Het DNA familienaam project Van Benthem (en varianten)/The DNA surname project Van Benthem (and variants)

Van Benthem - Van Bentem - Van Benthum - Van Bentum - Van Bentheim

Binnen de genealogie is een nieuwe ontwikkeling gaande, waarover steeds meer wordt gepubliceerd, nl. DNA onderzoek in relatie tot genealogisch onderzoek ("genetische genealogie"). Het Y-chromosoom wordt van vader op zoon doorgegeven en blijft generaties (honderden jaren) lang onveranderd (een kenmerk muteert ongeveer 1x per 500 schakels). Dochters erven het Y-chromosoom niet. Door het bepalen van iemands Y-chromosoom is het mogelijk om na te gaan of er een overeenkomst is met andere personen met dezelfde familienaam (of varianten) of het kan toegepast worden om onderzoeksresultaten te valideren. Er zijn verschillende testen (waarbij een bepaald aantal kenmerken - de zgn. markers - wordt getest) beschikbaar, nl. 12, 25 of 37 markers (en zelfs 67 markers). De 12-marker test kan verwantschap wel uitsluiten, maar is eigenlijk te beperkt om conclusies te trekken indien er veel overeenkomsten zijn. Daarom is een test waarbij 37 markers in kaart worden gebracht beter geschikt. Aan de hand van het aantal verschillen in kenmerken (mutaties) kan je bepalen wanneer de eerste gemeenschappelijke voorvader heeft geleefd. Als je 1 kenmerk verschil hebt (dus 36 van de 37 komen overeen) dan ben je nauw verwant aan elkaar, echter als je meer dan 6 verschillen van de 37 hebt, dan ben je geen familie meer van elkaar. Als er een mutatie optreedt dan wordt deze ook weer doorgegeven van vader op zoon; Breng je dus het DNA van verschillende familieleden in kaart, dan kan je ze o.b.v. de kenmerken in de verschillende takken indelen. Naast je DNA kenmerken wordt ook je haplogroep vastgesteld, deze haplogroep muteert nog trager (dan moet je aan 10 duizenden jaren denken) en met deze haplogoep kan je vast stellen hoe je voorvader in mannelijke lijn via migratie over vele 10 duizenden jaren in Europa is terechtgekomen; zijn we bijv. via Scandinavie, centraal Europa of via zuid Europa in Nederland terechtgekomen. Bepaalde bevolkingsgroepen hebben nl. dezelfde haplogroep en indien dit verschillend is tussen 2 personen, dan kunnen ze onmogelijk familie van elkaar zijn (in de mannelijke lijn). Ik heb een bedrijf in de VS (familytree DNA) gevonden dat deze DNA testen uitvoert; ik ben mij ervan bewust dat deze testen niet goedkoop zijn, echter door het starten van een familienaam project is een aanzienlijke korting op de deelnemers van toepassing.

The combination of DNA research and genealogy is an important new development. The Y-chromosome is passed on only in the male line, from father to son, and stays basically unchanged through many generations for hundreds of years. Daughters do not inherit the male Y-Chromosome. Through the determination of a person's Y-chromosome, it is possible to trace whether other male persons carrying a identical or similar surname are related, prove of disprove theories regarding ancestors or validate existing research. There are several tests available, it seems that the 12 marker test is not sufficient for European families, however with the 37 marker test we will actually be able to narrow down the time frame that the family branched. I found a US company (familytree DNA) that is offering DNA tests, I am aware that these tests are not cheap, but I started a Surname project: Van Benthem (and variants) which provides a substantial discount. Besides the Y-chromosome, also the Y-chromosome haplogroup will be determined. The haplogroup is mutating very slow, and if this is different between two individuals, they can not be related

De eerste testresultaten zijn binnen: Inmiddels zijn er 4 deelnemers aan het project; naast mijzelf ook een nakomeling van Jan van Bentem, die ca. 1700 te Heumen leefde, de testresultaten geven aan dat de kans praktisch nihil is dat wij een gemeenschappelijke voorvader binnen 10 en 14 generaties hebben. Nieuwe deelnemers aan het project zijn nodig om de verschillende families en "takken" in kaart te brengen, dus schrijf je in of neem contact op voor nadere informatie!
Inmiddels zijn 38 families Van Benthum in het gebied Nijmegen en Cuijk schriftelijk uitgenodigd om aan het project deel te nemen. Met name de takken die vanuit Ottersum/Oeffelt in de 19e eeuw zijn ontstaan, hebben een duidelijke stamlijn richting Leuth bij Nijmegen.

Belangrijke/Important update december 2008:
Er is een match tussen het DNA van Paul en Guido van Benthem (36 van de 37 markers zijn gelijk), dit betekent dat hun eerste gemeenschappelijke voorvader (5e/6e graad) Henricus van Benthem (geb. 1769 te Lobith), ook hun biologische voorvader is.
There is a match between the DNA of Paul and Guido van Benthem (36 of the 37 markers are equal), this means that their Most Recent Common Ancestor (5th/6th degree) Henricus van Benthem (born 1769 in Lobith), is also their biological ancestor!

Wilt u wel met het DNA project meedoen, maar zijn de kosten voor u te hoog, dan kunt u wellicht een beroep doen op het fonds "Genetisch onderzoek familienaam Van Benthem en varianten", neemt u dan via het onderstaand e-mail adres contact met mij op om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Neem contact met mij op voor vragen over het Van Benthem DNA project: E-mail

Terug naar Hoofdpagina/Back to main page

Subscribe to Duffeltgenealogie
Powered by groups.yahoo.com