De Oorlog van de Grote Scheuring


Magiër (vert.van: Magician (1982)

Magiër is het startpunt van het oevre van Raymond E. Feist. In deze roman maken we voor het eerste kennis met de wereld Midkemia. Het Koninkrijk der Eilanden wordt bedreigd door een invasie vanuit een andere wereld, Kelewan, door middel van een scheuring in de dimensies van ruimte en tijd. Maar ook hogere machten zijn in het spel. De roman volgt vooral het volwassen worden van de magiërsleerling Puc (Pug) en de krijger-in-opleiding Tomas. Zij zijn het die de eerste tekenen van de op handen zijnde invasie signaleren, bij het vestigingstadje Schreiborg (Crydee) aan de Verre Kust van het Westelijk Rijk van het Koninkrijk der Eilanden. We maken ook kennis met hertog Borric van Schreiborg, zijn zoons Lyam en Arutha en zijn dochter Carlina (Carline). Martin Langboog, de jachtmeester, is eveneens een belangrijk personage. We vangen voor het eerst een glimp op van iemand die later een belangrijke rol toebedeeld zal krijgen, Robbie de Hand (Jimmy the Hand). Macros de Zwarte, een legendarische magiër, mengt zich ook in de strijd. In het boek wordt tevens de politieke situatie in het Koninkrijk der Eilanden uit de doeken gedaan, vooral aangaande de tegenstellingen tussen het Westelijk en Oostelijk Rijk.


Zilverdoorn (vert.van: Silverthorn (1985)

Zilverdoorn is het vervolg op Magiër. De Oorlog van de Grote Scheuring is dan wel beëindigd, maar het Koninkrijk der Eilanden is nog zeker niet veilig. Het verhaal begint met een moordaanslag op de bruid van prins Arutha. Ze wordt vergiftigd, en Arutha gaat samen met enkele getrouwen, onder wie Robbie de Hand (Jimmy the Hand) en Laurie, de ministreel, op zoek naar het enige redmiddel voor zijn geliefde. De moordaanslag blijkt de opmaat te zijn naar een dreiging die veel zwaarder weegt: de legendarische moredhel-leider Murmandamus is weergekeerd, met de Broederschap van het Onzalige Pad. Ook zijn er zeer duistere machten in het spel, getuige de zeer beangstigende gebeurtenissen die Arutha en zijn metgezellen te wachten staan. In de tussentijd probeert Puc (Pug) meer te weten te komen over die duistere machten.


Duisternis over Sethanon (vert.van: A Darkness at Sethanon (1986)

Duisternis over Sethanon volgt op Zilverdoorn. De dreiging van Murmandamus moet gestopt worden, in het bijzonder omdat er een aanslag op het leven van prins Arutha, Heer van het Westen, wordt gepleegd. Daartoe reizen onder meer Laurie en de jonkers Robbie (Jimmy) en Jool (Locky) af naar het noorden om het gevaar voorgoed te keren. Ze krijgen gezelschap van Martin, die inmiddels hertog van Schreiborg is. Puc (Pug) is intussen meer te weten gekomen over de werkelijke sturende machten achter Murmandamus, en samen met Tomas moet hij op zoek naar Macros de Zwarte, omdat Macros de enige is die de kennis heeft om de ondergang van Midkemia te voorkomen.


Prins van den Bloede (vert.van: Prince of the Blood (1989)

In Prins van den bloede maken we een kleine sprong in de tijd. Het verhaal speelt ongeveer achttien jaar na de gebeurtenissen in Duisternis over Sethanon. In dit boek leert de lezer het Keizerrijk Groot Kesh beter kennen, niet alleen geografisch opzicht, maar ook wat betreft de vele politieke intriges. In het middelpunt van alle woelingen staan de tweelingbroers Borric en Erland, de zoons van prins Arutha. Tevens zijn de hofbaronnen Robert (James) en Joolstein (Locklear) van de partij, en ook Gamina, de aangenomen dochter van Puc (Pug). We ontmoeten voor het eerst een personage dat regelmatig in de latere boeken zal terugkeren, te weten Nakur (Nakor) de Isalani.


Boekanier des Koning (vert.van: The King's Buccaneer (1992)

Boekanier des konings kan worden beschouwd als een proloog van De Boeken van de Slangenoorlog. Het speelt ongeveer negen jaar na de gebeurtenissen in Prins van den bloede. Het Koninkrijk der Eilanden wordt wakker geschud door een gewelddadige overval op Schreiborg (Crydee). De lezer -en het Koninkrijk- maakt voor het eerste kennis met het continent Novindus. De belangrijkste personages zijn Valentijn (Nicholas), de jongste zoon van prins Arutha; Markus (Marcus), de zoon van hertog Martin; Caelis (Calis), de zoon van Tomas en Aglaranna; en Nakur (Nakor) de Isalani.


De Boeken van de SlangenoorlogDe schaduw van een duistere Koningin (vert.van: Shadow of a Dark Queen (1994)

De schaduw van een duistere koningin begint ruim twintig jaar na de voorvallen in Boekanier des konings en is het eerste deel van de tetralogie De Boeken van de Slangenoorlog. Sinds de ontdekking van Novindus heeft het Koninkrijk met aandacht de ontwikkeling van de toestand aldaar gevolgd. Als op het vasteland van Novindus zwarte machten zich aaneensluiten onder het vaandel van een Duistere Koningin en zich opmaken voor een groot beslissend offensief, pakken donkere wolken zich samen boven het vredige Midkemia. Maar gelukkig is er nog hoop. Op het slagveld van goed en kwaad maakt een reisgezelschap van radeloze dapperen, onder wie Erric en zijn goede jeugdvriend Ru, zich op om te beginnen aan een gedurfde queeste. Hun enige kans op overleven is zo snel mogelijk te pogen de ware aard van de bron van het eeuwenoude dreigende kwaad te doorgronden. Maar er is meer aan de hand. Zo verschijnt nog een speler van belang op het strijdtoneel, een geheimzinnige vrouw, Miranda, van wie veel lijkt af te hangen. Toch is enig voorbehoud geboden. Hoewel Miranda zich voordoet als een bondgenoot, ze lijkt meer te weten dan ze bereid is los te laten. Houdt zij er wellicht eigen, minder eerbare plannen op na? Van het antwoord op deze vraag hangt veel af…


De macht van een koopmansprins (vert.van: Rise of a Merchant Prince (1995)

Ver weg, op het vasteland van Novindus, hebben zwarte machten zich aaneengesloten onder het vaandel van een Duistere Koningin, voor een groot offensief tegen het vreedzame Midkemia. Na zijn terugkeer van een gevaarvolle verkenningsmissie in Novindus, kiest Rupert 'Ru' Avery liever voor een carrière als koopman. Hij wil niet, zoals de meeste anderen die de missie naar Novindus overleefd hebben, in dienst treden van de prins van Krondor. Ru heeft één grote wens: de rijkste en machtigste koopman in Midkemia te worden. Hij ontdekt algauw dat die ambitie niet zonder gevaar is, en dat verraad en steelse moorden immer nabij zijn. Naarmate hij zijn handelsbelangen langzaam en met vallen en opstaan uitbreidt, komt ook zijn verhouding met Sylvia, dochter van de machtigste koopman in Krondor die tevens zijn grootste concurrent is, onder druk te staan. Eén ding verdwijnt echter nooit uit zijn gedachten: hij weet dat de oorlog met de Duistere Koningin verre van gestreden is en dat de onvermijdelijke confrontatie een grote bedreiging zal vormen voor zijn nieuwverworven rijkdom.


De razernij van een Demonenkoning (vert.van: Rage of a Demon King (1997)

De reusachtige legers van de Duistere Koningin staan op het punt vanaf Novindus de oversteek naar het Westelijke Rijk van het Koninkrijk der Eilanden te maken. En dat terwijl de koninklijke legers zwaar in ondertal zijn. Maar één ding staat vast. Het moordlustige leger van huurlingen mag de Levenssteen in Sethanon niet bereiken. Het zal met recht een strijd op leven en dood worden, want als de Levenssteen valt zullen er geen winnaars zijn, alleen verliezers. Hertog Robert en Ridder-Maarschalk William zullen al hun listen moeten aanwenden om het duistere leger tegen te houden. Verder krijgt Erik von Zwartheide een steeds belangrijkere taak bij het verdedigen van al wat hem lief is en ondervindt Rupert ‘Ru’ Avery dat hij zich als koopman niet kan onttrekken aan het naderende onheil.

Maar er broeit meer. Op de verre wereld Shila, het oorspronkelijke thuisland van de machtige Saaurs, zijn uitgehongerde demonen naarstig op zoek naar een toegang tot het levensrijke Midkemia. Hun koning, Maarg, doet nadrukkelijk van zich spreken. Het is dus van levensbelang dat Puc en Miranda de verdwenen Macros de Zwarte vinden, want alleen zijn kennis zou kunnen voorkomen dat Midkemia ten onder gaat…


De scherven van een verbrijzelde kroon (vert.van: Shards of a Broken Crown (1998)

De vijand is verslagen, maar in het Koninkrijk der Eilanden heerst nog altijd geen vrede. De voormalige opperbevelhebber van de legers van de Duistere Koningin, generaad Fadawah, heeft zichzelf uitgeroepen tot Koning van de Bitterzee en heeft een groot deel van het rijk in handen. De overblijfselen van het Westelijke Leger worden geleid door de onervaren en ongeduldige prins Patrick, terwijl vanuit het keizerrijk Kesh intussen met een begerig oog naar de vrijwel onverdedigbare grensgebieden wordt gekeken. Het leger, onder aanvoering van Owen Grijslok en Erik von Zwartheide, wordt gedwongen tot zware gevechten waarbij het veruit in de minderheid is. Ook Rubert 'Ru' Avery kan zich wederom niet onttrekken aan de strijd, als hij tenminste zijn aan het Koninkrijk geleende goud ooit wil terugzien. En, zoals Puc en Miranda ontdekken, na de nederlaag van de Duistere Koningin is het ultieme kwaad dat Midkemia bedreigt nog steeds aanwezig. Samen met de als altijd ongrijpbare Nakur moeten zij zich tegen deze duistere kracht zien te wapenen, om Midkemia te laten voortbestaan...


De Keizerrijk-trilogieDochter van het Keizerrijk (vert.van: Daughter of the Empire (1987)

Kelewan is in heftige beroering. In de verschillende gewesten spannen drieste krijgsheren samen om het keizerrijk Tsuranuanni aan zich te onderwerpen. De huurmoordenaars en de meesterspionnen van de machtigste families strijden met inzet van magische middelen en platte intriges om de heerschappij. Dit steekspel is onderdeel van het Grote Spel, dat al eeuwenlang wordt gespeeld door de leden van de Hoge Raad.

Het is aan Mara, Regerend Vrouwe van de Acoma, om in dit spel het voortbestaan van de naam van haar familie te waarborgen. Haar eerste taken zijn het in het gareel krijgen van een legertje rebellerende krijgers en het sluiten van een verbond met de geheimzinnige cho-ja's. Als volgende zet acht ze het noodzakelijk in het huwelijk te treden met de zoon van een gehate vijand. Pas dan zal zij in staat zijn de gevaarlijkste tegenstander van allemaal, de roekeloze en om zijn geslepenheid en wreedheid beruchte Jingu, Heer van Minwanabi, in zijn onneembare vesting aan te vallen.


Dienaar van het Keizerrijk (vert.van: Servant of the Empire (1990)

Terwijl de Oorlog van de Grote Scheuring tussen Kelewan en Midkemia op een tumultueus eind afgaat, wordt Mara, Regerend Vrouwe van de Acoma, gekweld door de gevolgen van levensbedreigende aanslagen en hartverscheurend liefdesverdriet. Er zijn ook enkele lichtpuntjes. Zo is haar aartsvijand, de wraakzuchtige heer Desio van de Minwanabi, niet op de hoogte van Mara's bijzondere relatie met een slaaf van het verre Midkemia, wiens verhulde identiteit door zijn meesteres als geheim wapen wordt ingezet. Daarbij onderschat Desio schromelijk Mara's bedrevenheid in het spel van list en bedrog, het Grote Spel, dat al eeuwenlang wordt gespeeld door de leden van de Hoge Raad.


Vrouwe van het Keizerrijk (vert.van: Mistress of the Empire (1992)

Het gaat Mara, Regerend Vrouwe van de Acoma, voor de wind. De keizer heeft haar benoemd tot dienaar van het Keizerrijk en ze is getrouwd met Hokanu, de erfgenaam van de machtige Shinzawai. Bovendien zijn haar doodsvijanden, de Minwanabi, vernietigend verslagen.

Maar het Grote Spel van de Hoge Raad stopt nooit, en na een periode van rust wordt Mara het doelwit van een genadeloze broederschap van moordenaarsfamilies en wordt belaagd door spionnen, waardoor ze onder grote druk komt te staan. En die druk wordt nog eens verveelvoudigd als de afschrikwekkende Zwarte Mantels - de magiërs die buiten de wet staan - inzien dat Mara de ultieme bedreiging voor hun eeuwenoude macht is.


Krondor

In de Krondor-trilogie verhaalt Raymond E. Feist van een tot nu toe onverteld deel van de gewelddadige geschiedenis van Midkemia. De trilogie speelt zich af in de periode tussen de Oorlog van de Grote Scheuring en De Slangenoorlog, in het door oorlog uitgeputte Koninkrijk der Eilanden.

Het Verraad (vert.van: Krondor: The Betrayel (1999)

Het is tien jaar na de tumultueuze afloop van de Oorlog van de Grote Scheuring bij de slag om Sethanon, en ondanks het feit dat Murmandamus verslagen werd, doen geruchten de ronde dat de zwarte elfen van de Broederschap van het Onzalige Pad opnieuw het Koninkrijk zijn binnengedrongen.

Op een missie in het barre noorden ontdekt Jonker Joolstein, vergezelgd door Gorath, een moredhel die met een geheime boodschap op weg is naar Prins Arutha, en de jonge magiër Owyn, dat de donkere elfen op het punt staan Krondor aan te vallen. Maar Arutha heeft zo zijn eigen problemen hij vermoedt dat de gevreesde nachtraven wee in Krondor zijn teruggekeerd. En dat is nog niet alles. Langzaam wordt duidelijk dat een groep machtige magiërs, bekend als de Zes, het Koninkrijk bedreigen. Puc, de grootste magiër aller tijden, moet al zijn krachten aanwenden als blijkt dat de magiërs op zoek zijn naar de Levenssteen.


De Moordenaars (vert.van: Krondor: The Assassins (2000)

Na de strijd om de Levenssteen tegen de zwarte elf Delakhan en zijn troepen in het stadje Sethanon, keert prins Arutha terug naar Krondor. In de stad is de sfeer grimmig. Tijdens zijn afwezigheid is er een groot aantal brute moorden gepleegd. De reden van deze uitbarsting van geweld is vooralsnog een mysterie en van de daders ontbreekt elk spoor.

Jonker Robert gaat op onderzoek uit en ontdekt dat het rommelt in de onderwereld van Krondor. Na een bloedige strijd met een nieuwe bende onder leiding van een zekere Kruiper, houdt het dievengilde zich schuil - aangenomen wordt dat de Oprechte Man, hun leider, dood is.

Daarbij vangt Robert ook nog eens het gerucht op dat de leden van het befaamde moordenaarsgilde der Nachtraven in de rioleren gesignaleerd zijn. De situatie is gespannen n alles wijst erop dat een nieuwe golf van geweld op punt van uitbarsten staat....


Traan de Goden (vert.van: Krondor, Tear of the Gods (2001)

De Traan der Goden is een geheimzinnig juweel dat de priesters van de Orde van Ishap in staat stelt met de goden te communiceren. Elke tien jaar wordt een nieuwe Traan gevormd en naar de hoofdstad Rillanon gebracht om de oude te vervangen. Het schip waarmee de Traan naar zijn bestemming wordt gebracht, wordt echter door piraten overvallen en tot zinken gebracht.

Wiliam, zoon van Puc, start een verbeten jacht op de daders, samen met Jonker Robert en Jazhara, een edelvrouwe ut Kesh die door Puc voorgedragen is als Prins Arutha's nieuwe advieseur voor magische zaken. Zij moeten het gezonken schip opsporen en bergen. De hulp van het Bergersgilde is ontontbeerlijk, maar huist nu is de gildemeester onder geheimzinnige omstandigheden vermoord.

Het is van het grootste belang dat de Traan wordt geborgen. Zonder de Traan worden er geen gebeden meer gehoord en, erger nog, dreigt ook de werking van de magie te stokken. Een periode van diepe duisternies, choas en geweld zal het gevolgd zijn...


Legenden van de Oorlog van de Grote Scheuring

Samenwerkend met drie auteurs van naam en faam begon Raymond E. Feist een sprankelend nieuw project: Legenden van de Oorlog van de Grote Scheuring. Feist zal samenwerken met achtereenvolgens William Forstchen (Eerste Legende - De Eervolle Vijand), Joel Rosenberg (Tweede legende - Moord in Lamut) en S.M. Stirling (Derde legende - Jimmie de Hand).


De Eervolle Vijand (vert.van: Honoured Enemy (2001)

Het verhaal van De Eervolle vijand begint in het negende jaar van de Oorlog van de Grote Scheuring tussen de strijdkrachten van het Koninkrijk der Eilanden en de Tsurani, afkomstig van de verre wereld Kelewan. Aan het westelijke front is de winter aangebroken. In de Grote Noordelijke bergen is een groep Koninkrijkse soldaten actief die De Stropers genoemd worden. Deze soldaten, aangevoerd door Dennis Hartraft, wiens verloofde en zijn gehele familie door de Tsurani werden afgeslacht, zijn in deze barre omgeving immer op jacht naar vijanden.

Op een dag echter ziet hij zich gedwongen samen te werken met een groep Tsurani, om aan een leger van de gevreesde zwarte elfen, de moredhel, te ontsnappen. De zwarte elfen zetten de jacht in en Hartraft leidt zijn troepen de bergen in, de enige mogelijke ontsnappingsroute. Zo neemt een legendarische ontsnappingstocht een aanvang, maar onder druk van de extreme winterkou en de voortdurende dreiging van hun achtervolgers, komt de gedwongen samenwerking tussen de Koninkrijkers en de Tsurani onder zware druk te staan…


De Drie Huurlingen (vert.van: Murder in LaMut)

De stad LaReu in het hertogdom Yabon wordt al enkele jaren belaagd door de soldaten van de Tsurani. Na zeven jaar oorlog zijn de legers dusdanig uitgedund dat de baronnen van het graafschap LaReu genoodzaakt zijn om huurlingen in dienst te nemen. Als de winter aanbreekt lijkt het vechten tot aan de lente voorbij en kunnen beide partijen hun wonden likken. Durine, Pirojil en Kethol, drie huurlingen die al vele jaren overal in het Koninkrijk der Eilanden samen gevochten hebben, verheugen zich op een tocht naar het zuiden, om een tijdje vrijaf te nemen in een warmer klimaat en te genieten van hun verdiende loon. Maar als de graaf voor een spoedoverleg met de hertog van Yabon de stad moet verlaten, dreigt er een explosieve situatie te ontstaan. In een stad vol rivaliserende baronnen en hun legers krijgen de drie vrienden de opdracht een van de baronnen tegen een moordaanslag te beschermen. Ze kunnen niet weigeren - en als ze falen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn.…


Robbie de Hand (vert.van: Jimmy the Hand)

Met Robbie de Hand besluit Raymond E. Feist op weergaloze wijze de trilogie De Legenden van de Oorlog van de Grote Scheuring, waarin de auteur terugkeert naar de periode tijdens de Oorlog van de Grote Scheuring. Hier vertelt hij het verhaal van een van de kleurrijkste en meest geliefde personages in zijn complete oeuvre.

In zijn jeugd was Robbie al op jonge leeftijd een befaamd dief, zakkenroller en bedrieger. Door een toeval kwam hij in aanraking met de Hertog van Krondor, een ontmoeting die zijn leven voorgoed zou veranderen en hem mee zou sleuren in de grootse gebeurtenissen van zijn tijd: de Oorlog van de Grote Scheuring, waarbij de wereld Midkemia overspoeld werd door de legers van een andere wereld, de Tsurani.

Robbie de Hand is het verhaal van de dief die uiteindelijk een van de machtigste edelen van het rijk werd, een meeslepend verhaal vol magie, verraad, oorlog, bedrog en moord – kortom, Feist op zijn allerbest!


Het Conclaaf der Schaduwen

Met het Conclaaf der Schaduwen begint Feist aan een gloednieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de wereld Midkemia dat zich afspeelt in het Oostelijk Koninkrijk en dat naadloos aansluit op De Boeken van De Slangenoorlog.


Klauw van de Zilverhavik (vert.van: Talon of the Silver Hawk)

Kielianapuna - 'rode eekhoorn'- heeft het moeilijk met het ritueel. Hij wacht al twee dagen en twee nachten op een mogelijk teken van de goden, een visioen, iets dat hem een aanwijzing geeft over wat ze met hem van plan zijn. Tot dusver voelt hij zich eenzaam, koud en wanhopig, en staat hij op het punt het op te geven.

Als hij terugkeert in zijn dorp, wacht hem een onaangename verrassing. De huizen branden en zijn volk wordt door onbekenden afgeslacht. Op het moment dat hij zijn familie te hulp wil snellen wordt Kieli echter aangevallen vanuit de lucht. Scherpe klauwen boren zich in zijn schouders en een zeldzame Zilverhavik tilt hem op en voert hem weg.

Is hij hiertoe voorbestemd? Of is het een waarschuwing...


Koning der Vossen (vert.van: King of Foxes)

Klauw, de enige overlevende van de stam der Orosini, is door het Conclaaf der Schaduwen omgetoverd van een naïeve ongeletterde jonge wilde tot de charismatische edelman Talwin Hawkins. Hij heeft slechts één doel voor ogen: wraak vanwege het uitmoorden van zijn stam!


De Terugkeer van de Banneling (vert.van: Exile's Return)

De terugkeer van de banneling is het derde boek in de serie Het Conclaaf der Schaduwen, een nieuw hoofdstuk in De oorlog van de Grote Scheuring dat zich afspeelt ruim dertig jaar na De boeken van de Slangenoorlog.

De jonge Klauw van de Zilverhavik is de enige overlevende van de stam der Orosini nadat de hele stam door soldaten werd uitgeroeid. Gesteund door het mysterieuze Conclaaf der Schaduwen is Klauw – nu Claudius Haviks geheten – er na een uitputtende strijd in geslaagd de hertog van Olasko te doden, de man verantwoordelijk voor het afslachten van zijn volk.

Geheel onverwacht heeft hij daarbij een vrouw van zijn stam gevonden. Nu hij zijn taak volbracht heeft, rijpt in zijn hoofd het plan om terug te keren naar zijn geboortegrond om zijn volk weer tot leven te brengen.