Onder de verzameling "Klevische Kataster" in het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, bevinden zich onder nrs. 3 en 81, resp. het kaartboek van het Ambt Kleverham en de index op het kaartboek. De volgende plaatsen zijn hierin opgenomen: De Kijfwaard (gelegen bij Pannerden, aan de Waal), 's Gravenwaard (tussen Lobith en de Bylandsche Waard), Wardhausen, Brienen, Hamm, Griethausen, Kellen, Warbeijen, Riswick, Qualburg, Hasselt en Schneppenbaum. Het kaartboek is samengesteld door Theodor Bucker en gedateerd: 20 augustus 1723. Het viel mij op dat in de index de namen van de pachters wel worden vermeld, terwijl dit in het kaartboek zelf niet het geval is, daarom is het aan te bevelen om zowel het kaartboek en als de index te raadplegen.

De Kijfwaard en 's Gravenwaard, die ik hieronder weergeef, behoorden destijds tot het hertogdom Kleef, echter na het overhevelen van de Kleefse enclaves naar Nederland in 1816/17, tot de gemeenten Pannerden/Herwen en Aerdt en tegenwoordig de gemeente Rijnwaarden.

Guido van Benthem, 12 december 2002

Register van die Kijffarden (die kolommen "fol" en "num" verwijzen naar het kaartboek zelf):

Fol

Num

Bezitter/pachter & naam van het perceel

Holl. Morgen

Ruthen

   

Herr Graaff van den Bergh

Tonnis de Beijer pachter

   

1

1

 

3

16

   

H: Graaf van Bijland

Wessel Verwaijen & Lendert Fleuren pp

   

2

7

Die Kijffart

18

139½

 

8

Die Kijffart

9

205½

 

9

Die Huisplatz

-

296¼

   

Summ

28

41¼

   

H: Graaf van den Berg

Arndt Spaan & Steven Huit pp

   

1

2

 

2

408¾

   

H: Graaf van den Berg

Arndt Otten p:

   

1

3

 

8

200¾

   

H: Graaf van den Berg

Willem de Beijer p:

   

1

4

 

10

142

   

H: Graaf van den Berg

Thomas Gisbers p:

   

1

5

 

8

234¾

   

Herr Doctor Becker & Consorten

Arndt Spaan p:

   

2

6

Die Leege weij

10

353

   

Leendert Fleuren ipsemet

   

2

 

1

225¼

 

10

 

2

170

     

3

395¼

   

Cornelis de Beijer ipsem

   

3

11

Dat Örtgen

2

225

   

Brower von Arnhem ipsem:

   

3

12

Dat Judendom

4

366

   

Russen hoffsteij

Derick Bowman p:

   

3

13

 

2

330¼

   

Herr Graaff von Bijlant

Derick Bowman p:

   

3

14

Den Kijffardt

11

32¾

 

15

Den Blaasbalck

11

572¼

   

Summa

23

5

   

Register von s:grevenwardt

   
   

Ihr Konigl Majest v: Preussen v:a: Herr olim Wijchman, modo Henr: Pauls p:

   

4

1

Die Stiers weijde

11

342¼

 

3

Die knepse weijde

7

311½

 

4

Die Pass weijde

10

318¾

 

5

Die kuh weijde

4

338½

 

6

Die Hoffreijdungh &

1

225¾

 

7

Die kuh weijde

6

172¼

 

10

Die kuh weijde

7

237

5

11

Kleijn weijke vor drie Botte weij

6

27¼

 

12

Klein weijke von drie Hooge Sorgh

4

 

14

Die Hooge Sorgh

16

73½

 

15

Die Scaepsweij

10

120

 

16

 

9

258¾

   

Summa

95

27¾

   

Gerhardt Bleij p:

   

4

2

Lendert Junckhans weijde

7

495½

   

Ihr konigl Mäjest v Preussen v:a: Herr.

Henrick Buenen p:

   

4

8

Steintjes weijde

6

373¾

   

Derick Vierkens pächter

   

4

9

Die wolfs weijde

6

147¼

6

24

Die Ossen weijde

4

327

 

25

Die leege weijde

3

462¾

 

26

Die verckens weijde

1

567¼

 

27

Hoffreidungh

-

484½

 

28

Dat Bowvelt

8

226½

 

31

Dat Neijvelt

12

419¼

 

32

Die kuhweijde

4

37¼

   

Summ

42

271¾

   

Henrick Buenen & consortes p:p:

   

5

13

Die halve maen

3

274

 

17

Die Quackediell, weij & bowlant

11

251

   

Summ:

14

525

   

Johan Holtman p:

   

5

18

Beckers middelwardt gnt

6

344¼

6

20

Die Botterdijckse weijde

9

232¼

 

21

Wallravens opschlagh

3

102¼

 

22

Die huisplatz

-

272

 

23

Töllner Möllers lant

11

485

   

Summ

31

235¾

   

Ihr konigl majest v: Preussen v:a: Heer

Herr Cammer Raht Rappardus p:

   

6

19

Die 16 mergen gnt

15

125

   

Berndt Raitz p:

   

7

42

Die Tollcammers weijde

-

557

 

43

Die Alte Tollcammer

-

72¼

   

Summ:

1

29¼

   

Henrick Verborgh p:

   

6

29

Den Geusen wardt

1

399¾

 

30

It den Geusen wardt

2

187¼

   

Summ

3

587

   

Johan Buenen p:

   

7

33

Op Wiels Veldt

1

91

 

34

It op Wiels Veldt

5

34½

 

35

Die huisplatz

-

149

 

36

Christina schantz

2

42½

   

Summ

8

317

   

Herr Licentmstr Rappardus

   

7

37

Die huisplatz &

-

112¼

   

Herr Besier von Waij

   

7

38

Die huisplatz &

-

82½

   

Herr Besier Classen

   

7

39

Die huisplatz &

-

103¼

   

Ihr konigl majest: v Preussen v:a: Herr

Heer contraleur Wever

   

7

40

Die huisplatz &

-

108¾

   

Derick Schlingerfuss

   

7

41

Die huisplatz &

-

51¼

Terug naar Onderzoek