Het Koninkrijk der Eilanden

Het Koninkrijk der Eilanden, korweg aangeduid als het Koninkrijk, is te vinden op het noordelijk deel van het continent Triagia. Er zijn daar verschillende bergketens en uitgestrekte wouden. Het door mensen bewoonde gedeelte reikt van de Calastiusbergen, die beginnen bij de noordoostelijke hoek van de Bitterzee, via het noordwesten en de Grijze Torens en Stenenberg, tot aan de Grote Noordelijke Bergen helemaal in het noordwesten van het Koninkrijk. Oostwaarts, vanaf de Grote Noordelijke Bergen, lopen de Tanden van de Wereld, die een vrijwel onneembare barrière vormen voor eenieder die richting het Noordland wil gaan. Hier treffen we dorpen en steden in de valleien. Het Koninkrijk strekt zich uit van Rillanon, gesitueerd op het grootste van acht eilanden in het westelijk deel van de Koninkrijkszee, tot aan Crydee (Schreiborg) aan de Verre Kust, waar de Eindeloze Zee begint.

In het zuidwesten biedt de ruitvormige Bitterzee zeelui enkele grootse uitdagingen. De scheepvaart heeft de havensteden rondom de Bitterzee bijzonder welvarend gemaakt. In de Bitterzee bevinden zich het eilandkoninkrijk Queg en het Tovenaarseiland, het thuis an de legendarische magiër Macros de Zwarte. De enige vebinding van de Bitterzee met de Eindeloze Zee is de Straat der Duisternis, die in zomertijd bijzonder moeilijk te bevaren en in de wintertijd vrijwel onbegaanbaar is. Een en ander wordt veroorzaakt door zeer turbulente stromingen en drie eilandjes die gevaarlijke ondiepten creeëren.

Het Koninkrijk der Eilanden wordt al generaties lang door de conDoin-familie geregeerd. Het Oostelijk Rijk wordt bestuurd vanuit Rillanon, de residentie van de koning, hoewel de troonopvolger zetelt in Krondor en vandaar het Westelijk Rijk bestuurt. Hoewel het één natie is, wordt het Koninkrijk dan ook doorgaans beschouwd als bestaande uit twee vrijwel autonoom bestuurde streken. De oorzaak daarvan is deels het uitgesproken verschillend karakter van deze twee streken. Het Oostelijk Rijk is het oudste deel van het Koninkrijk, en daar zijn de talrijke edelen meer begaan met het politieke spel dan met het welzijn van de bewoners van hun landstreek. Het Westelijk Rijk kenmerkt zich daarentegen door een ruige pioniersmentaliteit, wellicht omdat het veel later is veroverd en het landschap ontegenzeglijk ruiger is. Ook heeft men in het Westen veel te stellen met vijandige indringers -bijvoorbeeld gnomen en Zwarte Elfen- waardoor het karakter van de mensen veel meer is ingesteld op het weerstaan van geweld. Hier zijn de edelen mondjesmaat vertegenwoordigd en ze heersen er, tegengesteld aan hun collega's elders zoals die in het oosten, over veel grotere gebieden. Het verschil in karakter tussen de Westelijke en Oostelijke edelen leidt vaak tot spanningen tussen het Westelijk en Oostelijk Rijk.

De mensen in het Koninkrijk zijn fors van postuur en atletisch, met een bleke huid. Ze kenmerken zich door een avontuurlijk karakter -in het westen meer dan in het oosten- en de soldaten zijn fel en bijzonder loyaal. De bewoners staan bekend om hun onafhankelijkheid en hun vindingrijke natuur. Omdat in het Koninkrijk het principe van de Grote Vrijheid geldt, kent men er geen slavernij, in tegenstelling tot in de talrijke buurstaten. De adel ziet het over het algemeen als zijn plicht degenen over wie ze regeren te beschermen, en het volk te dienen, in plaats van andersom. De handelsgeest van de bewoners van het Koninkrijk zorgt ervoor dat het welvarend blijft. Er worden goede banden onderhouden met de elfen in Elvandar, de dwergen, en de bewoners van de Vrijsteden aan de kust van de Bitterzee. De relatie met Queg en het Keizerrijk Kesh is vaak gespannen, maar doorgaans leidt dit niet tot ongeregeldheden of geweld.

De steden zijn het hart en de ziel van het Koninkrijk. Tijdens de heerschappij van Rodric IV zijn verschillende openbare werken gerealiseerd om Rillanon te verfraaien, waardoor deze stad, die zich uitstrekt over meerdere heuvels, werd getransformeerd van een stad van steen en baksteen in eentje van marmer en kwarts. Rillanon staat dan ook bekend als de Parel van het Koninkrijk, met een architectuur van spitsen en bogen die roze, blauw en wit in het zonlicht schitteren. Verschillende rivieren stromen door deze havenstad naar zee. De vele sierlijke bruggen die de kasseistraten met elkaar verbinden zijn derhalve geen overbodige luxe.

In tegenstelling tot Rillanon is Schreiborg (Crydee) een ruige buitenpost. In vroege tijden was het een Keshisch fort, dat na verovering een Koninkrijkse vesting werd. Het is daarom meer plattelands dan de andere Koninkrijkse steden. Niettemin is de veste van vitaal belang voor de landsverdediging. Zowel tijdens als na de oorlog tegen de Tsurani, bekend als de Oorlog van de Grote Scheuring, heeft Schreiborg geleden onder zware aanvallen waardoor het karakter van de stad telkens veranderde. De positie van Schreiborg -in het uiterste noordwesten van het Koninkrijk- maakt het tot een enigzins geïsoleerde plek, maar de veste blijft een belangrijke rol spelen in de Koninkrijkse historie. Het was bijvoorbeeld bij Schreiborg dat de eerste tekenen van de Tsuranese invasie zich voordeden: een geheimzinnig scheepswrak dat het begin inluidde van het negen jaar durende conflict dat zou volgen.

Krondor is gelegen in het hart van het Koninkrijk. Het is, evenals Rillanon, een havenstad met veel invloed, en de residentie van de conDoin-kroonprins. De haven is het hele jaar door druk bezet, en de schepen van kooplieden en handelaren uit ale windstreken meren er aan.

De meest ongewone stad in het Koninkrijk is Sterrewerf, die door de magiër Puc / Milamber is gesticht en de thuisplaats is van een academie voor diegenen die van ee magisch talent getuigen. Sterrewerf ligt op het kleine eiland in het midden van het Grote Sterremeer, een tikkeltje ten zuiden van de Dromenzee. De stad is klein maar welvarend, en is volstrekt neutraal met betrekking tot de Koninkrijkse politiek, wat noodzakelijk is omdat de bewoners niet alleen afkomstig zijn uit het Koninkrijk, maar bijvoorbeeld ook uit het naburige Keizerrijk Kesh.