OLYMPISCHE GODEN(zie ook gallery der Olympische Goden)

 

Zeus †††††††††††††††††

De almachtige en hoogste god van de Grieken.

Hij is de heerser van het heelal en van de natuur.

Hij is 'de vader van goden en mensen en hij straft het kwade met zijn bliksem.

Hij wordt meestal afgebeeld als een koninklijke figuur

met lange lokken en een baard.

Zijn attributen zijn een bliksemschicht en een scepter. De adelaar is aan hem

gewijd.

VERERINGSPLAATSEN: Kreta, Olympia, Dodůna.

 

Hera ††††

De belangrijkste godin.

Zij is de echtgenote en zuster van Zeus.

Beschermster van het huwelijk en de geboorte.

Zij wordt afgebeeld als een statige vrouw met een diadeem op het hoofd of met een

sluier.

Een scepter en de granaatappel (in de hand) zijn haar attributen.

De koe en de pauw zijn aan haar gewijd.

VERERINGSPLAATSEN: Argos, Samos.

 

Pallas Athena ††††††

Athena Godin van de kunsten en wetenschappen, van de wijsheid en het vrouwelijk

handwerk.

Dochter van Zeus.

Ze handhaaft recht en wet en ze is onoverwinnelijk.

Ze wordt afgebeeld als een weerbare jonkvrouw met helm, speer en schild.

Bijzonder aan haar gewijd zijn de olijfboom, uil, slang en haan.

VERERINGSPLA.ATS: Attika (Athene)

 

Hefaistos†††

God van het vuur en de smeedkunst.

Zoon van Hera en echtgenoot van Afrodite. ††††

Hij is kreupel.

Hij maakte de scepter voor Zeus en de drietand voor Poseidon.

Hij wordt voorgesteld als een man met baard, met een ronde of kegelvormige muts, en met smidsgereedschap in de hand.

VERERINGSPLAATSEN: onder de vulkanen heeft hij zijn werkplaats: de berg Mosychos op Limnos; ook in Athene wordt hij vereerd.

 

Apollo††††

God van het schone en het licht (de zon).

De god van de reiniging van het schuldige geweten.

Zoon van Zeus.

Als boogschutter straft hij met zijn pijlen het kwade bij de mannen.

God ook van muziek en de dichtkunst.

Hij wordt afgebeeld als lierspeler, met een boog of vergezeld van Artemis zijn

tweelingzus.

VERERINGSPLAATSEN: Delos, Delfi.

 

Artemis

Godin van de jacht.

Maangodin.

Dochter van Zeus en zus van Apollo.

Ze jaagt in de bergen en wouden van ArkadiŽ en LakoniŽ (Pelopůnnesos).

Beschermster van de kuisheid.

Straft de vrouwen met haar pijlen.

Zij wordt voorgesteld als de heerseres van de dieren, als jageres, en met een halve

maan in de hand.

VERERINGSPLAATSEN: Sparta, Egina.

 

Afrodite

Godin van de vruchtbaarheid, liefde en schoonheid.

Zij is een dochter van Zeus.

De enige godin die (half) naakt wordt afgebeeld.

Haar attributen: granaatappel en myrte.

De duif is aan haar gewijd.

VERERINGSPLAATSEN: Korinthe, Kos, Kythera, Cyprus en havens.

 

Ares†††††††††

God van de oorlog.

Zoon van Zeus en Hera.

Echtgenoot van Afrodite.

Hij wordt gehaat om zijn wreedheid en strijdlust.

Hij heeft een donderende stem en hij overtreft de andere goden in snelheid.

Deimos (Schrik) en Fobos (Angst) trekken met hem mee en

ze worden soms als zijn zonen voorgesteld.

Hij wordt als een krijger met schild en helm afgebeeld.

VERERINGSPLAATSEN: Sparta, IbrakiŽ.

 

Hermes

God van alles waarbij handigheid te pas komt.

Bode der goden en begeleider van de schimmen naar de onderwereld.

Zoon van Zeus.

Beschermer van de reizigers.

Hij is de god van de koophandel (dieven en bedriegers).

Hij wordt afgebeeld gekleed in een reismantel, met een (gevleugelde) platte

reishoed,

gevleugelde laarzen of sandalen en met een gouden herautstaf in de hand.

VERERINGSPLAATS:ArkadiŽ.††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† terug naar inhoudsopgave