Schattingslijst van het Hertogdom Gelre

Bron: Rijksarchief Arnhem, Hertogelijk Archief, uitgave: Schatting van den lande van Gelre voor het Overkwartier en de Betuwe van 1369, P.N. van Doornick.

In Dufele

Keken ende Bymmen

Item Otte van Bylant, VIII
Item Jorys van Keken, VIII
Item Arnt van den Velde, VIII
Item Godert Brouwer, IIII
Item Jan van Weerde, IIII
Item Gosen van den Nyenhave, VIII
Item Jan Denge, IIII
Item Arnt die Mey, VIII
Item Griet Hetters, IIII
Item Jan van den Avelaet, IIII
Item Jan Deris sone, VIII
Item Otte die Mol, IIII
Item Gosen van der Avelant, IIII
Item Andries, II
Item Deric van Kriken, II
Item Jorden, IIII
Item Otte Bollic, VIII
Item Jan van der Weyde, IIII
Item Groet Macs, II
Item Deric die Smit, II
Item Willem Bythane, IIII
Item Arnt die Smit, IIII
Item Loef van Dordrecht, II
Item Heyn Bythane, II
Item Reyner van Aelt, VIII
Item Heynken van Kircken, IIII
Item Steven die Wale, IIII
Item Mathys Snellerts sone, IIII
Item Wynken van den Klas, IIII
Item Otte Wynants sone, IIII
Item Arnts Reynarts sone, VIII
Item Albert die brouwer, IIII
Item Deric Huberti, II
Item Willem an ger Eynde, IIII
Item Arnt Holle, IIII
Item Met van den Dyke, IIII
Item Willam Nasche, II
Item Jan van der Borendonc, II
Item Godert Knorken, II
Item Godert Metten sone, IIII
Item her Arnt van Alpen, VIII
Item Daem van Keken, VIII
Item Heynric van Keken, VIII
Item Smullinc, VIII
Item Steven van Keken, VIII
Item Heynric van der Hovelwyc, VIII
Summa tot Keken ende Bymmen IIcXXIII

 

Kekerden ende Spaydorp

Item Willam van Wynsen, III
Item Arnt Kampert, IIII
Item Henneken die Geyss, II
Item Heynric Vaecke, VIII
Item Otte van der Kircke, IIII
Item Lambert Bruecmans sone, IIII
Item Godeken Snyder, II
Item Geerloch Nesen sone, II
Item Gelys Budel, II
Item Maes van Griethusen, II
Summa van Keken ende Spaydorp XXXVIII

Loet

Item Heynric van der Voskuele, VI
Item Rolof die Jonge, IIII
Item Jan Kirchof, IIII
Item Heynric veren Kynnen sone, II
Item Ansem van Haren, VI
Item Heynken van Eylst, IIII
Item Rolof van Benthem, IIII
Item Willam van Bymmen, IIII
Item Herman dauder Daernt, VI
Item Willem Prupper, VI
Summa van Loyt XLVI

Dufelweerde

Item Otte Kerfkorf, VIII
Item Godert van den Wynkel, IIII
Item Heynken Bulle, II
Item Hille Everts, II
Item Heenken, IIII
Item Willem Scouten neve, IIII
Item Deric van Wese, II
Item Henric Bolle, II
Item Gosen Bolle, II
Item Arnt Vallic, IIII
Item Deric van Have, IIII
Item Vuele Sceper, II
Item Henken Reymerts sone, IIII
Item Heyn Quiter, II
Item Vrancke van der Bonger, VIII
Item Heynric van den Bonger, VI
Item Heynric Swartcop, IIII
Item her Ansem van Keken, VIII
Item Jans kyndere van den Bonger,VIII
Item Cloetken, VIII
Summa van Duffelreweerde LXXXVIII

Meer

Item Gerit Maes, VI
Item Deric die buman, IIII
Item Wouter Holle, IIII
Item Everard van der Dassendonc, IIII
Item Heyn die vischer, VI
Item Jan Keyser, IIII
Item Johan Brouwer, IIII
Item Rolof Henrici, IIII
Item Liesbeth van den Nyenhave, IIII
Item Gerit Hage, II
Item Deric die Wilde, VIII
Item Henneken Sonnendach, II
Item Gelis Rolofs sone, IIII
Item Keppelman, II
Item Henneken Blessen, II
Item Cuseman, II
Item Gerit Scatdreger, II
Item Heynken Hasen sone, II
Item Heyn Vrancken sone, II
Item Herman van der Molen, II
Item Everad van Lelar, II
Item Heynken Metten sone, II
Item Nagel, II
Item Hilla Nagels cum filia, II
Item Henken Ellen sone, II
Item Vrancke wijf van Bruechen, II
Item Styn Godden cum fratrem, II
Item Nyese Bongerts, II
Item Arnt Blome, II
Item Cleyn Vrederic, II
Item Heynken cum sorore Aleyt, II
Item Heyn van der Geest, II
Item Ansem van Keken, VIII
Item her Willem van Aemsteel, VIII
Item Heynric van Galen, VIII
Item Borren kindere van Daernic, VIII
Item Deric van Eyle, VIII
Item Deric van Mekeren, VIII
Item Jan van Haelt, VIII
Summa van Meer CL

Nyele

Item Borghart Heynrics sone, VIII
Item Everad Hoyke, IIII
Item Gerit Leden sone, VI
Item Aelbert Everardi, VIII
Item Griet Manten, IIII
Item Herman van den Bosch, VI
Item Jan van den Sloet, VI
Item Brouwer, IIII
Item Jan van der Bruggen, VI
Item Gerit Manten sone, IIII
Item Jan van Loet , VIII
Item Aelbert Priesken, VIII
Item Heynken Brant, VI
Item Vasteryc, IIII
Item Willem van der Molen, IIII
Item Gaedken Hellinc, VI
Item Bernt die Hollander, IIII
Item Gerit van den Hovel, IIII
Item Jan van den Grave, VI
Item Coenrart Stinen sone, II
Item Heynken Hellinc, II
Item Gibe, II
Item Jacop Lueben, IIII
Item Herman Hellinc, IIII
Item Herman Willem sone, II
Item Borghart van Vondener, VIII
Item Isebrant van Lent, VIII
Summa van Nyele CXLIII

Summa van alle Duefele VIcXC

Terug naar Onderzoek