De rangordevorming

Veel gedragproblemen ontstaan door een verkeerde baas/hond verhouding. Doorgaans ontstaat een verstoorde baas/hond verhouding door onschuldige gewoontes. Gewoontes die opzicht heel onschuldig zijn in onze ogen. Maar gewoontes die uiteindelijk heel bepalend zijn voor het gedrag van de hond tegenover zijn baas. Hieronder vindt u een beschrijving van de meest verkeerde gewoontes. Mocht uw hond gedragsproblemen uiten of u wil deze voorkomen verplaatst u dan in de gedachte van uw hond.

Binnen een hondenroedel heerst een rangorde. De hond met de meeste privileges is de leider. Ondergeschikte honden proberen verschillende privileges te bemachtigen om uiteindelijk de leiding over te nemen. De leider beschermt zijn privileges om de leider te kunnen blijven.
Met dit in onze achterhoofd gaan we de volgende situaties eens bekijken.

 • De hond mag overal slapen. Midden in de huiskamer of in een deuropening. Hij gaat liggen op de meest onmogelijke plaatsen. Zelfs dan storen wij hem niet
 • De hond krijgt het eerst te eten en wij krijgen het voedsel dat overblijft.
 • De hond wint alle vecht- en krachtspelletjes.
  Bovendien bepaald hij waarneer er gespeelt wordt.
 • Iedere keer wanneer wij de huiskamer binnenkomen begroeten wij de hond.
 • De hond mag als eerste door de deuropening en we storen hem vooral niet.
 • Als de hond om aandacht vraagt reageren wij onmiddellijk en beantwoorden zijn verzoek.

Deze situaties bevestigen onze onderdanigheid tegenover de hond. Nog erger wij bevestigen het idee dat de hond onze leider is. Althans in de gedachte van een hond. Aangezien het feit dat de rechten van een leider ook plichten met zich mee draagt, gebeurt het volgende.

 • De leider leidt de roedel. Vandaar dat hij trekt aan de lijn. Met of zonder wurgketting om.
 • Als de hond losloopt rent hij om u heen. Om zijn roedel bij elkaar te houden.
 • Zoals een goede leider betaamt beschermt hij zijn roedel.
  Dat is een reden voor hem om andere honden te lijf te gaan.
 • Het startsein geven voor de jacht. Hetgeen betekent om achter fietsers, brommers of
  trimmers aan te jagen of op strooptocht te gaan.
 • Tegen bezoekers blaffen met het idee dat de hond zijn territorium moet verdedigen.

De hond is dus niet vals aan het worden maar is bezig zijn verantwoordelijkheden te dragen.
De verantwoordelijkheden die het leiderschap nou eenmaal met zich mee draagt.
Door een andere houding aan te nemen tegenover de hond kunnen wij het leiderschap weer overnemen. En met het leiderschap ook de bijbehorende plichten.

 • In het vervolg de hond niet meer in bed laten slapen. Ook niet meer op de bank of op een andere onmogelijke plaats laten liggen.In het bijzijn van de hond zijn voedsel klaarmaken.
 • Vervolgens zelf gaan eten en dan pas de hond laten eten
 • Zorg ervoor dat elk spelletje door ons word gewonnen en door ons word beëindigd.
 • De hond nooit voor laten gaan bij het traplopen. En zeker niet toelaten in de slaapvertrekken.
 • Mocht de hond als eerste door de deuropening willen gaan, tijdig de deur dicht doen