Op 5 (?) november 1772 kocht G.F. van Hugenpoth de riddergoederen Bimmen en Hengmeng (onder Keeken), waarvan hij met het oog op het te graven Bylands Kanaal een gedeelte overdroeg aan de provincie Holland. Op deze wijze verkreeg het geslacht Van Hugenpoth archivalia m.b.t. Bimmen, Keeken en Düffelward. Oorspronkelijk waren de stukken eigendom geweest van het geslacht Van der Hoevelick, die o.a. heren van Bimmen waren. Na het geslacht Van der Hoevelick kwamen de goederen aan het geslacht Von Rohe en via Von Rohe aan Van Hugenpoth.

In de inventaris van het archief van het huis Aerdt (Rijksarchief Arnhem, toegang 0371, Gebundelde inventarissen van het archief van het huis Aerdt en het archief van de familie Van Hugenpoth tot Aerdt) bevindt zich onder nr. 545: "Schatcedullen van de heerlijkheid Duffelwarth, Keeken en Bimmen". Het betreft de cedullen (ook: Hebezettel) van: 30.1.1688, 27.3.1691, 30.4.1692, 23.4.1693, 27.1.1694, 23.4.1699, 15.4.1700, 7.4.1701 en tenslotte 20.4.1702. De schatcedullen van 1688, 1691, 1692, 1693 en 1702 heb ik hieronder weergegeven, de anderen zal ik t.z.t. nog eens overnemen.

 

Keeken, 30 jan 1688

Düffelwarth

Dahler

Stuber

Evert Rijcken

73

2

Jan Brandts

73

2

Sandsgut

36

16

Wittib Henrichelr Haess

36

16

Jan Saw

14

15

Caspar Rotier

16

 

Jan Peters Sprunck

16

24

Gört Jansen

14

14

Claes von Cohlen

8

29

Peter Grevel

8

28

Derck Dorrens

15

8

Jacob Engeln

10

3

Hendrich von Baack

8

28

Hendrick van de Veldt

8

28

 

342

3

Keeken

   

Henrich Janssen Müller

10

 

Willem Erhmer (later: Rehmer)

73

2

Gerrit von Hoecklom

73

2

Jeliss Vierckens mit das hogfeldt

73

2

Evert Erhmer (later: Rehmer)

73

2

Gossen von Hahren

73

2

Idem vonehm halben Zellen hoff

36

16

Jan Arnts

73

2

Joriss Schriever

73

2

Rutt Moers

21

8

Idem weg Staijens hoff

73

2

Stefn Brandts

73

2

Jan Cruess

73

2

Bart Brants

73

2

Wittib Derck Brandts

18

 

Bart Brandts modo Derck Giesn

9

8

Hendrich Simons

19

16

Gort van Brackel

11

 

Jan Heijmen

24

10

Hendrich Scholten

9

22

Jan Janssen

7

28

Gort Dahmen

6

24

Bernt Dorrens (of: Braams)

13

26

Megens gut

22

27

Derick Schutt

15

 

Wittib Joh: van Hoecklom

36

16

Sander Cruess

10

7

Jan Tijln

13

28

Jan Pastors modo Jan Dahmen

8

18

Wittib Henrich Arndts

11

17

Gort van Hoecklom

36

16

De Nachtegael Jan Arndts

19

20

Arndt van Egeren

12

24

Rutt Krechting

10

24

Jan de Wefer

8

6

Roskam Arndt Daems

17

 
 

316

29

Derck van Dijck

11

18

Arnd Serres

8

6

Arnd Segers

9

27

Henrich Eijgen

18

10

Hendrich von Bahl

9

27

Wittib Jan Becker undt Henr. Stoffel

9

6

Peter Krechting

16

14

Simon Engelss

14

 

Claess Euwers

14

15

Jan Gilless

7

10

Henrich Kaeltjen

13

 

Derck Godden

8

6

Willem Serres

9

14

Wessel Gerrits uu desen st……

8

6

Herman Thiessen

11

 

Jan Dericks

10

20

Thomas von Hoecklom

14

18

Arnd Euwers

19

20

Henrich Stoffel

10

12

Jacob Moers

18

24

Idem van den halben Zellen hoff

36

16

Arndt van Bahl

36

16

 

316

15

Herman Scherer

13

14

Daem Moers

24

10

Claess Stoffel

8

18

Jan Frerichs

16

 

Derck Sehlen

10

12

Bimmen

   

Wittib Gort Moirs

16

14

Wittib Peter Emundt

11

 

Gerrit Derricks

10

 

Gerrit von Bahl

10

 

Joest Thomas modo Jan Pastors

7

24

Jan ter Windt

9

20

Henrich Giesen modo Jost Thomas

9

 

Wittib Hermen Goris

18

8

Helmigs gut

36

16

 

201

16

Ledige hoffstätte

   

Bart Brants

4

8

Gort von Hoecklom von ort stall

2

18

Idem von friessacker

5

10

Ophuisens hoffstatt

6

28

Jenneken Sellen

6

28

Arnd von Bahl

5

20

Jacob Moers

4

24

Jan von Hoecklom

4

24

Steven Moers modo Peter Krechting

4

8

Derck Sehlen

4

8

Jan ten Haaff

4

20

Willem Erhmer (later: Rehmer)

4

8

Lippitz und Moersen

6

24

Jelis Vierckens

2

18

Arend Euwers

3

6

Evert Rijcken

7

20

Conders hofstadt

5

15

Wessel ter Rehorst

4

8

Jan undt Bart Heijmen

7

20

Nienhuiss hoffstatt

6

25

Summa

103

14

 

201

16

 

316

15

 

316

29

 

399

14

 

342

3

Summa

2180

1

Dieth von der Hövelick zu Bimmen

   

 

Keecken, 27 maart 1691

Düffelward

Dahler

Stuber

Evert Rijcken

66

24

Jan Brands

66

24

Sandsguth

33

12

Wittib de Haes

33

12

Jan Saw modo Jan Frerichs (of: Henrichs)

16

20

Caspar Rotier

15

16

Jan Peters Sprunck

15

16

Goert Janssen

13

 

Claess von Cöhlen

8

8

Peter Grevel

8

8

Derick Dorrens

16

2

Jacob Engels

9

10

Hendrich von Baack

8

8

Hendrick von de Veldt

8

8

 

319

18

Keecken

   

Henrich Janssen modo Müller (bedrag ontbreekt)

   

Arnt Daems

10

24

Willem Rehmers

66

24

Gerrit von Hocklom

66

24

 

464

0

Jelis Vierkens mit das hogfeldt

66

24

Ever Rehmer

66

24

Gossen von Hahren

66

24

id: wegen Zellen halben hoff

33

12

Jan Arendts

66

24

Joriss Schriever

66

24

Rutt Mörs

17

26

Id wegen Staijens hof

66

24

Steven Brants

66

24

Jan Kruss

66

24

Bart Brandts

66

24

Wittib Derick Brandts

12

 

Hendrich Giessen

8

18

Hendrich Siemons

22

8

Goert van Brackel

10

4

Jan Heijmen

22

8

Hendrich Scholten

9

10

Jan Janssen

8

16

Goert Dahmen wittibe

5

12

Bernt Dorrens

14

16

Megens guth

21

 

Derick Schutt

13

 

Wittib Jan van Höcklom

33

12

Sander Cruss

9

10

Jan Tijlen

12

4

 

854

12

Jan Dahmen

9

10

Wittib Henrich Arends

10

4

Goert van Hocklom

33

12

Nachtigall

18

24

Evert von Egeren

12

22

Rüt Krechting

8

16

Jan de Wefer

8

16

Arnt Daems vor Roskam

10

4

Derck von Dijck modo Simon Engel

10

16

Arent Serris

7

14

Hendrich Kaeltjen

7

14

Henrich Egger modo Hendrich Euwers

16

24

Arent Segers

9

10

Hendrich von Bahl

9

10

Wittib Jan Becker undt Hendrich Stoffel

8

20

Peter Krachting modo Lamert Janssen

10

 

Simon Engels modo Peter Krachting

14

 

Claes Euwers wittibe

14

16

Jan Gilliss wittib

4

 

Cornelis Cornelissen

11

8

Derck Godden

7

14

Willem Serris

8

18

Wessel Gerrits wittib

7

14

Herman Thijssen

9

22

Gerrit Everts

5

12

Jan Dercks Shmit

10

4

Thomas von Höcklom

11

8

Arent Euwers

19

 

Henrich Stoffels

9

10

Jacob Moers

18

 

Idem weg den halben hoff

33

12

Arnt von Bahl

33

12

Herman Scherer

12

 

Daem Möers

26

20

Claes Stoffel

8

6

Jan Frerichs modo Jan Saw

9

10

Thomas Gilliss

8

16

Jost Thomas

7

 

Bimmen

   

Rulof Moers

15

8

Peter Emundts wittib

9

15

Gerrit Derricks modo Henrich Rambs (of: Aarns)

8

20

Gerrit von Bahl

9

10

Jan Pastors modo Claes von de Sandt

6

 

Jan ter Windt

12

4

Cornelijs Arnts

9

10

Rein Hövelss

16

12

Idem von Helmigs guth

33

12

Ledige hoff städte

   

Barth Brandts

3

28

Göert von Hocklom von ort stall

2

14

Idem von friessacker

5

7

Graff von Bijlandt von Ophuisens hoffstadt

5

28

Jenneken Sollen

5

28

Arnt von Bahl

5

7

Jcob Möers

4

20

Jan von Hocklom

4

20

Jan ten Haaff

4

20

Willem Rehmer

3

16

Lippitz undt Möersen

5

28

Jellis Vierckens

2

10

 

234

9

Arnt Euwers

2

26

Evert Rijcken

5

24

Conders hofstadt

5

7

Wessel ter Rehorst

3

28

Jan undt Bart Heimen

7

 

Jan Peters von Nijvenhauss hofstadt

5

18

Summa

30

13

 

235

9

 

421

24

 

854

12

 

464

0

Summa Summare

2004

28

 

Keecken, den 30 april 1692

Düffelward

Dahler

Stuber

Evert Rijcken

72

13

Jan Brandts

72

13

Sandts guth

36

Wittib de Haess

36

Jan Saw modo Jan Frerichs

17

12

Caspar Rotier

16

27

Jan Peters Sprunck

16

27

Goert Jansen

14

Claess von Cöhlen

9

 

Peter Grevel

9

 

Derrick Dorrens

16

 

Jacob Engels

10

6

Hendrich von Beck

9

 

Hend von de Veldt

9

 
 

344

25½

Keecken

   

Henrich Jansen Moller modo Arndt Daems

11

22

Wilhelm Rehmers wittib

72

13

Gerrit von Höcklom

72

13

Jelis Vierkens mit das hogfeldt

72

13

Everdt Rehmer

72

13

Gossen von Hahren

72

13

id: wegen Zellen halben hoff

36

Jan Arndts

72

13

Joris Schriever

72

13

Rütt Möers

18

13

Id wegen Staijens hof

72

13

Steven Brandts

72

13

Jan Kruss

72

13

Bart Brandts

72

13

Wittib Dereck Brandts

13

 

Hendrich Goisen wittib

9

12

Hendrich Siemons

24

4

Göert van Brackel

11

 

Jan Heijmen

24

4

Hend: Scholten

10

5

Jan Janssen

9

Görth Daemen wittibe

5

20

Berndt Dorrens

15

25

Megens guth

22

27

Derck Schutt

14

5

Wittib Jan van Höcklom

36

Sander Kruss

10

5

Jan Tijlen

13

6

Jan Dahmen

10

5

Wittib Henrich Arndts

11

16

Göert van Höcklom

36

Nachtigall

20

14

Evert von Egren

13

26

Rütt Krechting

11

 

Jan de Wefer

9

Roskamm modo von der Borgh

11

 
 

1205

30½

Derck von Dijck modo Simon Engels

11

8

Arndt Serris

8

6

Henrich Kaeltjen

8

6

Henrich Egen modo Hendr: Euwers

18

8

Idem von den halben Zellen hoff

36

Arndt Segers

10

5

Hendrich von Bahl

10

5

Wittib Jan Becker undt Henr: Stoffel

9

16

Peter Krachting modo Lambert Janssen

10

26

Simon Engels modo Peter Krachting

15

7

Claes Euwers wittibe modo Derrick de Breij

15

24

Jan Gilliss wittib

4

10

Corneliss Cornelissen

12

8

Derck Gödden

8

6

Willem Serris

9

 

Wessel Gerrits witt: modo Peter ter Horst

8

6

Herman Thiessen

10

16

Gerrit Arndts (waarsch: Everdts)

5

26

Jan Dercks Schmitz wittibe

10

26

Thomas von Hocklom mod Bardt Gilless

12

 

Arndt Euwers

20

20

Henrich Stoffels

10

5

Jacob Möers

19

8

Arndt von Bahl

36

Herman Scherer

13

 

Daem Moers

29

 

Claess Stoffel

9

 

Jan Frerichs mod Jan Saw

9

5

Thomass Gilliss

9

8

Jost Thomass

7

18

 

398

26½

Bimmen

   

Ruloff Moers

16

18

Peter Emundt wittib

10

12

Gerrit Dercks modo Henr: Rambs

9

14

Gerrit von Bahlss wittibe

9

24

Jan Pastors modo Claes von de Sand

6

16

Jan ter Windt

13

5

Corneliss Arendts

10

5

Rein Hövelss

17

24

Id von Helmigs guth

36

Ledige hoffstedt

   

Bart Brandts

4

10

Goert von Hocklom von ort stall

2

23

Idem von friessacker

5

25

Graf von Bylandt von Ophuisens hoffstadt

6

14

Jenneken Sollen

6

14

Arndt von Bahl

5

21

Jacob Möers

5

3

Jan von Höcklom

5

3

Jan ten Haeff

5

3

Willem Rehmer

3

25

Lippitz undt Moersen

6

14

Jelliss Vierkens

2

18

Arndt Euwers

2

27

Evert Rijcken

6

10

Conders hofstadt

5

21

Wessel ter Rehorst

4

10

Jan undt Bart Heimen

7

18

Jan Peters von Nijenhauss hoffstadt

6

5

 

92

24

 

Keecken, 23 april 1693

Düffelward

Dahler

Stuber

Evert Ricken

85

24

Jan Brandts

85

24

Sandtguth

42

24

Johannes Haess

42

24

Jan Saw

16

22½

Caspar Rotier modo Gossen von Wassenburg von Henrichshofstadt undt das binnefeldt

18

 

Jan Peter Sprunck

20

 

Gört Janssen modo Jan Frerichs

22

22

Claess von Cöhlen

10

20

Peter Grevel

10

20

Dereck Dorrens

19

6

Jacob Engels modo Jan Peters

12

2

Hendrich von Beck

10

20

 

408

24

Keecken

   

Henrich Jansen Möller modo Arndt Daems

14

8

Willem Rehmers modo Paul Rehmen

85

24

Gerridt von Hocklem

85

24

Jeliss Vierkens mit das hogfeldt

85

24

Evert Rehmer

85

24

Gossen von Hahren

85

24

id: wegen Sellen halben hoff

45

27

Jan Arndts

85

27

Joriss Schriever

85

24

Rüdt Möers

22

13

Idem wegen Stegens hof

85

24

Steven Brandts modo Jan Heimen

85

24

Jan Krus

85

24

Bardt Brandts modo Jan Moers

85

24

Wittib Derrick Brandts Steven Brand

18

12

Hendrich Giesen wittib

11

4

Hendrich Simons

28

28

Gört van Brackel

13

1

Jan Heimen

28

18

Henrich Scholten

12

1

Jan Janssen

11

Gört Daemen witt

6

22

Berndt Dorrens

18

22

Megens guth

27

2

Derck Schutt

16

23

Wittib Jan van Höcklom

42

27

Sander Krus

12

1

Jan Tijlen

15

19

Jan Daemen

15

1

Wittib Henrich Arnds

13

26

 

1315

11½

Gört van Höcklem

40

 

Nachtigall

24

7

Evert von Egern

16

14½

Rütt Krechting

13

10

Jan de Wefer

11

½

Roskamm modo Cornelis von der Borgh

12

1

Derick von Dijck modo Simon Engels

13

11

Arndt Serris

8

21

Henrich Kaeltjen

8

21

Henrich Egern modo Hendrich Euwers

21

22

Idem von den halben Sellen hof

42

27

Arndt Segers

12

1

Henrich von Bahl

12

1

Wittib Jan Becker u. Henr: Stoffel

11

8

Peter Krachting modo Lambert Jansen

12

26

Simon Engels modo Peter Krechtingh

18

1

Claes Euwers wittib modo Derrick de (Bregt)

18

24

Jan Gillis witt modo Willem von (Eijhlen)

7

18

Cornelis Cornelissen

14

16

Derrich Godden

9

21

Willem Serris

10

22

Wessel Gerrits wittib modo Peter ter Horst

9

21

Hermen Thiessen

12

14

Gerrit Everdts

6

28

Jan Derrichs Schmits wittib

12

26

Thomas Höcklom mod Bardt Gilliss

14

8

Arndt Euwers

24

14

Henrich Stoffels

12

1

Jacob Möers

23

8

Arndt von Bahl

42

27

Herman Scherer

15

12

 

514

12

Daem Mörs

37

7

Claess Stoffel

10

20

Jan Frerichs mod Evert Lamers

10

1

Thomass Gillis

14

29

Josten Thomas seind auss consideration ferner ihne zu gestossenen armuthuus angeshrieben

4

 

Bimmen

   

Rulof Moers

19

20

Peter Emundt wittib

12

9

Gerrit Derrichs mod: Henr: Rambs

11

6

Gerrit von Bahlss wittib

11

20

Jan Pastors mod: Claes von de Sand

7

22

Jan ter Windt

15

18

Corneliss Arnds

12

1

Rein Hövels

21

Id von Helmigsguth

42

27

Ledige hofstedth

   

Bart Brandts

5

4

Gört von Hocklom von ort stall

3

8

Id von friessacker

6

26½

Graf von Bijlandt von Ophuisens hofstad

7

27

Jenniken Sollen

7

20

Arndt von Bahl

6

22½

Jacob Moers

6

1

Jan von Höcklom

6

1

Jan ten Haef

6

1

Willem Rehmer mod: Paul Rehmer

4

16

Vierkens u: Moersen

7

20

Jelliss Vierkens

3

2

Arndt Euwers

3

3

Everdt Rijcken

7

15

Conders hoffstadt

6

22½

Wessel ter Rehorst

4

28

Jan u: Barth Heimen

9

 

Jan Peters von Nijenhauss hofstadt

7

19

 

340

29

 

Keeken, den 20 april 1702

Duffelwahrt

Dahler

Stuber

Jan de Pavert

122

11

Derick Fierkens modo Henrich de Sand

122

11

Sandsgut

61

Johannes Haess

61

Jan Tilman mit dass binnefeldt

27

10

Michel Coop

27

20

Jan Frerichs

34

27

Jan Sau

13

25

Peter Grevel

13

25

Derick Dorrens

27

10

Jan Peters

18

 

Hendrich von (Bael)

14

25

Evert Ricken

35

15

Jan und Bart Heimen hoffstett modo Herman Gellis

19

21

 

600

1

Keeken

   

Wessel Remij

9

 

Paul Rahmer

122

11

Gerrit von Hocklem

122

11

Jelis Vierkens mit das hogfeld

122

11

Evert Rahmer

122

11

Gossen von Hahren

122

11

idem wegen Sellenhoff

122

11

Cornelis Arndts

122

11

Joris Schriver

122

11

Rut Mörss

33

26

Idem wegen Stegenshoff

122

11

Jan Heimen

122

11

Rutt Schriver

122

11

Jan Mörs

122

11

Steven Brandts

40

9

Gerrit Arndts

15

6

Henrich Simons

40

20

Thomas Gerlichs modo Derick Fierkens

33

26

Bart Gerlichs

19

20

Henrich Scholten

19

20

Jan Janssen

16

20

Jan Schmit

9

24

Bernd Dorris

28

18

Megens gut

40

12

Arndt von Cöhlen

24

6

Daen Hocklom

61

Sander Krus

12

20

Jan Tijlen

19

8

Joh: Boljart

19

8

Wittib Henrich Arndts

19

8

 

1931

28½

Gört van Hocklem

52

16

Evert von Egern

22

17

Rütt Crächting

16

3

Jan de Wever

14

 

Thomas Gerlichs

16

24

Henrich Crächting

22

20

Jan Vergoor

12

23

Lamert Janssen

12

23

Henrich Euwers

30

20

Idem von den halben Sellen hoff vide supra

   

Arndt Segers

17

17

Jan Seger

17

17

Claess Crächting

16

20

Jan ter Windt modo Philip Crächting

17

6

Peter Krächting

24

16

Derrick de Bieg

24

27

Jan Minten

11

12

Cornelis Cornelissen

19

21

Derick Godden

12

23

Peter Janssen

14

17

Jan Stoffels

14

17

Henrich von Bahl

18

 

Gerrit Everts

9

8

Claes (Cruss)

17

 

Derick Hocklom

20

 

Arnd Cunders (of: Euwers)

40

 

Henrich Stoffels

17

16

Jacob Mörs

34

12

Jan Bram

61

Herman Scheerer

18

4

 

627

24½

Herman Thiessen modo Jacob Pass soll 11 dahler 12 st weilen fr abt auf eine ledigt platz ein hauss gebauet soll fur dieses jahr vermög alte gud befehl frei gelassen werden

   

Daem Mörss

57

8

Claes Stoffels

10

 

Evert Lamers

16

14

Gört Brakel

16

14

Jan Winckelman

15

24

Bimmen

   

Willem Sack

28

4

Henrich Emundts

16

17

Henrich Rambs

17

17

Gerrit von Bahlss wittib

18

17

Jan Arndts (pastoreij Bimmen gross 200)

10

7

Jan ter Windt

22

6

Jan Kael

16

11

Rein Hövels

28

4

Idem von Helmigsguth

61

Ledige hofstett

   

Bart Brandts

8

10

Gört von Hocklom vom ort stall

5

 

Idem von friessacker

9

 

Graff von Bijland von Ophuisens hofstatt

10

2

Idem van der Nachtigall

14

7

Jenneken Sollen

9

3

Jacob Mörs

8

15

Jan von Hocklom

8

15

Jan ten Haef

8

15

Paul Rehmer

5

26

Vierkens und Mörsen hoffstett

9

23

Jellis Vierkens

3

28

Arnd Euwers

3

38

Evert Ricken

9

13

Conders hoffstadt

9

12

Wessel ter Rehorst

6

16

Jan Peters von Nijenhuiss hoffstett

9

28

Jan Haess

9

28

 

471

27½

 

600

1

 

1931

28½

 

627

27½

 

471

27½

Summa

3631

21½

 

Terug naar Onderzoek