Novindus

Ver naar het zuidwesten van Midkemia's grootste continent Triagia ligt een tweede, Novindus. Het is het breedst in het noorden en versmalt naar het zuiden toe tot een punt - er is enige gelijkenis met ons India, vandaar de naam. De Sothubergen en de Sumanubergen bevinden zich in het noorden. Het Heetland, een uitgestrekte woestijn, ligt tegen de noordoostelijke kust aan en eindigt aan de voet van steile kliffen. Het Woud van Irabek en de Vlakte van Djams liggen in het hart van het continent. Vanuit het Woud van Irabek loopt een uitgestrekte bergketen naar het Grote Zuiderwoud en de Golf van Ratn'gari.

De inwoners van het Koninkrijk der Eilanden maakten voor het eerste kennis met Novindus door een verwoestende overval op Schreiborg, twintig jaar na de Oorlog van de Grote Scheuring. Vˇˇr de opkomst van de Duistere Koningin was Novindus namelijk een continent met onafhankelijke stadstaten, waarvan de macht beperkt was tot het gebied dat door de betreffende stad kon worden beheerst. Elke stad bezat een militie, die echter te klein was om de stad te kunnen verdedigen tegen groot gevaar. Voor dat doel werd gebruik gemaakt van de diensten van huurlingenlegers, die zich in de strijd strikt hielden aan door iedereen gerespecteerde richtlijnen. Ook op dit continent leven elfen en dwergen, en tijgermensen, en de duistere PantathiŰrs.

Het zijn de PantathiŰrs -de slangenmensen- die verantwoordelijk waren voor ÚÚn van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de volkeren op Midkemia. Volgens de legenden werden ze gewrocht door ÚÚn van de Drakenheersers, Alma- Lodaka, om hem als dienaren bij te staan. Ook werden er slangen uit moerassen gehaald en op magische wijze intelligent gemaakt, of ze werden ontwikkeld om hun nieuwe meester optimaal te dienen. Toen de Drakenheersers verdwenen bleven de slangenmensen in leven. Ze geloofden dat hun schepper, Alma-Lodaka, die ze beschouwden als een godin, in hun midden terug zou keren. Daartoe ondernamen ze menige poging om de Levenssteen te bemachtigen, want ze veronderstelden dat ze, na de bevrijding van hun godin, waarbij ze zelf het leven zouden verliezen, als halfgoden zouden worden herboren en over de wereld zouden heersen; weliswaar aangevoerd door Alma-Lodaka, maar toch.... Deze doodscultus leidde tot veel bloedvergieten, maar gelukkig voor de MidkemiŰrs leden de PantathiŰrs in hun strijd nederlaag op nederlaag.

De tijgermensen leven in het Grote Zuiderwoud. Ze zijn geschapen door de Valheru Dreeken-Korin. Ze beschermen hun woonstreek bijzonder fanatiek. Buitenstaanders worden niet toegelaten. Er is dan ook weinig over hen bekend.