Scheef 255 - 2010 Libero 22 vorige volgende eerste laatste 256

Dit wordt echt mijn laatste Scheef, nr. 256. Een paar maanden terug stopte ik (naar later bleek tijdelijk…) bij 250, dat was al een mooi aantal, maar 256 is nog mooier. Niet omdat het zes meer is, maar omdat het voor mij als ICT-er een veel belangrijker getal is. Ik zal dat uitleggen. Het begint met 2. Alles in een computer kent slechts 2 verschillende waarden: 0 of 1, aan of uit, waar of niet waar. Zo'n stukje binaire informatie wordt een bit (samentrekking van 'binary digit') genoemd. Met 2 bits kun je 4 waarden weergeven (0, 1, 2 en 3), met 3 bits 8 etc. Met X bits kun je 2^X waarden weergeven. Met X=8 zijn er dus 256 mogelijkheden. Daar heb je dan het bewuste aantal van 256. Die 8 bits werd door de eerste computerbouwers aangewezen als eerstvolgende belangrijke eenheid na de bit; ze noemden het een byte (kort voor 'by eight', per acht). Meestal wordt de waarde van een 8-bits byte weergegeven als twee hexadecimale cijfers; daarbij wordt de byte opgesplitst in tweemaal vier bits. Het hexadecimale getalstelsel is 16-tallig: 0 t/m 9 en A t/m F. A is dan 10, B is 11 etc. FF is 255. Het hexadecimale stelsel wordt vrijwel alleen gebruikt door degenen die op laag niveau met computers werken. Als ik bijv. een kleur moet instellen in Excel of HTML, gebruik ik daarvoor de RGB-waarde. RGB staat voor Rood-Groen-Blauw en elk van deze kleuren kan 256 verschillende waarden aannemen. In de hexadecimale notatie wordt voorafgegaan door een #-teken. #000000 is dan zwart en #FFFFFF wit. De steunkleur van onze nieuwe site is groen: #00FF00.
De Chinezen kenden ook al een binair systeem, nl. in de I Tjing, het Chinese Orakelboek of het Boek der Veranderingen. Door zes keer met munten te gooien, konden 2^6=64 verschillende tekens gekozen worden, bestaande uit 6 hele of gebroken lijnen. Deze tekens heten daarom hexagrammen. Bij de meeste van deze tekens heb ik ooit een schilderij gemaakt. Bijgaand mijn impressie van het laatste hexagram, gek genoeg met de titel "Vóór de voleinding". Het schetst de overgang van chaos naar orde. Het staat aan het einde van het Boek der Veranderingen, als een teken, dat in elk einde een nieuw begin ligt besloten. Zo geeft het mensen hoop. Het Boek der Veranderingen is een boek van de toekomst. Dat leek mij ook een mooie gedachte in deze laatste Libero en een mooi besluit van 256 Scheefjes!
Kan ik FF wat anders gaan doen…

Joost Schotten