet worden ingerekend. Uiteindelijk werd hij bij verstek veroordeeld :

 

[...] De ged[aagde] over de saeck van de misdaden, zijn leven lang verbannen zal worden uijt Holland en Westvriesland op peene, dat hij de ged[aagde] daar in gevonden wordende, zal worden gebragt ter plaatse, daar men crimineele justite exerceert.

En aldaar door den scherpregter levendig sal worden gerabraakt, dat de dood er na volgt, dat vervolgens zijn doode ligaam gebragt sal werden op het galgveld, aldaar op een pad gelegt, om door de lucht versteend te worden.

 

De verwondingen waren dermate ernstig dat Pieter de volgende dag, 07-07-1760, zijn testament op liet maken. Die dag namelijk:


[...] compareerde voor ons Pieter Aarts en Jans Schenk, heemraaden van Lekkerkerk, Pieter Jillisse de Jager en Adrian Huijge de Graaff, egte lieden wonende alhier. den testateur ziekelijk te bedde leggende, edog zijn
verstand magtig. Te kennen gevende muteel te willen testeren. Stellen tot voogden over minderjarige ergenamen de persoonen van Jacob Jilisse de Jager, broeder van de testateur, wonende alhier, en Pieter Borskoop, neeff van de testatrice wonende op crimpen op de lek

Het is niet duidelijk of Pieter daarna ook werkelijk overleden is.

 

Vb Jacob Jillisz Tolik of Jacob de Jager

werd gedoopt op 05-11-1713 te Lekkerkerk en overleed op 09-01-1798 te Lekkerkerk (84 jr.). Hij trouwde op 08-08-1762 te Lekkerkerk met Maria Barendse Broere. De bruidegom was bij de bruiloft al 48 jaar oud, de bruid pas 26. Maria Barendse Broere was geboren te Lekkerkerk op 01-07-1736, en overleed te Lekkerkerk op 23-06-1814 (77 jr.). Zij was de dochter van Barends Teunis Broer en Wijve Willems de Jong.

Kinderen:

1) Jillis Jacobsz,       gedoopt te Lekkerkerk op 25-07-1762. (volgt VIIc)

2) Wijve Jacobsz,     gedoopt te Lekkerkerk op 18-11-1764.

3) Wijntje,                  gedoopt te Lekkerkerk op 22-12-1765.

                                   overleden te Lekkerkerk 17-03-1767 (1 jr.)

Wijve Jacobsdr de Jager trouwde op 25-01-1789 te Lekkerkerk met Abram Wouters de Bruin.

 

Vc Adrianus Jillisz de Jager

Deze zoon van Jillis de Jager (IVa) en Weijntje Jacobs werd geboren werd geboren te Lekkerkerk op 19-12-1715. Hij trouwde op 01-03-1744 te Lekkerkerk met Ariaantje Geerlof. Zij was geboren ca. 1720.

Kinderen:

1) Wijntje,                  geboren te Lekkerkerk op 29-11-1744 .

2) Jillis,                      geboren te Lekkerkerk op 19-12-1745

3) Geerlof,                geboren te Lekkerkerk op 14-01-1748

4) Ary,                        geboren te Lekkerkerk op 02-11-1749, overleden op 25-02-1750 te Lekkerkerk (3 mnd).


5) Weijntje,                geboren te Lekkerkerk op 17-10-1751, overleden op 26-10-1751 te Lekkerkerk (1 wk).


6) Arie,                       geboren te Lekkerkerk op 17-10-1751, overleden op 26-10-1751 te Lekkerkerk (1 wk; gelijktijdig met zijn tweelingzus).

7) Arie,                       geboren te Lekkerkerk op 19-08-1753, overleden op 11-11-1753 te Lekkerkerk (2 mnd).

8) Weijntje,                geboren te Lekkerkerk op 20-10-1754, overleden op 22-07-1817 te Lekkerkerk (62 jr.).

 

Weijntje trouwde op 20-10-1776 te Lekkerkerk met Jacobus Pieter van Donk. Hij was geboren ca. 1746 te Lekkerkerk en overleed op 31-01-1812 te Lekkerkerk.

 

                                  

Vd Arie Jillisze de Jager

Zoon van Jillis de Jager (IVc) en Weijntje Jacobs. Hij werd geboren te Lekkerkerk, waar hij werd gedoopt op 19-02-1721. Hij werd begraven te Lekkerkerk op 27-12-1799 (78 jr.). Arie was visser. Hij ging op 26-01-1747 te Lekkerkerk in ondertrouw met Annigje Jans van der Velden. Zij was gedoopt te Lekkerkerk op 06-08-1724, en overleed ná 06-05-1781. Zij was de dochter van Jan Thijsz van der Velden en Marrigje Ariens Korver. Annigje staat in de documenten ook wel als Antje Jansse van der Velde aangeduid.

Arie en Annigje woonden in het centrale dorpsdeel van Lekkerkerk. In 1754 stond hij namelijk ingedeeld als waterschepper ‘voor het dorp’, in het geval er brand uit mocht breken.

Kinderen:

1) Weijntje,                gedoopt te Lekkerkerk op 27-08-1747

            overleden te Lekkerkerk 06-09-1747 (1 wk).

2) Weijntje,                gedoopt te Lekkerkerk op 21-07-1748

3) Marrigje,                gedoopt te Lekkerkerk op 28-09-1749

4) Jan,                                   gedoopt te Lekkerkerk op 14-11-1751 (volgt VId)

5) Jillis,                      gedoopt te Lekkerkerk op 28-10-1753

6) Tijs,                                    gedoopt te Lekkerkerk op 15-06-1755 (volgt VIe)

7) Maria,                    gedoopt te Lekkerkerk op 25-07-1756

                                   overleden te Lekkerkerk 27-03-1762 (5 jr.)

8) Neeltje,                  gedoopt te Lekkerkerk op 15-03-1758

9) Grietje,                  gedoopt te Lekkerkerk op 06-02-1760

10) Maria,                  gedoopt te Lekkerkerk op 11-04-1762

11) Jillis,                    gedoopt te Lekkerkerk op 14-08-1763 (volgt VIf)

12) Ary,                      gedoopt te Lekkerkerk op 19-11-1768 (volgt VIg)

 

Wijntje, 'jongedochter, afkomstig van Lekkerkerk' ging op 23-10-1772 te Rotterdam in ondertrouw met Michiel Koppel, 'jongeman, afkomstig van Schilleke' . Hij wordt ook wel aangeduidt als Johan Michael Göppel. Het huwelijk werd voltrokken te Rotterdam op 08-11-1772, waarbij 'voor t derde gebod consent van Schilleke vertoone'. Diezelfde maand verhuisde zij ook officieel naar Rotterdam, waar zij nauwe contacten onderhield met haar broer Ary (zie VIg). Wijntje overleed in april 1803 (55 jr.), de begrafenis vond plaats te Rotterdam op 23-04-1803.

Marrigje trouwde op 04-06-1775 te Lekkerkerk met Jacob van Vuuren. Marrigje overleed op 20-07-1830 te Lekkerkerk (80 jr). Jacob was geboren te Lekkerkerk op 20-10-1743, en overleed te Lekkerkerk op 17-02-1825 (81 jr.). Hij was de zoon van Arie Gijsbert van Vuuren en Merrigje de Corver.

Neeltje was dienstbaar te Rotterdam, zij trouwde op 15-06-1783 te Rotterdam met touwslager Leendert Mudde. Neeltje overleed te Lekkerkerk op 10-05-1842 (84 jr.). Leendert was gedoopt Lekkerkerk op 07-04-1751 als de zoon van Jacob Mudde en Hesther Ernst van Rheenen, en overleed te Lekkerkerk op 15-01-1838 (86 jaar). Bij het overlijden van Leendert woonde het echtpaar op nr. 89 te Lekkerkerk. Een zoon van het echtpaar, Jillis Mudde, trouwde ook weer met een De Jager (zie VId-1). De band met de familie de Jager was sowieso goed. Marrigje en Maria de Jager zijn ieder drie keer getuige bij de doop van een kind van Neeltje en haar Leendert.

Grietje trouwde op 09-11-1790 te Rotterdam met Johannes Smit, 'afkomstig van Frankfort Aan De Main', wonende Schiedamse Dijk. Haar zusters Wijntje en Margje waren getuige bij de doop van drie dochters en een zoon. Grietje is op op 03-02-1802 begraven in de kerk van Kralingen (41 jr.). Haar man werd begraven op 29-04-1803.

Maria trouwde op 01-05-1791 te Lekkerkerk met Ernst Woutersz Boon. Hij was de zoon van Wouter Boon en Grietje van Rhenen. Geboren op 02-10-1763 te Lekkerkerk, overleden op 28-02-1850 (86 jr.). Maria overleed op 27-10-1817 te Lekkerkerk (55 jr.). Twee zonen van hen, Ernst en Wouter, zouden later met nichten uit de familie De Jager trouwen. (zie VId-5 en VId-6).

 

 

Ve Jan Jillisze de Jager

werd gedoopt te Lekkerkerk op 01-10-1724. Hij trouwde op 30-07-1752 te Lekkerkerk met Cornelia Ariens Korver , geboren op 23-12-1725 te Lekkerkerk. Zij was de dochter van Arie Cornelis Korver en Cornelia Corsse. Jan Jillisze was evenals zijn broer in 1754 ingedeeld als waterschepper voor het dorp voor het geval dat de nieuwe brandspuit ingezet zou worden.

Kinderen:

1) Arie,                       gedoopt te Lekkerkerk op 29-07-1753 (volgt VIh)

2) Wijntje,                  gedoopt te Lekkerkerk op 12-02-1755   

3) Annigje,                 gedoopt te Lekkerkerk op 07-11-1756   

4) Neeltje,                  gedoopt te Lekkerkerk op 22-11-1758   

5) Jillis Jans,                         gedoopt te Lekkerkerk op 27-07-1760 (volgt VIi)                      

6) Jacob Jans,          gedoopt te Lekkerkerk op 01-08-1762 (volgt VIj)

7) Wijntje,                  gedoopt te Lekkerkerk op 19-12-1764   

                                   zij verhuisde op 22-03-1793 naar Rotterdam.

 

Annigje Jansdr. de Jager trouwde op 04-06-1784 te Krimpen aan de Lek met Jacob Johannesz van Vlijmen. Annigje is overleden te Krimpen aan de Lek op 21-08-1808 (51 jr.) Jacob was de zoon van Johannes van Vlijmen en Aagje van Dussen. Hij was geboren op 11-11-1759 te Krimpen aan de Lek overleed aldaar op 05-02-1795 (35 jr.).

Wijntje ' jongedochter, afkomstig van Lekkerkerk ging op 11-02-1792 te Rotterdam in ondertrouw met Philip Toeriaen, 'jongeman, afkomstig van Duijdsland.' Het huwelijk werd te Rotterdam voltrokken op 26-02-1792 (pro deo). Op 22-03-1793 verhuisde Wijntje ook officieel naar Rotterdam.

 

Vf  Jan Ariensz de Jager of Jan Tolijk of Jan Lans

Zoon van Arie Lans en Neeltje de Jager (IVd). Zijn officiële naam zou eigenlijk Jan Lans zijn, maar hij heeft kennelijk de naam 'De Jager' van zijn moeder overgenomen. Als Jan Ariense de Jager staat hij in 1754 ook op de lijst van contribuanten voor de nieuwe brandspuit van Lekkerkerk. In verband met de inzet van diezelfde brandspuit werd hij ingedeeld als waterschepper voor de Polder Den Hoek (Opperduit).

Jan Ariensz werd geboren te Lekkerkerk op 06-06-1723, en overleed te Lekkerkerk op 30-05-1789 (65 jr.). Hij ging op 24-02-1747 te Lekkerkerk in ondertrouw met Hilligje Cornelisse Ligthart. Zij was gedoopt op 12-09-1717 te Lekkerkerk, en overleden te Lekkerkerk op 10-11-1754. Zij was de dochter van Cornelis Pietersz Lighthart en Magteld Geenen Pak.

Kinderen:

 1. Teuntje,                      gedoopt te Lekkerkerk op 28-07-1748.
 2. Maggeltje,     geboren te Lekkerkerk, gedoopt op 25-12-1750.
 3. Arie,               gedoopt te Lekkerkerk op 24-09-1752, overleden te Lekkerkerk op 01-05-1754 (1 jr).

4) Knelis,                   gedoopt te Lekkerkerk op 12-05-1754

 

Jan Ariensz de Jager hertrouwde later met Aagje Ariens Verheul (Breur), Zij gingen op 06-03-1757 te Bergambacht in ondertrouw. Aagje Ariens Verheul wordt ook wel Eigje Ariens of Eigje Verheul genoemd. Eigje Verheul is ca. 1730 geboren en overleed te Lekkerkerk op 11-02-1765.

Kinderen:

5) Adriaantje,                      gedoopt te Lekkerkerk op 01-01-1758

6) Arij,                        gedoopt te Lekkerkerk op 01-06-1760 (volgt VIk)

           

Teuntje trouwde op 17-10-1779 te Lekkerkerk met Pieter van der Graaf. Pieter was gedoopt op 06-01-1754 te Lekkkerkerk, en overleed tussen 1807 en 1816. Hij was de zoon van Arie Pietersz van der Graaf en Marie Huigen Snoek. Teuntje is overleden te Lekkerkerk op 24-03-1802 (53 jr.).

Maggeltje trouwde op 04-06-1786 met Arie Pietersze de Jager (volgt VIa). Ze is overleden te Lekkerkerk op 11-07-1821 (70 jr.).

Knelis (Cornelis) overleed te Lekkerkerk op 15-10-1833 (79 jr.). Waarschijnlijk bleef hij ongetrouwd.

Adriaantje trouwde op 28-08-1785 te Lekkerkerk met Cornelis Cornelisz de(n) Boom. Hij was gedoopt te Lekkerkerk op 20-05-1761 en overleed op 02-01-1831 (69 jr.). Hij was de zoon van Cornelis de Boom en Lijntje Neef. Adriaantje is overleden te Lekkerkerk op 05-09-1819 (61 jr.).

 

 

Vg Arie Aarts de Jager

Deze zoon van Aart de Jager (IVe) en Merrigje Broere werd gedoopt te Lekkerkerk op 04-09-1723. Later woonde hij in Krimpen aan de IJssel, en hij trouwde op 27-02-1746 te Ouderkerk aan de IJssel met de zeven jaar oudere Metje Claas van Vliet, eveneens afkomstig uit Lekkerkerk. Arie overleed te Rotterdam "buiten de Schiedamse Poort onder den ambacht van Cool" en werd aldaar begraven op 03-05-1783 (62 jr.). Metje was geboren op 12-07-1716 als dochter van Claas Cornelisse van Vliet en Neeltje Ariens Coenen. Zij overleed in 1770 (ca. 54 jr oud). Arie en Metje woonden later in Rotterdam waar ze keer op keer verhuisden: op de Goutze Zingel (1748), de Boerelaan (1750), de Goudseweg (1753), de Mannelaan (1756), de Gasthuijslaan (1759)

Kinderen:

1) Maria,       gedoopt te Rotterdam op 18-01-1748.

2) Neeltje,                gedoopt te Rotterdam op 15-11-1750.

3) Neeltje,     gedoopt te Rotterdam op 01-07-1753.

4) Aart,         gedoopt te Rotterdam op 01-02-1756.

5) Klasina,    gedoopt te Rotterdam op 04-11-1759.

6) Klaas,       gedoopt te Rotterdam op 19-02-1761.

Twee zusters van Ary - Jaapje en Cornelia - waren respectievelijk getuigen bij de doop van de zonen Aart en Klaas.

Een jaar na het overlijden van Metje hertrouwde Arie op 08-12-1771 met Sijgje Cornelia Breune.

Kinderen:

7) Bastiaan,              geboren te Lekkerkerk op 08-11-1772

8) Teunis,                  geboren te Lekkerkerk op 12-12-1773

9) Lijsbeth,                geboren te Lekkerkerk op 09-07-1775

 

 

 

VIa     Ary Pietersze de Jager

Zoon van Pieter de Jager (Va) en Adriana de Graaf. Geboren te Lekkerkerk op 29-11-1744, overleden te Lekkerkerk op 01-06-1815 (70 jr.).           Hij trouwde te Lekkerkerk op 04-06-1786 met Macheltje Jansse de Jager (Vf-2). Zij was geboren te Lekkerkerk op 25-12-1750 en overleed te Lekkerkerk op 11-07-1821 (70 jr.). Zij was de dochter van Jan Lans (Tolijk / de Jager) en Helligje Cornelisdr. Ligthart. Ary en Macheltje waren beiden achterkleinkinderen van Tolijk de Oude.

Kinderen:

1) Adriaantje,                        gedoopt te Lekkerkerk op 12-08-1787

2) Pieter,                               gedoopt te Lekkerkerk op 25-12-1789

            Getuige bij de doop van de kinderen was Maria Aryns de Jager.

Ary de Jager en zijn tijdgenoten moeten hebben meegemaakt dat de kerktoren van Lekkerkerk instortte als gevolg van gebrek aan onderhoud tijdens en na de reformatie waren De toren stortte in op 29 augustus 1779. Twee jaar later werd er een nieuwe westgevel met toren gebouwd. Het dorp was in die tijd nog erg klein, in 1798 woonden er bijvoorbeeld slechts 1313 zielen in Lekkerkerk

 

VIb     Jacob Pietersze de Jager

werd gedoopt te Lekkerkerk op 11-06-1747 en overleed te Lekkerkerk op 26-05-1817 (69 jr.). Hij trouwde op 26-04-1772 te Bergambacht met Maggeltje Jacobse Corevaar.

Kinderen:

 1. Adriana,         gedoopt te Bergambacht op 27-12-1772
 2. Jacob,            gedoopt te Bergambacht op 19-12-1773
 3. Pieter,            gedoopt te Bergambacht op 07-05-1775
 4. Jacob,            gedoopt te Bergambacht op 03-05-1776
 5. Pieter,            gedoopt te Bergambacht op 14-09-1777 (volgt VIIIa)
 6. Huijg,              gedoopt te Bergambacht op 27-09-1778                       
 7. Huijg,              gedoopt te Bergambacht op 17-10-1779
 8. Margje,          gedoopt te Bergambacht op 24-02-1782

 

VIc     Jillis Jacobsz de Jager.

Zoon van Jacob Tolik/de Jager (Vb) en Maria Broere. Arbeider. Hij werd gedoopt op 25-07-1762 te Lekkerkerk en overleed te Lekkerkerk op 01-12-1840 (78. Jr.). Hij trouwde op 29-05-1796 te Lekkerkerk met Sijgje Jansse Dekker. Zij was geboren te Lekkerkerk op 13-02-1772 en overleed te Lekkerkerk op 24-04-1845 (73 jr.). Sijgje was de dochter van Jan Jacobse Dekker en Willempje Jacob de Bruin.

Kinderen:

1) Maria,                              geboren te Lekkerkerk op 12-12-1796, gedoopt op 18-12-1796. Maria is overleden te Lekkerkerk op 03-03-1832 (35 jr.).

2) Jan Jillis,                         geboren te Lekkerkerk op 15-05-1798, gedoopt op 17-05-1798 (volgt VIIb)

3) Jacob,                             geboren te Lekkerkerk op 13-05-1799, gedoopt op 19-05-1799 (volgt VIIc)

4) Abram,                            geboren te Lekkerkerk op 07-02-1801, gedoopt op 15-02-1801. Hij is overleden te Lekkerkerk op 09-01-1826 (24 jr.).

5) Willemtje,            geboren te Lekkerkerk op 01-11-1802, gedoopt op 07-11-1802.

6) Wijntje,                            geboren te Lekkerkerk op 17-01-1805, gedoopt op 20-01-1805.

7) Wijve,                   geboren te Lekkerkerk op 20-04-1807, gedoopt op 27-04-1807.

8) Jacoba,   geboren te Lekkerkerk op 18-09-1808, gedoopt op 24-09-1808.

9) Aaltje,                              geboren te Lekkerkerk op 16-10-1811, gedoopt op 27-11-1811. Zij is overleden te Lekkerkerk op 06-05-1833 (21 jr.).

10) Jillis,                              geboren te Lekkerkerk op 06-07-1817, overleden te Lekkerkerk op 02-12-1825 (8 jr.).

 

            Jacoba trouwde op 21-11-1829 te Lekkerkerk met de schoenmaker Lutherius van Limborgh. Zij overleed te Lekkerkerk op 15-01-1833 (24 jr.). Lutherius was geboren te Culemborg (Gld) op 24-04-1804, als de zoon van Johannes van Limborgh en Wilhelmina van der Vlugt. Na de dood van Jacoba hertrouwde Lutherius in 1836 met haar zuster Wijntje.

            Het huwelijk met Wijntje de Jager en Lutherius van Limborgh.vond plaats op 03-12-1836 te Lekkerkerk. Het huwelijk vond plaats met vrijstelling van de wettelijke bepalingen die huwelijken tusschen schoonbroeders en schoonzusters verbieden. Wijntje is overleden te Lekkerkerk op 07-04-1869 (64 jr.).

            Willempje trouwde op 30-08-1844 te Lekkerkerk met de broodverkoper Jan Springer. Zij trouwde dus pas op 41-jarige leeftijd! Willempje is overleden te Lekkerkerk op 07-03-1867 (64 jr.). Haar man, een weduwnaar, was op 13-07-1800 geboren te Meerkerk als de zoon van Dirk Springer en Jantje Scheer. Hij overleed te Lekkerkerk op 14-09-1858 (58 jr.).

Wijve trouwde op 19-03-1840 te Lekkerkerk met de arbeider Gerrit Boon. Wijve is overleden te Lekkerkerk op 08-01-1887 (79 jr.). Gerrit was geboren te Lekkerkerk op 12-06-1813, hij overleed te Lekkerkerk op 21-09-1884 (71 jr). Hij was de zoon van Cornelis Boon en Ingetje Oskam.

 

VId     Jan Arynsze de Jager

De oudste zoon van Arie de Jager (Vd) en Annigje van der Velden. Werd gedoopt te Lekkerkerk op 14-11-1751. Hij trouwde op 11-05-1788 te Lekkerkerk met Neeltje Boon, gedoopt te Lekkerkerk op 17-08-1760, overleden te Lekkerkerk op 08-07-1839 (78 jr.). Zij was de dochter van Wouter Boon, meester chirurgijn, en Grietje van Rheenen.

Kinderen:

1) Annigje,                             gedoopt te Lekkerkerk op 01-03-1789, overleden te Lekkerkerk op 05-12-1792 (3 jr.)

2) Wouter,    geboren te Lekkerkerk op 14-06-1791, gedoopt op 03-07-1791 (volgt VIId)

3) Arij,          geboren te Lekkerkerk op 08-01-1794, gedoopt op 12-01-1794

4) Annigje,                             geboren te Lekkerkerk op 23-03-1797, gedoopt op 02-04-1797

5) Grietje van Rheenen,     geboren te Lekkerkerk op 10-11-1799, gedoopt op 17-11-1799

6) Marrigje,  geboren te Lekkerkerk op 24-11-1802, gedoopt op 28-11-1802

 

Arij is overleden te Lekkerkerk op 30-07-1820 (26 jr.).

Annigje was naaister (1821) en touwslageringe (1849). Zij trouwde op 27-10-1821 te Lekkerkerk met Jillis Mudde. Jillis was arbeider (1821) en touwslager (1830 - 1849). Hij was geboren en gedoopt te Lekkerkerk, respectievelijk op 28-12-1792 en op 06-01-1793. Hij is overleden te Lekkerkerk op 14-7-1844 (51 jr.). Hij was de zoon van Leendert Mudde en Neeltje de Jager (zie Vd). Annigje overleed te Lekkerkerk op 13-06-1849 (52 jr.). Annigje en Jillis hadden een dochter die eveneens Annigje heette, en die op haar beurt óók weer met een De Jager trouwde (zie VIIIi)

Opvallend aan Grietje van Rheenen de Jager is natuurlijk haar dubbele achternaam. In de jaren 1793-1809 komen er in Lekkerkerk meerdere van dit soort gevallen voor, waarbij aan een kind behalve een voornaam ook de familienaam van de moeder werd gegeven. Grietje overleed op 22-07-1851 te Lekkerkerk (51 jr.). Zij trouwde te Lekkerkerk op 24-05-1828 met de huisschilder Arie Boon. Hij was geboren te Lekkerkerk op 23-06-1799 en overleed te Lekkerkerk op 22-01-1846 (46 jr.). Hij was de zoon van Ernst Boon en Maria de Jager. Zij trouwde dus met haar volle neef ! (zie Vd-10)

Kennelijk waren Grietje en Arie ook goed bevriend met weer een andere neef: Cornelis de Jager (VIe), want na het de dood van Cornelis trad Arie Boon op als toeziend voogd op de minderjarige kinderen.

 

Marrigje trouwde op 23-10-1824 te Lekkerkerk met Wouter Boon. Hij was geboren te Lekkerkerk op 28-01-1802 en overleed te Lekkerkerk op 12-02-1879 (77 jr.). Hij was eveneens een zoon van Ernst Boon en Maria de Jager. Dus ook Marrigje trouwde met een volle neef ! (zie Vd-10) Marrigje overleed op 06-06-1878 te Lekkerkerk (75 jr.).

 

 

VIe     Tijs Ariensz de Jager

Hij werd gedoopt te Lekkerkerk op 15-06-1755 en overleed op 05-01-1842 te Lekkerkerk (86 jr.). Hij overleefde daarmee zijn zoon Cornelis. Tijs was arbeider.

Hij trouwde op 14-05-1780 te Lekkerkerk met Maria Cornelisse de Boom. Zij was gedoopt te Lekkerkerk op 15-05-1757, en overleed te Lekkerkerk op 17-06-1809 (52 jr.). Zij was de dochter van Cornelis de Boom en Lijntje Leendertz Neven (Lijntje Neef).

 

                                              

Kinderen:

1) Annigje,     gedoopt te Lekkerkerk op 06-05-1781

2) Lijntje,        gedoopt te Lekkerkerk op 12-05-1782

3) Wijntje,       gedoopt te Lekkerkerk op 07-03-1784   

4) Wijntje,       gedoopt te Lekkerkerk op 26-02-1786

5) Cornelis,    gedoopt te Lekkerkerk op 23-03-1788 (volgt VIIe)

6) Arij,            gedoopt te Lekkerkerk op 25-10-1789

7) Teuntje,      gedoopt te Lekkerkerk op 18-09-1791

8) Jan,            geboren te Lekkerkerk op 13-01-1795, gedoopt te 01-02-1795 (volgt VIIf)

9) Leendert,   geboren te Lekkerkerk op 25-03-1796, gedoopt te 03-04-1796 (volgt VIIg)

10) Marrigje,  geboren te Lekkerkerk op 17-07-1799, gedoopt te 21-07-1799 .

 

Lijntje verhuisde op negentienjarige leeftijd naar IJsselmonde Daar trouwt zij op 07-11-1801 met Dirk Teusnisse Zevenbergen, afkomstig uit Charlois.

Wijntje de Jager trouwt op 25-09-1812 te Nieuw Lekkerland met Dirk van Es. Dirk was boereknecht, geboren op 30-12-1791 te Streefkerk, gedoopt op 04-01-1792, zoon van Klaas van Es (watermolenaar) en Annigje Kom.

Annigje trouwde op 14-09-1803 te Lekkerkerk met Matthijs Alans. Hij was geboren te Lekkerkerk op 24-05-1772 en overleed te Lekkerkerk op 06-02-1853 (80 jr.). Hij was de zoon van Simon Alans en Lena Bravenboer. Annigje tekende de huwelijksacte met een kruisje. Ze is overleden te Lekkerkerk op 25-05-1863 (82 jr.). Annigje is overleden in het huis wijk C, nr. 334. Dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk met haar man náást haar broer Cornelis woonde.

Marrigje is overleden te Lekkerkerk op 29-07-1866 (67 jr.). Zij is op 14-04-1821 getrouwd met Jan den Ouden. Hij was arbeider. Jan was geboren op 05-04-1796 te Lekkerkerk, en overleed op 14-04-1821 te Lekkerkerk (25 jr.). Hij was de zoon van Paulus den Ouden en Machteltje Ligthart.

 

 

 VIf Jillis Ariensz de Jager

Zoon van Arie de Jager (Vd) en Annigje van der Velden. Werd gedoopt te Lekkerkerk op 14-08-1763 en overleed te Lekkerkerk op 01-10-1811 (48 jr.). Hij trouwde op 29-05-1791 te Lekkerkerk met Maria Jacobse Klerk, geboren op 20-06-1767 te Lekkerkerk, overleden op 04-03-1821 te Lekkerkerk. Zij was de dochter van Jacob Klerk en Lena Gelderblom.

Kinderen:

1) Annigje,   geboren te Lekkerkerk op 04-10-1792, gedoopt op 07-10-1792. Zij overleed op 02-02-1798 te Lekkerkerk (5 jr).

2) Lena,        geboren te Lekkerkerk op 05-08-1794, gedoopt op 10-08-1794. Zij overleed op 02-02-1798 te Lekkerkerk (3 jr; gelijktijdig met haar oudere zus).

3) Ary,           geboren te Lekkerkerk op 26-10-1795, gedoopt op 01-11-1795. (overleden)

4) Jacob,      geboren te Lekkerkerk op 25-11-1796, gedoopt op 27-11-1796. Hij overleed op 09-02-1798 te Lekkerkerk (1 jr, een week na zijn beide zussen).

5) Annigje,   geboren te Lekkerkerk op 29-03-1799, gedoopt op 27-04-1799. Zij overleed op 30-07-1804 te Lekkerkerk (5 jr).

6) Jacob,      geboren te Lekkerkerk op 07-10-1800, gedoopt op 11-10-1800

Jacob is overleden te Lekkerkerk op 14-08-1822 (21 jr.).

7) Lena,        geboren te Lekkerkerk op 13-06-1803, gedoopt op 19-06-1803

Lena is overleden te Lekkerkerk op 24-11-1837 (34 jr.).

8) Arij,           geboren te Lekkerkerk op 20-08-1805, gedoopt op 01-09-1805 Hij overleed op 12-12-1805 te Lekkerkerk (3 mnd).

9) Annigje,   geboren te Lekkerkerk op 21-07-1807, gedoopt op 01-08-1807

10) Arijda,    geboren te Lekkerkerk op 19-07-1808, gedoopt op 23-07-1808

Arijda is overleden te Lekkerkerk op 04-04-1839 (30 jr.).

11) Geertje, geboren te Lekkerkerk op 28-02-1810, gedoopt op 03-03-1810.

12) Arie Jillis,          geboren te Lekkerkerk op 03-06-1811, gedoopt op 16-06-1811. Hij overleed te Lekkerkerk ca. 22-08-1811 (1 mnd.).

 

Annigje (Antje) trouwde op 24-05-1834 te Lekkerkerk met Jan Hoogenboezem, een schipper wonende te Streefkerk. Hij was de zoon van Jacob Hoogenboezem en Aartje Mudde. Hij was geboren te Lekkerkerk op 03-05-1808 en overleed te Lekkerkerk op 23-05-1837 (29 jr.). Omdat haar vader reeds was overleden, werd de benodigde toestemming bij het huwelijk verleend door haar grootvader Arie de Jager.

Annigje hertrouwde op 05-02-1840 te Lekkerkerk met Cornelis van der Wal. Hij was ca. 1819 geboren te Waddensveen (Z.H.). Annigje overleed op 05-02-1879 te Lekkerkerk (71 jr.).

Geertje (ook wel Grietje genoemd) trouwde op 26-03-1835 te Lekkerkerk met de Pieter Stam. Pieter was geboren op 22-01-1812 te Stolwijk, als de zoon van Jasper Stam en Johanna de Bruijn. Pieter Jaspersz Stam, grofsmid, en ouderling van 1879-1890, overleed op 15-2-1890 (78 jr.). Geertje overleed reeds op 12-11-1850 (40 jr.).

 

VIg     Ary Jansze de Jager

Zoon van Arie de Jager (Vd) en Annigje van der Velden, gedoopt te Lekkerkerk op 19-11-1768. Hij trouwde op 17-04-1796 te Rotterdam met de weduwe Francina Kloppers.  Francina was op 29-07-1770 gedoopt te Rotterdam en is overleden op 28-12-1819 te Kralingen (49 jr.). Zij was de dochter van Adrianus Kloppert en Jannetje Heuzer.

Kinderen:

1) Arij,                        geboren te Rotterdam op 23-11-1796

2) Adrianus,              geboren te Rotterdam op 27-07-1798

3) Jan,                        geboren te Rotterdam op 25-03-1800

4) Jannetje,               geboren te Rotterdam op 24-12-1801

5) Francina,               geboren te Kralingen op 14-05-1804

6) Jan,                        geboren te Kralingen op 20-08-1805

7) Johan Migail,        geboren te Kralingen op 10-10-1806

8) Antje,                     geboren te Kralingen op 31-10-1807

 

Minstens drie zusters van Ary (Wijntje, Neeltje en Grietje) waren eveneens naar Rotterdam verhuisd. Vooral de relatie met zijn veel oudere zuster Wijntje schijnt behoorlijk goed geweest te zijn. Wijntje was in 1800 getuige bij de doop van zoon Jan en de zoon met de naam 'Johan Migail' (of Johan Miechiel) lijkt ook vernoemd te zijn naar de echtgenoot van Wijntje; Johan Michael Göppel. De naam was dermate afwijkend dat in het doopregister vermeld stond dat het kind gedoopt was 'met consent van Kerkmeesteren van Kralingen'. Zus Grietje was getuige bij de doop van Arij jr.

Ary en Francina woonden op de Nieuwmarkt.

Jannetje is op 23-09-1829 te Rotterdam getrouwd met Goose van Vessum. Zij overleed te Rotterdam op 15-09-1859 (57 jr.). Goose was geboren op 22-10-1804 te Kralingen (Rotterdam) als de zoon van Gerrit van Vessum en Maria Christiaanse. Hij overleed op 10-11-1844 te Rotterdam (44 jr.).

 

VIh     Ary Jansze de Jager

Zoon van Jan de Jager (Ve) en Cornelia Ariens Korver. Gedoopt te Lekkerkerk op 29-07-1753, overleden te Lekkerkerk op 28-01-1826 (72 jr.). Hij trouwde op 31-12-1785 te Lekkerkerk met Lijntje Gabriels van Wijnen. Zij was geboren op 30-04-1751 te Lekkerkerk, en overleed op 16-03-1826 te Lekkerkerk (74 jr.). Zij was de dochter van Gabriel van Wijnen en Johanna Neeve.

Kinderen:

1) Jan,          gedoopt te Lekkerkerk op 23-10-1791, overleden te Lekkerkerk op 28-11-1791 (1 mnd.).

2) Jan,          geboren te Lekkerkerk op 03-04-1793, gedoopt op 07-04-1793 (volgt VIIh)

 

VIi Jillis Jansz de Jager

Zoon van Jan de Jager (Ve) en Cornelia Ariens Korver. Werd gedoopt te Lekkerkerk op 27-07-1760 en is overleden op 10-06-1821 te Lekkerkerk (60 jr.). Jilles de Jager werkte als arbeider en trouwde op 02-04-1809 te Lekkerkerk met werkster Pieternella Louwrier. Zij was ca. 1790 geboren te Rotterdam en overleed op 24-11-1861 te Nieuw-Lekkerland (ca. 71 jr.).

Jillis trouwde dus op late leeftijd (48 jr) met een veel jongere vrouw (ca. 20 jr.). In tegenstelling tot zijn vrouw kon Jilles Jansz niet schrijven, hij ondertekende het huwelijksregister met een kruisje.

Waarschijnlijk is dit de Jilles de Jager die, samen met zijn broer Jan, wordt genoemd bij beschuldigingen tegen de patriot IJsak de Vos. Dat betekent dat Arie waarschijnlijk een orangist was.

Kinderen:

1) Jan,           geboren te Lekkerkerk op 16-06-1809, overleden te Lekkerkerk op 11-01-1814 (4 jr).


2) Pieter,        geboren te Lekkerkerk op 02-10-1810


3) Jacob,       geboren te Lekkerkerk op 02-10-1810

4) Elisabet,   geboren te Lekkerkerk op 16-11-1811, overleden te Lekkerkerk op 30-01-1812 (2 mnd).

5) Elisabeth, geboren te Lekkerkerk op 31-01-1813

6) Jan,           geboren te Lekkerkerk op 20-06-1815 (volgt VIIi)

7) Cornelis,   geboren te Lekkerkerk op 12-01-1817

Elisabeth trouwde op 14-12-1833 te Lekkerkerk met Nudan Martus Schenk, die scheepmakersknecht was. Nudan was in 1801 geboren te Lekkerkerk als de zoon van Leendert Schenk en Marrigje Gouwen. Hij werd gedoopt op 24-05-1801 en overleed op op 08-07-1868 te Nieuw-Lekkerland (67 jr.). Elisabeth overleed op 08-04-1879 te Nieuw-Lekkerland (83 jr.).

 

 

VIj Jacob Jansz de Jager

Zoon van Jan de Jager (Ve) en Cornelia Ariens Korver. Hij werd gedoopt te Lekkerkerk op 01-08-1762. Jacob ging op 19-04-1793 in Ouderkerk aan de IJssel in ondertrouw met Lena de Jong. Ze trouwden op 12-05-1793 te Lekkerkerk. Zij woonden te Ouderkerk.

 

VIk     Arij Jansze de Jager

Zoon van Jan Lans (Tolijk/de Jager; Vf) en Hilligje Ligthart. Gedoopt te Lekkerkerk op 01-06-1760, overleden op 19-10-1821 te Lekkerkerk. Hij trouwde te Lekkerkerk op 30-01-1791 met Cornelia Dirkse van Vliet. Zij was geboren in 1756 te Lekkerkerk en overleed op 16-07-1840 te Lekkerkerk.

Kinderen:

1) Adriaantje,            gedoopt te Lekkerkerk op 19-02-1792

2) Aagje,       geboren te Lekkerkerk op 03-11-1794, gedoopt op 09-11-1794. Aagje overleed te Lekkerkerk ca. 26-07-1825 (30 jr.).

3) Janna,        geboren te Lekkerkerk op 18-08-1799, gedoopt op 25-08-1799

 

Adriaantje trouwde op 29-04-1820 te Lekkerkerk met Pieter Neeven. Hij was gedoopt te Lekkerkerk op 02-09-1781 en overleed te Lekkerkerk op 20-11-1865 (84 jr.). Hij was bouwman en " diende onder Napoleon op het douaneschip" . Pieter was de zoon van Goris Neven en Adriana de Jong. Adriaantje is overleden op 03-11-1873 te Lekkerkerk (81 jr.).

Janna woont later in Krimpen aan de IJssel

 

 

VIIa    Pieter de Jager

Zoon van Jacob de Jager (VIb) en Maggeltje Corevaar. Gedoopt te Bergambacht op 14-09-1777, overleden te Lekkerkerk op 10-08-1837 (59 jr.). Pieter was visser. Hij trouwde op 09-03-1806 te Ouderkerk aan de IJssel met Jannigje Stolker. Zij was geboren ca. 1775.

Kinderen:

1) Maggeltje,             gedoopt te Lekkerkerk op 07-07-1806

2) Leendert,              gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel op 30-08-1807

3) Marija,                   gedoopt te Lekkerkerk op 19-02-1809

4) Jan,                        gedoopt te Lekkerkerk op 11-02-1810

Waarschijnlijk is Jannigje overleden in het kraambed want op 04-11-1811 hertrouwde Pieter te Ouderkerk aan de IJssel met de werkvrouw Johanna van de Berg. Zij was geboren te Bergambacht in 1781 en overleed op 19-03-1857 te Lekkerkerk. Na het overlijden van haar man is Johanna samen met haar jongste zoon, Jan, bij haar zoon Johannes gaan wonen,.
Kinderen:

5) Jacob,                   geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 20-01-1811

6) Jacob,                   geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 31-07-1812 (volgt VIIIa)

7) Cornelia,               geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 03-06-1815

8) Cornelia,               geboren te Lekkerkerk op 12-05-1818

9) Jiela,                      geboren te Lekkerkerk op 04-08-1819

10) Johannes,           geboren te Lekkerkerk op 14-07-1821 (volgt VIIIb)

11) Teuntje,              geboren te Lekkerkerk op 16-10-1822, overleden te Lekkerkerk op 23-04-1823 (6 mnd.)

12) Pieter,                geboren te Lekkerkerk op 23-05-1824, overleden te Lekkerkerk op 25-                           02-1831 (6 jr.)

13) Aart,                   geboren te Lekkerkerk op 20-01-1826

14) Jan                     geboren te Lekkerkerk op 06-03-1827 (volgt VIIIc)

 

Maggeltje de Jager trouwde op 16-02-1828 te Lekkerkerk met Jan van der Grijn. Jan was geboren op 26-04-1801 te Meerkerk. Hij was de zoon van Frans van der Grijn en Susanna Brouwer.

Cornelia, dienstbaar, is op 13-10-1838 te Langerak getrouwd met Huibert van Vianen, werkman. Huibert was geboren op 02-02-1813 te Langerak, en is overleden op 03 -03-1882 aldaar (69 jr). Hij was de zoon van Huibert van Vianen (werkman) en Dirkje Maat. Cornelia is overleden te Langerak op 21-03-1862 (43 jr).

Jiela (of Giela, of Siela, zoals haar naam ook wel wordt geschreven) baarde een buitenechtelijke dochter:

           1) Johanna de Jager, geboren te Lekkerkerk op 18-05-1854, de aangifte werd gedaan door Antonie François van Wieringen, geneeskundige. Johanna werd ondergebracht in het gezin van Jiela's broer Johannes, maar is daarna al snel overleden (Lekkerkerk, 23-07-1855; 1 jr.).

Enkele jaren later (ca. 1857?) is Jiela getrouwd met Arie Kranendonk, die echter vóór juli 1859 al weer is overleden. Een jaar later trouwt ze opnieuw, op 29-03-1860 te Nieuw Lekkerland met Bartholomeus Klip. Bartholomeus was rond 1820 geboren te Schoonhoven, als zoon van Johannes Klip en Sara-Martina Bornman. Ook dat huwelijk was kennelijk geen lang leven beschoren want uiteindelijk hertrouwt zij opnieuw op 19-08-1868 hertrouwt zij te Kralingen met, Arie Hofland

 

VIIb    Jan de Jager

De oudste zoon van Jillis de Jager (VIc) en Sijgje Dekker. Geboren te Lekkerkerk op 15-05-1798, overleden te Lekkerkerk op 21-10-1873 (75 jr.). Arbeider, zalmvisser en slager (slachter). Hij trouwde op 19-01-1827 met Annigje den Uyl. Zij was op 04-08-1797 geboren te Jaarsveld (Ut) als de dochter van Cornelis den Uijl en Jannetje de Vos. Annigje overleed op 04-06-1875 te Lekkerkerk (97 jr.).

Kinderen:

1) Jillis,           geboren te Lekkerkerk op 18-10-1827 (volgt VIIId)

2) Cornelis,   geboren te Lekkerkerk op 16-03-1829,

3) Abraham,  geboren te Lekkerkerk op 24-06-1831 (volgt VIIIe)

4) Maria,       geboren te Lekkerkerk op 29-10-1833, overleden te Lekkerkerk op 23-08-1862 (31 jr.).

5) Sijgje,       geboren te Lekkerkerk op 11-10-1836

6) Marrigje,    geboren te Lekkerkerk op 18-11-1838

 

Cornelis bleef kennelijk ongetrouwd. Hij was visser van beroep. Hij is overleden te Lekkerkerk op 22-05-1840 (31 jr.).

Sijgje trouwde op 06-05-1856 te Lekkerkerk met Jacob van der Graaf. Jacob, geboren 13-12-1830 te Lekkerkerk, en overleden 11-04-1899 te Lekkerkerk (68 jr.), was de zoon van Hendrik van der Graaf en Pietertje Kleijburg. Sijgje overleed te Lekkerkerk op 01-12-1918 (83 jr.).

Marrigje kreeg een buitenechtelijke dochter:

           1) Maria de Jager

Maria werd geboren te Lekkerkerk op 23-03-1866. De aangifte werd gedaan door Dr. Antoine François van Wieringen. Maria is overleden op 06-02-1867 (10 mnd.).

Ruim een jaar na het overlijden van haar dochter trouwde Marrigje op 12-06-1868 te Lekkerkerk met de weduwnaar Jilis van Limborgh. Het moet een feestelijk dag geweest zijn, want tegelijkertijd trad haar broer Jillis voor de tweede maal in het huwelijk. De scheepstimmerman Jilis van Limborgh was geboren op 16-01-1838 te Lekkerkerk, en overleed op 12-03-1916 te Lekkerkerk (78 jr.). Hij was de zoon van Lutherus van Limborgh en Wijntje de Jager. (zie VIc). Marrigje is overleden op 05-09-1909 (70 jr.).

 

 

VIIc    Jacob de Jager

Zoon van Jillis de Jager (VIc) en Sijgje Dekker. Visser, en vleeshouwer (1876). Geboren te Lekkerkerk op 13-05-1799, overleden te Lekkerkerk op 17-02-1892 (92 jr.). Hij trouwde op 26-05-1827 te Lekkerkerk met Adriana den Ouden. Zij was geboren te Lekkerkerk op 27-08-1805 en overleed te Lekkerkerk op 25-02-1876 (70 jr.). Zij was de dochter van Pieter den Ouden en Maria van der Pijpe.

Kinderen:

1) Sijgje,                   geboren te Lekkerkerk op 06-11-1827

2) kind                       doodgeboren te Lekkerkerk ca. 22-12-1828

3) Maria,                   geboren te Lekkerkerk op 23-03-1832

4) Jacoba,                geboren te Lekkerkerk op 24-07-1833

5) Pieter,                   geboren te Lekkerkerk op 14-10-1834 (volgt VIIIf)

6) Jilis,                      geboren te Lekkerkerk op 27-09-1836 (volgt VIIIg)

7) Marrigje,   geboren te Lekkerkerk op 13-11-1837

8) Aaltje,                   geboren te Lekkerkerk op 28-02-1839, overleden te Lekkerkerk op 26-04-1840 (1 jr.)

9) Abraham, geboren te Lekkerkerk op 30-07-1840, overleden te Lekkerkerk op 29-03-1842 (1 jr.)

10) Aaltje,                 geboren te Lekkerkerk op 04-09-1841

11) Abraham, geboren te Lekkerkerk op 20-07-1847, overleden te Lekkerkerk op 22-08-1847(1 mnd.).

 

Sijgje kreeg een buitenechtelijke dochter:

           1) Aaltje de Jager

           Aaltje werd geboren te Lekkerkerk op 01-03-1851, en overleed te Lekkerkerk op 08-06-1851 (3 mnd.).

Een jaar na de dood van haar dochter trad Sijgje op 24-04-1852 te Lekkerkerk in het huwelijk met Dirk Mudde. Dirk was geboren te Lekkerkerk op 27-01-1829, en overleed te Lekkerkerk op 20-07-1899 (70 jr.). Hij was touwslager en baanspinner, en de zoon van Jan Mudde en Aaltje Schoemaker. Sijgje is overleden op 27-09-1909 te Lekkerkerk (81 jr).

Maria trouwde op 12-04-1856 te Lekkerkerk met Aart Ligthart. Aart was geboren op 31-09-1832 te Lekkerkerk, als de zoon van Aart Ligthart en Trijntje Bode.

Jacoba trouwde op 04-09-1858 te Lekkerkerk met Gerardus Jacobus Pontier. Hij was geboren op 23-03-1832 te Katwijk, en de zoon van Adrianus Jacobus Pontier en Huibertje van Duivenbode.

 

Marrigje trouwde op 22-05-1861 te Lekkerkerk met Cornelis Hekking. Marrigje is overleden te Lekkerkerk op 22-09-1876 (38 jr.). Cornelis Hekking was geboren op 01-12-1835 te Capelle aan de IJssel. Hij was de zoon van Matthijs Hekking en Elizabeth Lagerwaard.

Aaltje trouwde op 27-03-1874 te Lekkerkerk met Marinus van der Graaf, baanspinner (1875), touwslager (1887) en koopman (1907), geboren op 14-10-1843 te Lekkerkerk (gezindte: NH), en overleden te Lekkerkerk op 03-06-1924 (80 jr.). Hij was de zoon van Dirk van der Graaf en Marija Verdoold. Aaltje overleed 28-03-1907 te Lekkerkerk (65 jr.).

 

 

VIId    Wouter de Jager

            Zoon van Jan de Jager (VId) en Neeltje Boon. Geboren op 14-06-1791, gedoopt te Lekkerkerk op 03-07-1791, overleden te Lekkerkerk op 30-09-1866 (ca. 75 jr.). Nederlands Hervormd. Arbeider, landbouwer, touwslager. Hij trouwde op 29-04-1815 te Lekkerkerk met dienstbode Johanna van Herk. Zij was geboren op 26-01-1794 te Lekkerkerk, gedoopt op 05-02-1794 te Ouderkerk a/d IJssel, en overleed op 11-11-1863 te Lekkerkerk (69 jr.). Zij was de dochter van Cornelis van Herk en Neeltje van Wieringen.

Kinderen:

1) Jan,            geboren te Lekkerkerk op 10-03-1816, overleden te Lekkerkerk op 30-04-1819 (3 jr.).

2) Neeltje,     geboren te Lekkerkerk op 22-03-1818.

3) Janna,      geboren te Lekkerkerk op 11-07-1820.

4) Cornelis,  geboren te Lekkerkerk op 04-11-1821, overleden te Lekkerkerk op 03-08-1822 (9 mnd).

5) Cornelis,  geboren te Lekkerkerk op 25-07-1823, overleden te Lekkerkerk op 27-06-1831 (7 jr.).

6) Jan,                        geboren te Lekkerkerk op 20-09-1825 (volgt VIIIh)

7) Gijbertje,               geboren te Lekkerkerk op 22-01-1826

8) Ary,                        geboren te Lekkerkerk op 11-01-1828 (volgt VIIIi)

9) Ariaantje,              geboren te Lekkerkerk op 01-03-1830, overleden te Lekkerkerk op 27-05-1832 (2 jr.)

10) Ariaantje,                        geboren te Lekkerkerk op 29-05-1833

11) Cornelis,             geboren te Lekkerkerk op 27-06-1835 (volgt VIIIj)

 

Janna ging werken als dienstbode bij ene Adriaan Robbert Veroef, wonende te Lekkerkerk, huis 228. In het naastgelegen huis (230) woonden Johannis de Gruiter en Annigje van Vuuren, met hun zoon Lammert. Kennelijk sloeg er een vonk over, want op 01-06-1850 trouwden Janna en Lammert te Lekkerkerk. Lammert was geboren te Lekkerkerk op 12-03-1820, en is overleden te Lekkerkerk op 03-07-1866 (46 jr.). Janna en Lammert gingen in het huis van Janna's ouders wonen. Janna is overleden te Lekkerkerk op 01-03-1885 (64 jr.).

Neeltje is overleden te Lekkerkerk op 10-09-1847 (29 jr.). Kort voor haar overlijden was zij getrouwd met Arij van Vuuren. Het huwelijk vond plaats te Lekkerkerk op 22-08-1845. Arij van Vuuren was de zoon van Gijsbert van Vuuren en Marrigje van Vuuren. Hij was geboren te Lekkerkerk op 22-10-1821 en overleed te Lekkerkerk op 05-07-1849 (28 jr.).

Ariaantje trouwde op 26-04-1856 te Lekkerkerk met Gerrit Deelen. Hij was geboren te Lekkerkerk op 06-03-1830 en overleed te Lekkerkerk op 27-10-1897 (47 jr.). Hij was de zoon van Dirk Deelen en Lijntje van Wijnen. A(d)riaantje overleed te Lekkerkerk op 07-03-1894 (60 jr.).

 

VIIe    Cornelis Tijszoon de Jager

Zoon van Tijs de Jager (VIe) en Maria de Boom. Hij werd gedoopt te Lekkerkerk op 23-03-1788 en overleed te Lekkerkerk op 12-03-1838 (49 jr.). Hij trouwde op 18-02-1816 te Lekkerkerk met Annigje den Ouden, geboren te Lekkerkerk op 11-02-1789, overleden te Lekkerkerk op 28-03-1864 (75 jr.). Zij was de dochter van Paulus den Ouden en Machteltje Ligthart. Eén van de getuigen bij het huwelijk was de oude Tijs de Jager.

 

 

In het jaar Eenduizend Achthonderd en Zestien, den achttienden der maand Februarij, Des avonds ten half Acht uuren, zijn voor ons Jan Smits Janszoon, President van het gemeentebestuur als officier van den civielen Staat der gemeente van Lekkerkerk Provincie Zuid-Holland in ons Huis der Gemeente gecompareerd, Cornelis de Jager, oud zevenentwintig jaren, arbeider van beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Tijs de Jager, arbeider van beroep, mede alhier woonagtig, en zijnde thans hier bij tegenwoordig en Zijne toestemming gevende, en van Maria de Boom, overleden, blijkens acte van overlijden, door ons op den tweeden van deze lopenden maand afgegeven, en ten dezen geannoteerd, ter Eenre.

En Annigje den Ouden, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Paulus Den ouden, Bouwman van beroep, en van Machteltje Lighart, zonder beroep, beide mede alhier woonachtig en zijnde thans hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter anderen zijde. Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van het Huwelijk over te gaan, waarvan de proclamatien, overeenkomstig de wet, zonder eenige verhindering, alhier hebben plaats gehad op den vierden en den elfden dezer lopende maand Februarij, waar na lezing gedaand zijnde van alle de stukken betrekkelijk hunnen staat als mede van het zesde hoofstuk van den vijfden titel van het Burgerlijk wetboek, hebben wij de aanstaande Egtgenoten afgevraagd of zij elkander voor Man en vrouw willen erkennen ieder van hen toestemmende hebbende geantwoord, verklaren wij in naam der wet dat Cornelis de Jager en Annigje den Ouden door den Echt zijn verbonden, waarvan wij deze act hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit de Jong, oud zevenenvijftig jaren, Bouwman van beroep, Pieter Gouwen Dirkszoon, oud eenenzestig jaren, Bouwman van beroep, Jan Ham, oud dertig jaren, van beroep arbijder en Ary Ham, oud eenenzestig jaren, koopman van beroep, alle wonende alhier, en zijnde gene bloedverwanten van den bruidegom of bruid, of aan hen vermaagschapt. En is dezer Acte na gedane voorlezing, door de man, de vrouw, de ouders van den man, de vader van de vrouw en de getuigen ondergetekend, verklarende de moeder van de vrouw, Machteltje Ligthart, haren naam niet te kunnen tekenen.

Cornelis de ijager   Pieter Gouwen

annigje den ouden  Jan Ham       G. De Jong

Tijs de ijager                        Ary Ham

Poulus den ouden

J.Smit ...

Ten tijde van zijn huwelijk is Cornelis nog arbeider. In 1823 erft hij echter de boerderij en de landerijen van de weduwe Lijntje Verstoep. Op de kadastrale minuut van ca. 1830, de eerste officiële opname van perceelsgrenzen en eigenaren in Nederland, staat hij dan ook aangeduid als bouwman, en als de eigenaar van een huis, schuur en hof in de bocht van de dijk van Schuwacht naar Krimpen aan de Lek. In 1841 wordt het huis aangeduid met het nummer 222. Later wordt het adres: Wijk C, nr. 333 en vervolgens Schuwacht 292. Deze boerderij zou tot ca. 1963 in de handen van de familie de Jager blijven. Naast de boerderij had Cornelis vele percelen weiland, bouwland, boomgaard, bos en hakhout en delen van weteringen en de dijk in bezit. Ook na 1830 zou hij nog aankopen doen.

Na het overlijden van haar man neemt Annigje het bedrijf over. Nadien wordt zij aangeduid als ‘bouwvrouw’ of 'landbouwster'. Als extra kracht komt dan ene Willem Verkerk op de boerderij wonen, zijn functie wordt aangeduidt als 'werkbode'. Met behulp van haar zonen breidt Annigje het bedrijf nog aanzienlijk uit.

           

                                                                      

Kinderen:

1) Thijs Cornelisz,     geboren te Lekkerkerk ca. 11-02-1817, gedoopt op 13-02-1817 (volgt VIIIk)

2) Paulina,                 geboren te Lekkerkerk op 23-05-1819.

3) Maria,                    geboren te Lekkerkerk op 15-06-1821, overleden te Lekkerkerk op 18-07-1823 (2 jr.)

4) Ary  Cornelisz.,     geboren te Lekkerkerk op 13-02-1823 (volgt VIIIl)

5) Marinus,                geboren te Lekkerkerk op 11-06-1825 (volgt VIIIm)

6) Maria,                  geboren te Lekkerkerk op 01-07-1827, overleden te Lekkerkerk op 13-06-1829 (bijna 2 jr.)

7) Mattheus,             geboren te Lekkerkerk op 24-10-1828, overleden te Lekkerkerk op 17-04-1829 (4 mnd)

8) Maria,                    geboren te Lekkerkerk op 24-11-1829.                                      

Na het overlijden van Cornelis treedt zijn aangetrouwde neef, Arie Boon (zie VId), op als toeziend voogd voor de minderjarige kinderen Ary, Marinus en Maria.

 

Paulina trouwde op 03-12-1840 te Lekkerkerk met de landbouwer Pieter Gouwens. Pieter was geboren te Lekkerkerk op 19-11-1820 en overleed op 01-06-1896 (75 jr.). Hij was de zoon van de hovenier Arie Gouwens en Sijgje Ligthart. Paulina is overleden te Lekkerkerk op 23-02-1917 (97 jr.). Pieter, die bouwman en warmoezenier was, en Paulina woonden direct naast de ouderlijke boerderij van de familie de Jager.

Maria trouwde 27-02-1854 te Lekkerkerk met Frans Hekking, broodbakker te Lekkerkerk. Hij was geboren op 06-07-1827 te Capelle aan den IJssel en overleed op 18-08-1894 te Lekkerkerk (67 jr.). Hij was de zoon van Matthijs Hekking en Elizabeth Lagerwaard. Maria is overleden te Lekkerkerk op 03-03-1905 (75 jr.).

 

De inventaris die is opgemaakt bij de dood Cornelis de Jager geeft een goed beeld van het bedrijf dat Annigje den Ouden lange tijd gerund heeft:

Op de zolder

Twintig kaasjes gewaardeerd op tien gulden                

Drie schragen en twee kaasplanken op drie gulden                           

Twee kuipjes en een staar op eene gulden vijftig cents                     

Vier differente tobben op twee gulden                                                   

Een vuurmand en kinderstoel op eene gulden vijftig cents   

Een spinnewiel en rommeling op vijf en zeventig cents

Drie koperen melkkannen op tien gulden                                 

Een peekelbak en een kist op twee gulden vijftig cents          

Een kist met eene partij hennipzaad op negen gulden          

Eene partij turf op drie gulden                                         

Drie graven , bijl en rooiijzer met zaag op zeven gulden        

Acht stuks riethaken en hakmessen op twee gulden              

Een melkjuk, twee manden en eenig paardentuig op eene gulden vijftig cents

Drie dorschkneppels , twee hooirijven , een zeis en een hennipzeef op drie gulden

Een katoen en drie wollen dekens op twee en twintig gulden

Een slaapkrib met een tafbed , een bedlaken, een strijk en een paardendek op vijf gulden

 

Op eene bedstede

Een bed, peuluw , twee kussens, twee sloopen, een bed en peuluwzak, twee dekens en een strijk op twintig gulden

Een paar bedstede gordijnen en rabat op vijftig cents

 

Op eene andere bedstede

Een bed, peuluw, twee kussens, twee sloopen, peuluwzak, een deken, twee lakens, een strijk op veertien gulden.

Een paar gordijnen en rabat op vijftig cents

 

Op het opkamertje uitzigt hebbende op den dijk

Een kleerkist op twee gulden

Zes stoelen op drie gulden

Een tafel op vijftig cents

Een ladetafel op vier gulden

Een eiken kast met een stel van vijf stuks op zes gulden

 

In de kast

Dertien vrouwen rokken op dertien gulden

Acht dito jakken op zes gulden

Vier dito schorten op drie gulden

Drie vrouwen stroohoeden op drie gulden

Acht differente doeken op vier gulden

Vijftien differente mutsen op twee gulden vijftig cents

Vier borstrokken en een broek op twee gulden vijftig cents

Vier paar kousen op eene gulden zestig cents

Vier manhemden op zes gulden

Twee hemdrokken op twee gulden

Een hoed en twee petten op eene gulden

Vier bedlakens op zes gulden

Negen sloopjes op vier gulden vijftig cents

Een serviet en twee vrouwen rokken op zestig cents

 

Aan eene kapstok

Drie vrouwenjakken, drie rokken en een schort op twee gulden vijftig cents

Drie blikken trommels en een lijerrak op vijftig cents

Een rakje met eenig defect theegoed en glaswerk op eene gulden vijftig cents

Een spiegel en zes schilderijen op zeventig cents

Eenig defect theegoed op zestig cents

Vier stoven op eene gulden

Een schuimspaan en twee mandjes op dertig cents

Een paar schoenen op dertig cents

 

Op eene bedsteede

Een bed, peuluw, twee kussens, twee slopen, bed en peuluwzak, twee lakens, twee dekens op dertig gulden

Een paar gordijnen en rabat op veertig cents

 

In de keuken

Drie tafels op zeven gulden

Tien stoelen op twee gulden

Vier stoven op zestig cents

Een ladetafel op vier gulden

Een theeblad met eenig theegoed op eene gulden vijftig cents

Twee bonte sloopen op zestig cents

Twee tafellakens op zestig cents

 

In een glazen kastje

Een en twintig differente schalen en borden op twee gulden vijftig cents

Een halfdozijn porcelein theegoed, zes kommetjes met different defect theegoed op drie gulden

Nog het voormelde glazen kastje op twee gulden

Een tinnen waterflesch, kamerpot, bierkan, twee peperbussen, een brandewijnkom, een kroesje op vijf gulden

Twee theekistjes, twee theebusjes en een kandelaar op eene gulden vijftig cents

Vijf borden, twee schaaltjes en een suikerpot op zestig cents

Een koffiemolen, een theestoofje en een tinnen trekpot op twee gulden

Twee busjes en een trommeltje op dertig cents

Een verlakt theeblad met een theeservies en een half dozijn kopjes en schotels en een verlakt theekistje op vier gulden

Een duivenkooi op vijftig cents

Eene vriesche klok op zeven gulden

Eene spiegel met zeven schilderijen op eene gulden vijftig cents

Twee trommeltjes met eenig ruw aardewerk op veertig cents

Negen differente schotels op eene gulden dertig cents

Een schortheugel , twee tangen, twee aschschoppen, een pijpijzer, blaaspijp, hangijzer en koekpan op vier gulden

Drie differente koperen water of koffieketels op vier gulden vijftig cents

Een theeblaadje met eenig theegoed op veertig cents

Drie schoudermantels op twee gulden vijftig cents

Twee glasgordijntjes en een schoorsteenkleed op eene gulden

 

In de kelderkamer

Twee staren en een vloot op drie gulden vijftig cents

Drie ijzeren potten met deksels op twee gulden vijftig cents

eenig ruw aardewerk op eene gulden vijftig cents

Een rakje met veertien tinnen lepels op eene gulden vijftig cents

Een mandje met eenige lepels, messen en stalen vorken op vijftig cents

 

In de kelder

Eene partij aardappelen op zes gulden

Eenig ruw aardewerk en eenige leedige fleschen op eene gulden

Eene ton met vijf manden op vijftig cents

Een paar schalen en balance met eenig gewicht op eene gulden

 

In het westersche kamertje

Eene partij aardappelen op tien gulden

Drie lampen en eenig ruw aardewerk, een watertonnetje en mandje op eene gulden vijftig cents.

 

In de schuur

Eene karn met toebehooren op twaalf gulden

Tien differente zakken op drie gulden

Drie bedlakens op drie gulden

Drie voerkuipjes en een waschtob op eene gulden vijftig cents

Vier emmers op zestig cents

Een droograkje op veertig cents

Een melkjuk met ijzeren kettingen op vijftig cents

Eenig gereedschap op zestig cents

Twee koekstampers, twee tonnetjes en eenig mandwerk op eene gulden vijftig cents

Eene partij brandhout op eene gulden

Ongeveer zevenduizend Nederlandsche ponden hooi op vier en tachtig gulden

Zeven koeijen op driehonderd en vijftig gulden

Vijf vaarzen op honderd gulden

Drie pinken op vijf en twintig gulden

 

In de groote schuur

Een vierjarig zwart bles merrie paard op negentig gulden

Een speelwagentje op twintig gulden

Een boerenwagen met breedeloop op vijftig gulden

Een kruiwagen met eenig mandewerk op eene gulden vijftig cents

Een partij hooivorken en rijven op eene gulden twintig cents

Twee mestrieken op eene gulden tachtig cents

Drie zeissen op drie gulden

Drie baggerbeugels , twee snijen , een houw en een sloothaak op zes gulden

Ongeveer twaalfduizend Nederlandsche ponden hooi op een honderd vier en veertig gulden

 

In de varkensschuur

Twee vette varkens op veertig gulden

Eenige takken op drie gulden

 

Op en aan de werf

Twee schouwen op dertig gulden

Een waterzeuning op eene gulden

Eene partij horden en boomen op twaalf gulden

Eene parij brandhout en stokken op vier gulden

Drie rietmatten en eenig riet op drie gulden

Een koperne ketel en deksel op vier gulden

Twee emmers en een zeef op eene gulden

 

In de weide

Twee jonge varkens op zes gulden

 

Op het veld

Ongeveer tweeduizend bossen ongeschilde en ongebraakte hennip op een honderd en vijftig gulden

 

Gemaakt goud en zilver

Een granaten ketting, met gouden boot met steenen waardig bij gissing vijf gulden

Een zilveren beugeltas wegende een honderd zes en veertig wigjes waardig tien gulden vijf en negentig cents

Een dito snuifdoos, wegende vijf en dertig wigjes waardig twee gulden twee en zestig en een halve cents

Een dito pepermuntdoos wegende twintig wigjes waardig eene gulden vijftig cents

Een dito eau de la reine doosje wegende vijftien wigjes waardig eene gulden twaal en een halve cents

Een dito naaldenkoker wegende negentien wigjes waardig eene gulden twee en veertig en een halve cents

Een dito naairing, wegende vijf wigjes waardig zeven en dertig en een halve cents

Een paar zilveren schoengespen met stalen beugels, waardig bij gissing zeven gulden

 

Kontante penningen

Negen gouden tien gulden stukken dus negentig gulden

Een dito vijf gulden stuk dus vijf gulden

Vijf en dertig guldens

 

Pretentien en inschulden

Den boedel heeft te vorderen als van Thijs de Jager wegens aan denzelve geleende gelden de som van een honderd zes en vijftig gulden

Van Aart Verkerk te IJsselmonde wegens aan denzelve geleverde aardappelen en een varken de som van twee een twintig gulden

Van Jan de Jong te Ridderkerk voor een aan hem geleverd varken de som van vijf gulden

Van het armbestuur te Lekkerkerk voor geleverd riet de som van vier gulden twintig cents

Van Jan de Jager te Lekkerkerk de som van acht en zestig gulden en vijf en veertig cents, hetgeen dezelve is schuldig gebleven bij modelinge liquidatie gesloten met deszelfs overledenen broeder Cornelis de Jager

Nog van voormelden Tijs de Jager wegens landhuur verscheenen met Februarij aanstaande de som van acht en twintig gulden

Van de polder van lekkerkerk voor kloet en werkloon de som van acht en twintig gulden

 

De voordeelige staat des boedels beloopt mitsdien (met uitzondering van de goederen niet aan taxatie onderhavig) de som van twee duizend twee honderd een en negentig gulden een en zestig en een halve cents                                                                         ¦ 2291,615

 

Schulden en lasten

Den boedel staat schuldig aan polderlasten over achttien honderd veertig en dijklasten over achttien honderd een en veertig de som van vier en tachtig gulden en negen en vijftig cents

Aan grondlasten en aan belasting op het personeel over dezen jaren per resto de som van tien gulden tien cents

Aan den timmerman Pieter van Roon te Lekkerkerk wegens leverantie en arbeidsloon voor achttien honderd een en veertig de som van een en dertig gulden en drie en zeventig cents

Aan Jan van Eijk, grofsmid te Lekkerkerk, wegens leverantie en arbeidsloon in dezen jare de som van negen gulden vijf en zeventig cents

De schulden en lasten bedragen mitsdien te zamen de som van een honderd zes en dertig gulden zeventien cents                                                                              ¦ 136,17

 

Recapitulatie

De voordeelige staat des boedels beloopt in voege voormeld van twee duizend twee honderd een en negentig gulden een en zestig en een halve cents

De nadeelige daarentegen de som van een honderd zes en dertig gulden zeventien cents

 

Blijkt mitsdien dat er in dezen boedel (met uitzondering van de goederen niet aan taxatie onderhevig) een voordelig saldo aanwezig is ter som van twee duizend een honderd vijf en vijftig gulden vier en veertig en een halve cents                                           ¦ 2155,445

 

 

VIIf     Jan Tijszoon de Jager

Zoon van Tijs de Jager (VIe) en Maria de Boom, geboren te Lekkerkerk op 13-01-1795, gedoopt op 01-02-1795, overleden te Lekkerkerk op 06-06-1874 (79 jr.). Arbeider, bouwman, vleeschhouwer. Hij trouwde op 18-11-1815 te Lekkerkerk met Burchje Pruyt. Zij is geboren te Lekkerkerk op 29-05-1795, en overleed te Lekkerkerk, kort na haar echtgenoot op 17-09-1874 (79 jr.). Jan de Jager was degene die aangifte deed van de dood van zijn broer Cornelis, en ook van zijn vader Tijs. Jan Tijsz de Jager had een boerderij te Schuwagt.

kinderen:

1) Tijs,                      geboren te Lekkerkerk op 13-02-1816, overleden te Lekkerkerk op 08-                           06-1816 (3 mnd).

2) Tijs,                      geboren te Lekkerkerk 21-09-1817, overleden te Lekkerkerk op                            14-12-1817 (2 mnd)

3) Maria,                  geboren te Lekkerkerk op 25-12-1818, overleden te Lekkerkerk op 10-                           02-1819 (1 mnd).

4) Maria,                  geboren te Lekkerkerk op 29-01-1820, overleden te Lekkerkerk op 28-                           05-1820 (4 mnd).

5) Maria,                  geboren te Lekkerkerk op 28-09-1821.

6) Arie,                     geboren te Lekkerkerk op 08-03-1823. (volgt VIIIn)

7) Geertje,                geboren te Lekkerkerk op 04-08-1824, overleden te Lekkerkerk op 23-                           10-1824 (2 mnd.).

8) Geertruida,                      geboren te Lekkerkerk ca. 08-01-1827.

9) Tijs,                      geboren te Lekkerkerk op 23-09-1828, overleden te Lekkerkerk op 04-                           01-1830 (1 jr.).

10) Teuntje               geboren te Lekkerkerk op 11-11-1830, overleden te Lekkerkerk op 18-                           04-1832 (1 jr.).

11) Tijs,                    geboren te Lekkerkerk op 07-03-1835, overleden te Amersfoort op 20-                           05-1855 (20 jr.).

12) Teuntje,              geboren te Lekkerkerk op 11-12-1837, overleden te Lekkerkerk op 16-                           01-1838 (2 wk).

 

Geertruida (roepnaam Geertje) trouwde op 27-11-1847 te Lekkerkerk met Bart Mudde. Bart, schippersknecht en dijkwerker, was de zoon van Bart Mudde en Lena van der Woude. Hij was geboren te Lekkerkerk op 21-11-1824, en overleed daar op 09-01-1914 (89 jr.). Geertje is overleden te Lekkerkerk op 09-04-1887 (60 jr.).

            Maria trouwde op 11-05-1843 te Lekkerkerk met de werkman Tijmen Stellaart. Een jaar later is zij echter overleden, vlak na de bevalling van een dochter (Lekkerkerk, 21-08-1844). Zij is 22 jaar oud geworden. Tijmen is in 1817 geboren te Alblasserdam, als de zoon van Pieter Stellaard (werkman) en Geertje Boot. Hij is overleden op 08-04--1867 te Alblasserdam (ca. 50 jr.).

 

VIIg    Leendert de Jager

Zoon van Tijs de Jager (VIe) en Maria de Boom. Gedoopt te Lekkerkerk op 25-03-1796. Hij is gestorven op 23-11-1848 te Lekkerkerk (52 jr.), vijf dagen na het overlijden van zijn vrouw. Hij trouwde op 08-06-1820 te Lekkerkerk met Lijntje van der Wouden. Zij was de dochter van Chiel van der Wouden en Cornelia Schenk, geboren te Lekkerkerk op 22-09-1800, overleden te Lekkerkerk op 18-11-1848 (48 jr.). In tegenstelling tot zijn broers bezat Leendert geen land in Lekkerkerk. Bij het huwelijk van zijn zoon Thijs staat hij vermeld als 'werkman'

Kinderen:

1) Maria,        geboren te Lekkerkerk op 06-12-1819, overleden te Lekkerkerk op 20-09-1820 (9 mnd).

2) Thijs,          geboren te Lekkerkerk op 19-01-1821. (volgt VIIIo)

3) Huig,          geboren te Lekkerkerk op 15-09-1822. (volgt VIIIp)

4) Arie,           geboren te Lekkerkerk op 23-09-1823. (volgt VIIIq)

5) Chiel,         geboren te Lekkerkerk op 23-08-1825, overleden te Lekkerkerk op 25-10-1825 (2 mnd).

6) Maria,        geboren te Lekkerkerk op 21-02-1827.

7) Cornelia,   geboren te Lekkerkerk op 05-04-1828, overleden te Lekkerkerk op 15-04-1828 (1 wk).

8) Chiel,         geboren te Lekkerkerk op 01-02-1830, overleden te Lekkerkerk op 25-09-1831 (1 jr).

9) Gerrit,        geboren te Lekkerkerk op 25-04-1831 (volgt VIIIr)

10) Cornelia, geboren te Lekkerkerk op 28-01-1835, overleden te Lekkerkerk op 30-04-1836 (1 jr.).

11) Weijntje,  geboren te Lekkerkerk op 24-03-1836, overleden te Lekkerkerk op 05-06-1836 (2 mnd).

12) Cornelia, geboren te Lekkerkerk op 03-07-1837

13) Cornelis, geboren te Lekkerkerk op 06-07-1838, overleden te Lekkerkerk op 12-03-1839 (8 mnd).

14) Cornelis,             geboren te Lekkerkerk op 21-05-1842. (volgt IXa)

15) Giela,       geboren te Lekkerkerk op 06-07-1844, overleden te Lekkerkerk op 23-01-1846 (1 jr.)

De eerste dochter werd reeds voor het huwelijk geboren, en moet dus geëcht zijn. Omdat Leendert en Lijntje in november 1848 zijn overleden (beiden wellicht aan dezelfde ziekte, of ten gevolge van een ongeluk?) nam de toen 27-jarige, en reeds getrouwde, zoon Thijs de verantwoordelijkheid voor zijn jongste broers en zusters op zich. Arie, Maria, Gerrit, Cornelia en Cornelis trokken allen bij hem in.

           

Maria was dienstbode in Krimpen aan de Lek. Later is ze getrouwd met Pieter de Bode en woonden zij woonden in de wijk "De Waal", eveneens te Krimpen aan de Lek. Pieter was geboren op 06-09-1825. Op 07-11-1855 is Maria verhuisd naar IJsselmonde.

Cornelia volgde uiteindelijk haar broers Arie en Gerrit naar Alblasserdam. Daar is zij op 06-07-1860 getrouwd met Govert van Herk. Govert was wever en werkman, hij was rond 1833 te Ouderkerk a/d IJssel geboren, en is overleden op 21-12-1886 te Alblasserdam (ca. 53 jr). Hij was de zoon van Adrianus van Herk (werkman en sjouwer) en Aaltje Twigt. Cornelia is overleden op 15-09-1906 te Alblasserdam (69 jr.)

Cornelis is op 15-11-1851 uit de gemeente vertrokken.

 

VIIh    Jan de Jager

Zoon van Ary de Jager (VIh) en Lijntje van Wijnen, geboren te Lekkerkerk op 03-04-1793. Hij trouwde op 04-03-1815 te Lekkerkerk met Jannigje van den Heuvel. Zij was geboren te Stolwijk op 07-10-1798, en bij haar huwelijk dus pas zestien jaar oud. Jan de Jager is overleden te Lekkerkerk op 02-05-1826 (33 jr.) De geboorte van zijn jongste zoon heeft hij niet meer meegemaakt.

Kinderen:

1) Lijntje,        geboren te Lekkerkerk in maart 1816, overleden te Lekkerkerk op 18-09-1817 (6 mnd.).

2) Theunis,     geboren te Lekkerkerk op 04-03-1817 (volgt VIIIs)

3) Arie,           geboren te Lekkerkerk op 02-02-1819 (volgt VIIIt)

4) Trijntje,       geboren te Lekkerkerk op 01-04-1821

5) Gabriel,     geboren te Lekkerkerk op 03-08-1823 (volgt VIIIu)

6) Jan,            geboren te Lekkerkerk op 21-05-1825, overleden te Lekkerkerk op 12-06-1826 (1 jr.)

7) Jan,            geboren te Lekkerkerk op 11-12-1826 (volgt VIIIv)

Trijntje trouwde op 17-09-1846 te Lekkerkerk met Frans van der Dussen. Frans was geboren op 17-06-1827 te Lekkerkerk als de zoon van Cent Frans van der Dussen en Cina Wilhelmina Schenk. Hij was scheepmaker van beroep. et gezin verhuisde in 1850 naar Nieuw Lekkerland. Trijntje is daar overleden op 19-03-1880 (59 jr.) en Frans op 17-07-1899 (72 jr.)

 

VIIi     Jan de Jager

Werkman. Zoon van Jillis de Jager (VIi) en Pieternella Louwrier, geboren te Lekkerkerk op 20-06-1815, overleden op 13-11-1848 te Alblasserdam (33 jr). Hij is getrouwd op 23-11-1839 te Alblasserdam, met Zijgje van der Kuil. Zijgje is geboren rond september 1811, en is overleden op 29-12-1893 te Alblasserdam (82 jr). Zij was de dochter van Dirk Thomas-Hendrik van der Kuijl en Maria Bakker.

 

Noten: