Bijgaand een transcriptie van familiegeld te Pannerden (2x) en Millingen uit de jaren 1693-1694, deze werden mij door Frans Staring ter beschikking gesteld.

De akte is te vinden in het archief van het Waterschap Rijn en Ijssel te Doetinchem. De stukken m.b.t. Herwen-Aerdt-Pannerden (periode 1650-1837, omvang 1 meter) zijn te raadplegen op het archiefdepot in Terborg. De overige stukken van het Polderdistrict Overbetuwe (1400-1981) zijn in het bezit van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Beschikbare inventaris: Inventaris van de archieven van het ambt en de dijkstoel van Overbetuwe J.A. Schimmel, 1995.

Guido van Benthem, 1 november 2003

Inventaris Archief Polderdistrict Overbetuwe, inv. nr.711

1693-1694

Request van Pannerden-Millingen inzake familiegeld, 1 omslag

Copia

De Heerlijckheijt Pannerden toegeschreven sijnde om voor familie-gelt op te brengen een quota van 275 gl behalve dat noch apartte taxiert sijn de Heere vande Wardt, den Domine ende den Schout, soo kan over de andere Ingesetenen den uijtslagh niet anders sijn en moeten betaelen als volght /gl. st.

De Weduwe Albert Gerritsen

26-0-0

Hendrick Rijcken

20-0-0

Hendrick Verwaeijen

17-0-0

Rutger de Man

17-0-0

Sander Firckens

14-0-0

Teunis Rentsen

14-0-0

Cornelis de Beijer

14-0-0

Peter Giesberts

14-0-0

Bernt Tijssen

12-0-0

Arnt Otten

11-0-0

Geurt Goris

11-0-0

Hendrick Otten

11-0-0

Huijbert van den Bergh

11-0-0

Jan Sanders

9-0-0

Jan Gooris

7-0-0

Willem Overgoor

6-10-0

Jan Verwaeijen

6-10-0

Lambert Fontein

6-10-0

Hendrick Grob

5-10-0

Jan Roelefs

5-10-0

Rijck Grob

4-4-0

De Weduwe Lamb.Hoet

4-4-0

De Weduwe Jan Brants

4-4-0

Jan Krechtinge

2-12-0

Somma

251-2-0

Jan Verborght

2-12-0

Jan van Goch

2-2-0

Teunis Peters

2-2-0

Roelof Raeben

2-2-0

Albert de Beijer

1-12-0

Teunis de Beijer

1-12-0

Claes de Beijer

2-2-0

Jan de Beijer

1-12-0

Thijs Joosten

1-2-0

Gerrit Arrissen

1-2-0

Sander vande Poll

1-2-0

Commissaris Weldijck

1-2-0

Commissaris Adriaensen

1-2-0

Tijs Berns

1-2-0

Hendrick Verheijen

1-2-0

Hermen Berns

1-2-0

Claes van Millingen

1-2-0

Gerrit inde Biesen

1-2-0

Giesbert Gieben

1-2-0

Jan Gerrits

1-2-0

Gerrit Lentjens

0-11-0

Evert Rutgers

0-11-0

Jakob Helmigh

0-11-0

Willem Grob

0-11-0

Aelef Strithout

0-11-0

Giesbert de Schoenmaker

0-11-0

Somma

34-18-0

Rijck Krechtinge

0-11-0

Derck Krechtinge

0-11-0

Roelef Arnts

0-11-0

Daen Janssen

0-11-0

Willem Emmen Senior

0-11-0

Willem Emmen Junior

0-11-0

Hendrick Rutgers

0-11-0

Jan Rutgers

0-11-0

Jan Kael

0-11-0

Geurt Peters

0-11-0

Rein Arnts

0-11-0

Somma

6-1-0

 

34-18-0

 

251-2-0

Sommarum

292-1-0

afgetrocken

275-0-0

Overschot

17-1-0

Alsoo dat alhier over souden schieten seventien gln 1 stuijver voor den maener incas haer EdMog mochten verstaen dat dit quota sonder redres aen den Ontfanger Vermeer moste betaelt worden.

Copia

De Heerlijckheijt Millingen wort toegeschreven om voor familiegelt op te brengen een quota van 185 gl. Behalven dat den Amptman, den Domine, Derck Arnts, Joost Krechtinge ende den Schout noch apart getaxiert sijn. Als dese 185 gulden over de andere Ingesetenen omgeslagen worden sal, dan souden moeten geven als vollight /gl. st.

Arnolt Kritt

17-0-0

Weduwe Huijsmans

17-0-0

Hendrick de Laer

16-0-0

Hendrick Brants

15-0-0

Bernt Speet

14-0-0

Jorden vande Pavort

14-0-0

Jorden van Bisselijck

13-0-0

Steven Arnts

13-0-0

Frerick Moeurs

13-0-0

Jan vande Pavort

6-0-0

Gerrit den Smit

8-0-0

Teunis vande Pavort

5-0-0

Hermen Peters

6-0-0

De Weduwe Roelen

5-0-0

Derck Francken

5-0-0

Giesbert Reijmers

4-0-0

Hendrick de Meulder

4-0-0

Arnt van Meurter

4-0-0

Hendrick Simons

1-10-0

Winand van Beckhuijsen

1-10-0

Coen de Wever

1-10-0

Willem Wisman

1-10-0

Weduwe Cael

1-10-0

d'Weduwe Rutt Maes

1-10-0

Willem de Wael

1-10-0

Hermen vande Sandt

1-10-0

Leuijer Haeckfort

1-10-0

Teunis Sweeren

1-10-0

Jan Tijssen

1-10-0

Hendrick de Laer Croll

1-10-0

Sommarum

197-0-0

afgetrocken

185-0-0

Overschot

12-0-0

Alsoo souden comen over te schieten twaelf gulden voor den maner inval haer EdMog moghten verstaen dat dit quota sonder redres aen den Ontfanger Vermeer moste betaelt worden.

Copia C

Familie-gelt vermogens aenschrievens den 24 September 1694 binnen Pannerden over d'Ingesetenen uijtgeslagen ten overstaen van Peter Giesbers en Huijbert van den Bergh Schepenen Teunis de Beijer Buijrmr Aernt Otten Hendrick Rijcken en den Schoutus Steven Giesbers

De Weduwe Albert Gerritsen

25-0-0

Hendrick Rijcken

19-0-0

Hendrick Verwaeijen

16-0-0

Rutger de Man

16-0-0

Sander Firckens

13-0-0

Teunis Rentsen

13-0-0

Cornelis de Beijer

13-0-0

mr.Peter Giesbers

13-0-0

mr.Bernt Tijssen

11-0-0

Arnt Otten

10-10-0

Hendrick Otten

10-10-0

Geurt Gooris

10-10-0

Huijbert van den Bergh

10-10-0

Jan Sanders

8-10-0

Jan Goris op de Steen

6-10-0

Willem Overgoor

6-0-0

Jan Verwaeijen

6-0-0

Lambert Fonteijn

6-0-0

Hendrick Grob

5-0-0

Somma

219-0-0

Jan Roelefs

5-0-0

Rijck Grob

4-0-0

De Weduwe Lambert Hoet

4-0-0

D'Wed.Brants

4-0-0

Jan Krechtingh

2-10-0

Jan vander Burght

2-10-0

mr.Jan van Goch

2-0-0

Teunis Peters

2-0-0

Roelof Raeben

2-0-0

Albert de Beijer

1-10-0

Teunis de Beijer

1-10-0

Claes de Beijer

2-0-0

Jan de Beijer

1-10-0

Thijs Joosten

1-0-0

Gerrit Arissen

1-10-0

Sander vande Pol

1-10-0

Commissaris Weldijck

1-0-0

Commissaris Adriaensen

1-0-0

Tijs Berntsen

1-0-0

Hendrick Verheijen

1-0-0

Hermen Berns

1-0-0

Claes van Millingen

1-0-0

Gerrit inde Biesen

1-0-0

Giesbert Gieben

1-0-0

Jan Gerritsen

1-0-0

Gerrit Leuntjens

0-10-0

Somma

48-0-0

Evert Rutgers

0-10-0

Jacob Helmigh

0-10-0

Willem Grob

0-10-0

Aelef Strithout

0-10-0

mr.Giesbert Schoolmr

0-10-0

Rijck Krechtingh

0-10-0

Derck Krechtingh

0-10-0

Roelof Arnts

0-10-0

Daen Janssen

0-10-0

Willem Emmen Senior

0-10-0

Willem Emmen Junior

0-10-0

Hendrick Rutgers

0-10-0

Jan Rutgers

0-10-0

Jan Cael

0-10-0

Geurt Peters

0-10-0

Reijn Arnts

0-10-0

Somma

8-0-0

 

48-0-0

 

219-0-0

 

275-0-0

In somma draeght dese cedel uijt twee hondert vijf ent seventigh gln welcke slsoo aen den Heere Doctor Cornelis Vermeer sullen moeten betaelt worden bij poene van parate executie,

onderstont: In fidem en was geteijckent A.F.V.Heijden

Terug naar Onderzoek