Ontwikkelingsfasen:

Neonatalefase

Het nieuwe leven is geboren en word tot de ogen open gaan de neonatalefase genoemd.
Hier begint direct een taak voor de fokker het is van groot belang dat de pup mensen en soortgenoten ruikt. Vandaar dat de goede fokker de pups elke dag even in de hand neemt en dat ook andere mensen laat doen.

Overgangsfase

Rond de twee tot drie weken gaan de ogen open. Langzaam aan ontwikkelt hun gezichts- vermogen. Op drie weken is hun gezichtsvermogen volledig ontwikkeld ook hun ruikvermogen komt op volle sterkte. In deze periode gaan de pups ook al wat spelen met elkaar.
Ook nu is het weer van belang dat verschillende mensen zich bemoeien door voorzichtig met de pups te spelen.

Inprentingsfase

Tussen de drie en zeven weken moeten de pups zoveel als mogelijk verschillende indrukken en geluiden ervaren. Ze moeten de kans krijgen om veel dingen te kunnen onderzoeken en in contact komen met verschillende mensen, kinderen en dieren. Gewoon in de huiskamer laten opgroeien en in de tuin laten spelen. Opvallend is in deze periode dat de pups hun ouders gaan imiteren qua gedrag. Als de moederhond angstig van karakter is dan kan het zijn dat de pups dit gedrag overnemen wat een verklaring kan zijn voor angstgedrag.

Socialisatiefase

Op deze leeftijd komt de nieuwe eigenaar zijn pup ophalen. De pup gaat de wijde wereld in en moet alles meemaken wat hij ook in zijn latere leven tegen kan komen. Normaal gesproken zou de vader of moederhond zich in deze periode autoritair gaan gedragen wat ons de mogelijkheid bied om dat over te nemen. We kunnen dus rustig de pup respect bijbrengen voor ons meubilair zodoende leert de pup ook respect te hebben voor ons als leider.
Elk angstig gedrag van de pup dient absoluut totaal genegeerd te worden. Uit het zelfverzekerde gedrag van de geleider moet de pup kunnen afleiden dat zijn angst geen enkele reden heeft.
De pup moet ook leren om te gaan met verschillende soortgenoten. U moet hem elke kans geven om de hondentaal volledig meester te worden zonder bemoeienis van u.
Hiermee voorkomt u asociaal gedrag op latere leeftijd ten opzichte van andere honden.
Tussen de achtste en tiende week word het vluchtgedrag ingeprent. In deze tijd kunt u de pup het beste ontzien door hem niet in onbekende situaties te brengen. Aangezien hij in deze periode angstiger reageert dan normaal.

Rangordefase

Vanaf twaalf tot zestien weken komen we in een fase waar we de rangorde moeten gaan bepalen. Voorzichtig kunnen we beginnen met zeer eenvoudige gehoorzaamheid oefeningen. Belangrijker is echter om nu het artikel over rangorde te gaan lezen en te gaan toepassen elders op deze homepage.

Roedelordefase

De pup gaat nu leren om met ons samen te werken als hij in het wild zou leven zou hij nu leren te jagen met zijn roedelgenoten. Vanaf vier maanden kunnen we serieuzer gaan trainen. We moeten de pup laten ervaren hoe leuk het is om samen met ons bezig te zijn. Elk positief gedrag belonen en negatief gedrag simpelweg negeren of voorkomen. Denk erom dat er ook in deze fase een korte periode aanbreekt van extreem vluchtgedrag waar de pup opeens angstig kan reageren op prikkels die daarvoor geen enkele belemmering vormden. Breng de hond dan ook niet in onbekende situaties zolang hij onstabiel is. Onredelijke correcties kunnen de samenwerking tussen geleider en hond danig verstoren. De jonge hond kan weinig spanning verdragen kies dus een hondvriendelijke trainingsmethode om de hond voor te bereiden op zijn latere taak als ideale huis of werkhond.

Puberteitsfase

Zodra de hond vierentwintig weken oud is beland hij in de puberteit deze duurt tot dat hij geslachtsrijp is. De tijd van uitproberen is aangebroken en het is weer tijd om dat artikel over rangorde nog eens te lezen. Wees consequent met name in de normale omgang met u hond.
Uw hond communiceert met lichaamstaal de mens met name door stemgebruik. Maar toch maakt ook de mens gebruik van lichaamstaal geheel onbewust in de meeste gevallen.
Uw hond pikt die signalen op. U beloont de hond omdat hij komt maar daarvoor heeft hij iets gedaan wat u afkeurde. Op dat moment zegt u iets anders met uw stem dan met uw lichaam.
Uw hond raakt daardoor in verwarring en trekt zijn eigen conclusie wat wij als ongehoorzaamheid zien. Verwar het zogenaamde uitproberen van zijn grenzen dan ook niet met ongehoorzaamheid. Als de rangorde positie duidelijk is dan komt ongehoorzaamheid alleen voort uit onbegrip.