Graven van Holland - Graven van Benthe(i)m - Van Benthem
 
 

1.  Gerulf I, vermeld 839, mogelijk 856 overleden. Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:  
1. Gerulf II, volgt 2

2.  Gerulf II, graaf, vermeld 889. Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:  
1. Waldger (898-936). Tr. Alverade, hieruit een zoon Radboud.
2. Dirk I, volgt 3

3.  Dirk I, geb. ca. 880, graaf (921), overl. tussen 928 en 938. Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk I (bis), volgt 4

4.  Dirk I (bis), gesneuveld bij Andernach tussen 2 en 5.10.939. Tr. Geva
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk II, volgt 5

5.  Dirk II, graaf van West-Friesland, geb. ca. 932, overl. 6.6.988, begr. Egmond. Tr. (verloofd 938), Hildegard van Vlaanderen, dr. v. Arnulf I en Adela van Vermandois, geb. 936/937, overl. tussen 11.4.975 en 11.4.980, begr. Egmond.
Uit dit huwelijk:  
1. Arnulf, volgt 6
2. Egbert, aartsbisschop van Trier, overl. 994.

6.  Arnulf, geb. Gent ca. 955, graaf van 988-993, overl. 18.9.993, begr. Egmond. Tr. 980, Luitgard van Luxemburg, dr. v. Siegfried en Hedwig
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk III, volgt 7
2. Siegfried, overl. 1030; Tr. Thetburga, beiden begr. te Egmond.

7.  Dirk III, graaf (993-1039), overl. 27.5.1039, begr. Egmond. Tr. 1026, Othilde van Saksen, overl. 31.3.1044, klooster Quadlimburg.
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk IV, graaf 1039-1049, overl. Dordrecht 1049.
2. Floris I, volgt 8

8.  Floris I, graaf (1049-1061), vermoord 19.5.1061. Tr. ca. 1050, Geertruid van Saksen, dr. v. Bernhard II en Elika van Schweinfurt, geb. ca. 1033, overl. Veurne 3 of 4.8.1113, begr. St. Walburgskerk Veurne; hertr. Robert graaf van Vlaanderen. 
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk V, volgt 9
2. Floris, overl. voor 1061, begr. Egmond
3. Albrecht
4. Peter

9.  Dirk V, graaf van Holland, geb. ca. 1052, graaf (1061-1091), overl. 17.6.1091, begr. Egmond. Tr. voor 1083, Othilde (van Saksen?).  
Uit dit huwelijk:  
1. Floris II, volgt 10

10.  Floris II, graaf van Holland (vanaf 17.6.1091), overl. 2.3.1121, begr. te Egmond. Tr. voor 1108, Geertruid van Saksen, dr. v. Dirk II en Hedwich van Formbach, geb. ca. 1080, overl. 23.5.1144, begr. Rijnsburg.  
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk VI, volgt 11
2. Floris de Zwarte, vermoord 26.10.1136, begr. te Rijnsburg
3. Simon, vermeld 1131-1147

11.  Dirk VI, graaf van Holland (1121-1157), geb. ca. 1103, overl. ca. 5.8.1157, begr. Egmond. Tr. voor 1143, Sophia van Rheineck, dr, v. Otto, graaf van Benthem en Geertruid van Nordheim, geb. na 1128, overl. Jeruzalem 26.9.1176.  
Uit dit huwelijk:  
1. Floris III, graaf van Holland (1157-1190)
2. Otto I (IV), graaf van Benthem, volgt 12
3. Boudewijn, bisschop van Utrecht (1178-1196)
4. Dirk, domproost van Utrecht, bisschop v. Utrecht 1197 (+)
5. Robert, vermeld 1162-1172, overl. ca. 1201, begr. te Rijnsburg
6. Sophia, waarsch. Abdis van Fontenelles, vermeld 21.8.1200

12.  Otto I (IV), graaf van Benthem (ca. 1170), burggraaf van Utrecht, burggraaf van Coevorden (1187-1196), vermeld 1169-1207, overl. 1207 of 1208. Tr. ca. 1172, Alveradis van Kuyc Arnsberg, dr. v. Godfried van Kuyc, graaf van Arnsberg en Jutta, erfgename van Arnsberg; waarschijnlijk weduwe van Godfried II van Cappenberg. 
Uit dit huwelijk:  
1. Egbert I, graaf van Benthem (vermeld 1209), gesn. ca. 1211
2. Boudewijn, graaf van Benthem, volgt 13
3. Gertrudis, abdis van Metelen (1219-1240)
4. Otto, bisschop van Münster, vermeld 1203-1217 (+)
5. Sophia, tr. graaf van Virneburg
6. Lubbert, domheer van Münster, vermeld 1212-1224
7. Heer Rothard, vermeld 1224
8. Florens, overleden 1227
9. Floriaen, overleden 1227
10. Gerhard, vermeld 1232/33

13.  Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Begr. klooster Wietmarschen. Tr. Jutta (van Limburg), waarschijnlijk dr. v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr.2. Ermesinde gravin van Luxemburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248. Begr. klooster Wietmarschen.  
Uit dit huwelijk:  
1. Otto II (V), graaf van Benthem, volgt 14
2. Egbert, burggraaf van Utrecht in 1267, waarsch. overl. 1284 of 1285
3. Lisa, vermeld 1244-1270. Tr. Ludolf III von Steinfurth, vermeld 1225-1269
4. Bertha, vermeld 1241-1272. Tr. Henrick II, graaf van Dalen, heer van Diepenheim, vermeld 1241-1272.
5. Aleydis, abdis van Vreden 1261-1265.
6. Boudewijn, proost van St. Pieter in Utrecht 1252-1259.

14.  Otto II (V), graaf van Benthem, graaf van Teckelenburg, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 6.6.1243, overl. na 23.11.1274 voor 20.5.1276. Tr.1. voor 23.4.1246, Helewigis van Teckelenburg, erfdr. v. Otto II en Mechteld van Holstein, vermeld 1246-1254. 
Uit dit huwelijk:  
1. Otto III, graaf van Teckelenburg
2. Egbert II, graaf van Benthem
3. Gertrud, abdis van Metelen en Nutlon (Nottuln), vermeld 1276-1302, overl. voor 1310
4. (Rikece), vermeld 1260-1277. Tr. Johan I von Oldenburg (hij tr.a. Rikenze von Hoya)
Tr.2. ca. 1268,
Jutta van der Lede, dr. v. Jan I, heer van der Lede en Schoonhoven, vermeld 1272-1276 (20.5.1276 gravin-weduwe), zij hertr. mogelijk Gerhard, heer van Ooij.
Uit dit huwelijk:  
5. Walraven van Benthem, volgt 15

15.  Walraven van Benthem, nobilis, heer van Heeswijk (en Dinther), vermeld 1284-1313, knaap (1297). Tr. voor 17.9.1284, Agnes van Heeswijk, erfdochter van Dirk II van Heeswijk, vermeld 1284-1297.  
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 16
2. Dirk van Benthem, heer van Klarenbeek, vermeld 1319-1346, overl. voor 19.3.1352. Tr. voor 5.6.1344, Kunegund N.N.
3. (Katharina) van Benthem. Tr. ca. 1300 met Dirk van Dinther; hij hertr. ca. 1308(?), met Agnes van Wolfswinkel.
4. Jutte van Benthem, vermeld 1320-1330. Tr. Dirc van Sassenheim, vermeld vanaf 1320, overl. voor 16.5.1346.

16.  Walraven van Benthem, heer van Heeswijk, (heer van Zoelen), drost van Salland (1331-1333), vermeld 1306-1336, ridder in 1328, overleden voor 1.8.1337.  Tr. N.N. van Halt, dr. van heer Otto van Halt en Elisabeth van den Boetzelaer.  
Uit dit huwelijk:  
1. Johan van Benthem, volgt 17
2. Hildegondis (Hille) van Benthem, vermeld 1369-1375. Tr.a. Bertold van Oye, burggr. van Nijmegen 1345/46, ambtman v/d Duffelt 1346. Tr.b. Johan van Keeken, vermeld 1357-1369 (overl. voor 29.3.1375).
3. Stine van Benthem, vermeld 1369-1377. Tr. heer Arnt van Nyel, vermeld 1348-1369.
4. Roelof van Benthem, op de schatting in de Duffelt te Leuth 1369, gerichtsman 1375.

17.  Johan van Benthem, heer van Heeswijk, Dinther (Zoelen en Spaldorp); richter in de Neder-Betuwe (1361 en 1369), ridder (1360) vermeld 1337-1375, overl. voor 5.2.1378.  Tr. voor 19.3.1368, Mechteld van Lynden, dr. v. Dirk en Ermgard van Keppel; vermeld 1374-1385.  
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 18
2. Agnes van Benthem, vermeld 1378-1410. Tr.a. Jan II van Arkel heer van Noordeloos (vermeld 1347-1386); Tr.b. ca. 1387, Johan van Wy (+ voor 1.1.1401); Tr.c. Johan heer van Reydt (vermeld 1401-1410).
Bastaardzoon:
3. Gadert van Benthem

18.  Walraven van Benthem, heer van Heeswijk, (half?)-Dinther, (Zoelen en Spaldorp), erfmaarschalk tot Gelre (1383), lid van de ridderschap van Kleve (1381) vermeld 1368-1391.  Tr. voor 13.7.1385, Geertruid van Steenbergen, dr. v. Peter, richter en rentmeester van de Veluwe 1365/66, overl. okt. 1373 en N.N., vermeld 1385-1391.  
Uit dit huwelijk:  
1. Johan van Benthem, volgt 19
2. Walraven van Benthem, vermeld 1402-1418, lid van de ridderschap van het kwartier van Nijmegen (1418), vestigt zich waarschijnlijk te Zutphen.

19.  Johan van Benthem, heer van Spaldorp (en Zoelen), erfmaarschalk tot Gelre, lid van de ridderschap van het kwartier van Nijmegen (1418 en 1436), vemeld 1402-1437. Tr. voor 1.7.1415, Gertruida van Bylandt, dr. van Johan en een Jonkvrouw van Spaen, vermeld 1415-1474 ().  
Uit dit huwelijk:  
1. Peter van Benthem, (heer van Spaldorp), overl. voor 29.12.1452. Tr. Elisabeth Kerskorff Woltersdr., vermeld 1452-1466, zij hertr. Johan van Brienhem, heer van Byssel. Zijn zoon Peter van Benthem sterft in 1473, waarmee deze tak in de wettelijke (mannelijke) lijn is uitgestorven.
2. [Johanna] van Benthem, vermeld 1453-1500, belender te Bimmen en Millingen.
Mogelijk nog:
3. Gertrud van Benthem, non in het Cistercienzerinnen klooster Grafenthal.
Bastaardzoon:
4. Walraven van Benthem, volgt 20

20.  Walraven van Benthem, geb. ca. 1425, gerichtsman van Kekerdom 1458; Op 1.3.1465 is er sprake van de "Walravenshoff" bij de kerk van Leuth. Hij zegelt met een schuinstreep in het gevierendeelde "Van Benthem" wapen, zoals deze in 1328 voor het eerst door Walraven van Benthem (nr. 16) werd gevoerd. Tr. N.N.  
Uit dit huwelijk:  
1. Arnt van Benthem, volgt 21

21.  Arnt van Benthem, geb. ca. 1465, schepen van Kekerdom en Leuth (1525-1536), vermeld 1513-1536. Tr. N.N.  
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 22
2. Willem van Benthem, vermeld 1549-1554, pachter van de Wellenshoff te Leuth
3. Hans van Benthem, gerichtsbode te Leuth, vermeld 1547-1554. Tr. N.N. (van Doeringen)
4. Johan van Benthem, schepen van Mehr en Niel 1546-1551

22.  Walraven van Benthem, geb. ca. 1500, schepen van Kekerdom en Leuth 1547-1554, vermeld 1547-1557, woont op de Capittelshof te Leuth en is o.a. eigenaar van het land, met hoeve ("hoffstatt"), naast de kerk van Leuth (2 hont) in 1554.  Tr. ca. 1525, Anna Willems, geb. ca. 1505, vermeld 1571-1578, pachtster van de Ahlinge Hof te Leuth (is identiek aan de Capittelshof of Benthemshof).  
Uit dit huwelijk:  
1. Arnt van Benthem, vermeld 1578, neemt de pacht van zijn moeder over, waarsch. overleden voor 1590.
2. Rutger van Benthem, volgt 23
3. Johan van Benthem, verricht 1595/96 herstelwerkzaamheden aan de bandijk te Leuth.

23.  Rutger van Benthem, geb. ca. 1535, vermeld 1593-1598, waarsch. overleden voor 5.3.1609, pachter van de Ahlinge Hof te Leuth, zijn pachtcontract liep tot 11.11.1610.  Tr.  N.N., vermeld 1597-1598.  
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 24
2. Arnt van Benthem, geb. ca. 1585, overleden voor 9.3.1623. Tr. Henriksken Verwaijen, dr. van Petrus en N.N., zij hertr. (ned. Geref.) 14.4.1623 te Nijmegen met Harmen Harmanss Kaesmaeker en vervolgens met Hermen van Triest.

24.  Walraven van Benthem, geb. ca. 1580, kerkmeester van Leuth (1612), vermeld 1605-1612, sluit op 5.3.1609 een pachtcontract met het Kapittel van Kranenburg voor de Ahlinge hof te Leuth met ingangsdatum 11.11.1610. Hij is eigenaar van land (met hoeve) naast de kerk van Leuth (1612).  Tr. (Hildegonda N.N.).  
Uit dit huwelijk:  
1. Elisabeth van Benthem, vermeld doopboek Zyfflich 1640-1653. Tr. Hermannus Wanners.
2. Gertrudis van Benthem, vermeld doopboek Leuth 1641. Tr, Otto Duim, overl. voor 15.1.1669, hun kinderen verkopen 15.1.1669 een stuk land te Leuth aan hun oom Johan van Benthem.
3. Johannes (Jan/Johan) van Benthem, volgt 25
4. Aleida van Benthem, vermeld doopboek Zyfflich 1641-1648. Tr. Gerardus van de Graft.
5. Wilhelmus van Benthem, doopgetuige te Leuth 1641, eigenaar van land met hoeve te Leuth 1666/1667. Tr. ca. 1644, Joanna van Kolk.
6. Wesselinus van Benthem, vermeld doopboek Leuth 1649-1656, waarsch. overleden voor 1666. Tr. ca. 1648, met Rabana van Elsberg.
7. Henricus van Benthem, vestigt zich te Bemmel, overl. voor 1680.
8. Walraven van Benthem, eigenaar van Lieskes Wengs te Leuth 1667. Tr. Leuth 2.5.1662, met Enneke (Anna) Verwayen.

25.   Johannes van Benthem, geb. ca. 1608, schepen van Kekerdom en Leuth (1662-1672), kerkmeester van Leuth (1670), pachter van de Ahlinge hof te Leuth (in ieder geval van 1647 t/m 1672), eigenaar van land met hoeve, naast de kerk van Leuth 1667 (200 roeden = 2 hont), zie ook 1465, 1554 en 1612. Koopt 1669 perceel land van de kinderen van zijn zuster Geertruida. Overleden voor 1677 als zijn zoon Johan (de jongere) de pacht overneemt.  Tr. ca. 1638, Helena van Bergeren, geb. ca. 1615, voor het laatst doopgetuige in 1657, dr. v. Willem van Bergeren, leenman van de Baeckenacker te Niel 1627 (overl. voor 24.5.1636) en N.N. 
Uit dit huwelijk:  
1. Willem van Benthem, geb. ca. 1639, vermeld 29.6.1687, waarschijnlijk (kinderloos) overleden voor 15.5.1691. Tr.a. voor 10.5.1678 met Gerritjen van Kolck (ook: Spronck naar haar moeder). Tr.b. Leuth 2.5.1681 met Christina Verwaijen.
2. Joannes van Benthem, ged. 6.10.1641 te Leuth, get. Wilhelmus van Benthem en Theodora van Bergeren.
3. Henricus van Benthem, ged. 7.7.1643 te Leuth, get. Gerardus van Egeren en Gerarda van de Kerkhof.
4. Hildegondis van Benthem, ged. 5.6.1645 te Leuth, get. Joannes Everts en Arnolda Everts.
5. Theodorus van Benthem, ged. 12.5.1647 te Leuth, get. Bartholomeus Sprong en Joanna van Kolk, volgt 26
6. Joannes van Benthem, ged. 16.3.1649 te Leuth, get. R.D. Masius past. en Anna van Bergen, schepen van Kekerdom (1688), neemt in 1677 de pacht van de Ahlinge Hof te Leuth van zijn vader over. Tr. Catharina Mijntjes, overl. 25.5.1736 te Leuth.
7. Rutgerus van Benthem, ged. 17.8.1653 te Leuth, get. Henricus Maess en Rabana van Elsberg, overl. 3.10.1732 te Leuth, kerkmeester van Leuth 1728-1732. Tr.a. Ooij (Herv.) 31.1.1692 Hendersken van Triest; Tr.b. Elisabeth Wellen (overl. Leuth voor 30.4.1724); Tr.c. Leuth 5.10.1730 (2e/3e graad) Anna van Benthem (zij hertrouwt Henricus van Kolck)

26.   Theodorus van Benthem, ged. 12.5.1647 te Leuth (get. Bartholomeus Sprong en Joanna van Kolk), leeft nog op 17.8.1693.  Tr.1. ca. 1678, Wilhelmina van Kolck, ged. 21.11.1655 te Leuth, dr. v. Henricus van Kolck (overl. voor 25.5.1677) en Juditha Spronck (overl. voor 1678), 1678 vermeld als minderjarig; 
Uit dit huwelijk:  
1. Theodorus van Benthem, ged. 25.6.1680 te Zyfflich, get. Joes van Benthem en Catharina Fleurkens, volgt 27
Tr.2. RK Leuth 17.2.1683, huw. Get.: Ruthgerus van Benthem en Gossen Ricken,
Wilmke Goris, samen met Theodorus op 11.4.1690 te Leuth huw. Get. bij Joes van Esse en Joe van Bercheren, zij is overleden voor 15.8.1691.
Tr.3. ondertr. Ned.Geref. Beek 15.8.1691 ("Derrick van Benthem, wed. van Willemken Goris woonende tot Leuth, Hilleken Jansen Placht j.d. woonende tot Beeck, getuige van den Bruijdegom Egbert van Lobbrecht, brouwer, woonende tot Nijmegen; van den bruijdt Tonnisken Jansen een attestatie na Leuth gegeven"); Tr. RK Leuth 12.9.1691, huw. Get. Henricus van Benthem en Catharina Coppen,
Helena Verblacht (Placht).
Uit dit huwelijk:  
2. Wilhelmus van Benthem, geb. ca. 1694, overl. 17.8.1742 te Warbeyen. Tr. Warbeyen 25.11.1738, met Margaretha Sterck.
3. Theodora van Benthem, geb. ca. 1697, overl. 21.7.1774 te Warbeyen. Tr.a. Kellen 1720, met Henricus Gipman; Tr.b. Warbeyen 30.10.1725 met Franciscus Rudolphus Scharnhuls.

27.   Theodorus van Benthem, ged. 25.7.1680 te Zyfflich (get. Joes van Benthem en Catharina Fleurkens), doopgetuige te Warbeyen in 1734, betaalt 15.2.1737 voor het overluiden van zijn zoon aan de kerk van Lobith. Overleden te Lobith kort voor 27.5.1738 (overluiden). Tr. Elten 24.8.1709, huw. get. Custode Godefrido Spronck en Gijsberta Hollanders, Henrica Hollander, ged. 25.6.1684, dr. v. Petrus Hollander en Gijsberta Jorissen, doopgetuige te Warbeyen in 1736. Betaalt 5.11.1740 voor het overluiden van haar zoon aan de kerk van Lobith. Zij was eerder gehuwd met Philippi Jonckhans, met wie zij een dochter (Philippina) te Elten laat dopen op 17.3.1709. Overleden te Lobith kort voor 26.2.1741 (overluiden).
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van Benthem, ged. 13.1.1711 te Elten, get. Nicolaus van Benthem en Gisberta Jorissen.
2. Wilhelmina van Benthem, ged. 17.4.1713 te Elten, get. Petrus Hollander en Theodora van der Burgh; betaalt 26.2.1741 voor het overluiden van haar moeder.
3. Joannes van Benthem, ged. 5.5.1715 te Elten, get. Henricus van Duijnen en Barbara Hollanders. Overleden te Lobith kort voor 15.2.1737 of 5.11.1740.
4. Henricus van Benthem, ged. 8.11.1718 te Aerdt, get. Everardus Hollander en Gertrudis Janssen. Overleden te Lobith kort voor 15.2.1737 of 5.11.1740.
5. Maria van Benthem, ged. 3.6.1721 te Aerdt, get. Hermen Hermssen en Philippa Jonckgans.
6. Everardus van Benthem, ged. 1723 te Aerdt, get. Wilhelmus Wanders en Maria Verborgh, volgt 28
7. Maria van Benthem, ged. 12.5.1726 te Aerdt, get. Wilhelmus van Benthem en Bartida Thonissen, overl. 18.9.1782 te Lobith. Tr. Elten, huw. get. Jacobus Verburgh en Maria Pauls, met Wilhelmus Cornelissen.

28.   Everardus van Benthem, ged. 1723 te Aerdt, (get. Wilhelmus Wanders en Maria Verborgh),  doopgetuige te Elten 1744, 1746 en 1748, betaalt in 1764 en 1765 heffing aan de Ned. Geref. Kerk te Lobith voor zijn twee overleden (katholieke) dochters. Tr.1. Elten 2.7.1751, huw. get. Jacobus van der Burgh en Maria van Benthem, Jacomina van der Burgh. 
Uit dit huwelijk:  
1. Theodorus Wilhelmus van Benthem, ged. 1.3.1752 te Elten, get. Theodorus Pauwls, Wilhelmus van de Sandt en Joanna Pauwls "assistens"
Tr. 2. Aerdt 21.5.1754, geen get. genoemd,
Bartholomea van den Berg (Gijsbarta/Bartjen van Barck), ged. 26.1.1729 te Elten, dr. v. Hendrick van den Berck en Catharina Moth, get. Johannes Buennen en Wilmina Reimers. Overleden te Lobith 25.11.1804.
Uit dit huwelijk:  
2. Theodorus van Benthem, ged. 8.9.1755 te Elten, get. Henricus van Berck en Gesina Aerendts "loco" Philipinae Jonckhans.
3. Catharina Jacoba van Benthem, ged. 16.11.1756 te Elten, get. Jacobus Verburgh en Josina Pauwls.
4. Theodorus Henricus van Benthem, ged. 20.5.1759 te Elten (geb. te Lobith), get. Joannes Wilhelmus Buhnen en Gertrudis van Berck, overl. 18.1.1839 te Lobith (Herwen en Aerdt). Tr. Elten 14.4.1802 en Lobith 11.5.1802, huw. get. Gerardus Hartjes en Maria Pauwels, met Theodora Pauwels, geb. 23.6.1779 te Huissen, dr. v. Hermanus Pauwels en Bertruida van der Kluijs.
5. Hendrina van Benthem, ged. 11.2.1763 te Elten, get. Bernd Hartjes en Willemina van Benthem.
6. Wilhelmina van Benthem, ged. 6.3.1766 te Elten, get. Wilm Cnelessen "cujus loco custos" H. Joannes van Hengel en Everdina Raads. Tr. Lobith 7.8.1789, huw. get. Theodorus van Benthem en Catharina Hartjes, met Gerardus Groenen.
7. Henricus van Benthem, ged. 7.5.1769 te Elten (zelfde dag geb. te Lobith), get. Ruth van Berk en Maria Pauwels, volgt 29

29.   Henricus van Benthem, ged. 7.5.1769 te Elten (zelfde dag geboren te Lobith), get. Ruth van Berk en Maria Pauwels, overl. 21.7.1842 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Mandenmaker. Tr. Lobith 12.11.1793, huw. get. Theodorus van Benthem, Catharina Hartjes, Henricus Hartjes en Wilhelmina van Benthem,  Theodora Cornelissen, geb. ..3.1763 te Keeken, dr. v. Arnoldus Cornelissen en Anna Arntz, overl. 1.8.1830 te Lobith (Herwen en Aerdt).  
Uit dit huwelijk:  
1. Everardus van Benthem, geb./ged. 9.10.1795 te Lobith, get. Theodorus van Benthem en Gertrudis van Berk, volgt 30
2. Joanna van Benthem, geb./ged. 21.5.1798 te Lobith, get. Henricus Hartjes en Wilhelmina van Benthem. Tr. Theodorus Buunen, geb. 2.2.1802 te Lobith.
3. Henricus van Benthem, geb./ged. 16.7.1800 te Lobith, get. Gerardus Groen en Catharina van Berck, overl. 30.12.1864 te Lobith (Herwen en Aerdt). Tr.a. Herwen en Aerdt 21.5.1829, Henrica Hoogenkamp, geb. 14.12.1799 te Lobith, overl. 29.3.1850 Lobith (Herwen en Aerdt). Tr.b. Herwen en Aerdt 29.7.1850, Johanna Winters, geb. 1.3.1814 te Bergh, overl. 14.3.1880 te Lobith (Herwen en Aerdt).
4. Gijsberta van Benthem, geb. 25.2, ged. 26.2.1807 te Lobith, get. Gerardus Hartjes en Catharina van Berck, overl. 16.2.1808 te Lobith, begr. 18.2.1808 te Lobith.

30.   Everardus van Benthem, geb./ged. 9.10.1795 te Lobith, get. Theodorus van Benthem en Gertrudis van Berk, overl. 26.7.1849 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Mandenmaker. Tr. Herwen en Aerdt 13.5.1824, Johanna Seesing, geb. 5.10.1792 te Lobith, dr. v. Stephanus Seesing en Engelberta Janssen, overl.12.9.1873 te Lobith (Herwen en Aerdt).  
Uit dit huwelijk:  
1. Engelbert van Benthem, geb. 3.10.1824 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 30.11.1893 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Winkelier. Tr. Herwen en Aerdt 12.8.1857 Theodora van Marwijk, geb. 30.6.1826 te Lobith (Herwen en Aerdt), dr. v. Reinder van Marwijk en Gertruida Scholten.
2. Gerarda van Benthem, geb. 23.12.1826 te Lobith (Herwen en Aerdt). Tr. Herwen en Aerdt 12.6.1858, met Willem Numan.
3. Henricus van Benthem, geb. 21.4.1829 te Lobith (Herwen en Aerdt), volgt 31
4. Maria van Benthem, geb. 23.11.1831 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 11.8.1833 te Lobith (Herwen en Aerdt).
5. Theodora (Maria) van Benthem, geb. 14.8.1833 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 28.12.1847 te Lobith (Herwen en Aerdt).

31.  Henricus van Benthem, geb. 21.4.1829 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 20.4.1920 te Lobith (Herwen en Aerdt), Beroep: Mandenmaker, later winkelier/koffiehuishouder; Foto.  Tr. Herwen en Aerdt 26.6.1858, Christina Güdden, geb. 21.8.1833 te Elten, dr. v. Franciscus Güdden en Elisabeth Rieken, overl. 14.1.1914 te Lobith (Herwen en Aerdt).  
Uit dit huwelijk:  
1. Everhardus Franciscus van Benthem, geb. 10.7.1859 te Lobith (Herwen en Aerdt), volgt 32
2. Franciscus Gerhardus van Benthem, geb. 6.6.1861 te Lobith (Herwen en Aerdt), vertrekt 5.3.1891 naar Noord-Amerika.
3. Lambertus Jacobus van Benthem, geb. 9.2.1863 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 29.1.1950 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Scheepstimmerman; Foto . Tr. Herwen en Aerdt 20.1.1901 met Helena Heijmen, geb. 21.2.1865 te Herwen en Aerdt, overl. 15.2.1951 te Herwen en Aerdt.
4. Elisabeth Johanna Gerarda van Benthem, ged. 8.1.1865 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 16.12.1881 te Lobith (Herwen en Aerdt).
5. Henricus Johannes van Benthem, geb. 16.4.1866 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 30.12.1939 te Velp (Rheden). Beroep: Winkelier/Kleermaker. Tr. Rheden 5.2.1891, Geertruida Willekes, geb. 13.12.1868 te Velp (Rheden), dr. v. Wouter Willekes en Maria Jansen, overl. 22.8.1940 te Renkum.
6. Bernardus Clemens van Benthem, geb. 23.11.1867 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 4.9.1945 te Oberhausen. Beroep: Bakker. Tr. Herwen en Aerdt 30.11.1899, Anna Maria Uiting, geb. 3.5.1874 te Duisburg, overl. 3.4.1955 te Oberhausen; Foto van het gezin.
7. Gerardus Wilhelmus van Benthem, geb. 12.12.1869 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 20.2.1870 te Lobith (Herwen en Aerdt).
8. Gerardus Wilhelmus van Benthem, geb. 30.5.1872 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 11.9.1872 te Lobith (Herwen en Aerdt).

32.   Everhardus Franciscus van Benthem, geb. 10.7.1859 te Lobith (Herwen en Aerdt), overl. 14.9.1925 te Utrecht. Beroep; Koster/Organist. Tr. Baarn 25.6.1895, Catharina Geertruida Polman, geb. 5.12.1859 te Baarn, dr. v. Johannes Jacobus Polman en Johanna Elisabeth Busink, overl. 9.12.1943; Foto van het gezin 
Uit dit huwelijk:  
1. Cecilia Christina Johanna van Benthem, geb. 27.7.1896 te Baarn, overl. 16.2.1997 te Voorburg. Tr. Baarn 20.7.1921, Wilhelmus Bernardus Fokke, geb. 27.7.1889, overl. 17.8.1968; Foto van het gezin.
2. Johannes Henricus Antonius van Benthem, geb. 18.8.1897 te Baarn, overl. 31.12.1978 te Baarn. Beroep: Loodgieter. Tr. Baarn 20.9.1932, Johanna Francisca Theodora Lurvink, geb. 16.4.1902 te Lichtenvoorde, dr. v. Johannes Lurvink en Berendina Hendrika Huinink, overl. 8.12.1978.
3. Henricus Everardus Franciscus van Benthem, geb. 6.6.1901 te Baarn, volgt 33
4. Joanna Elisabeth Aleida van Benthem, geb. 10.8.1904 te Baarn, overl. 2.1.1905 te Baarn.
5. Antonia Alberta van Benthem, geb. 6.4.1907 te Baarn, overl. 9.11.2002 te Baarn.

33.  Henricus Everardus Franciscus van Benthem, geb. 6.6.1901 te Baarn, overl. 14.10.1966 te Baarn.  Beroep: Kleermaker/Musicus.  Tr. Cornelia Jacoba Rodenrijs, geb. 20.5.1913 te Vlaardingen, dr. v. Emilius Leonardus Rodenrijs en Laurentia Petronella van Langen, overl. 6.10.1995 te Baarn.  
Uit dit huwelijk:  
1. Franciscus Emilius Antonius van Benthem, geb. 3.6.1943 te Baarn, volgt 34
2. Emilius Johannes Henricus van Benthem, geb. 9.12.1946 te Baarn. Beroep: Bouwkundig Tekenaar. Tr. Baarn 27.12.1972, Johanna Cornelia van de Kuinder, geb. 24.4.1950 te Laren.

34.  Franciscus Emilius Antonius van Benthem, geb. 3.6.1943 te Baarn, overl. 23.1.1996 te Veelerveen. Beroep: Mediaplanner/Musicus. Tr. Baarn 22.5.1964, Jacoba Johanna Maassen (naamswijziging Recourt in Maassen bij K.B. No. 97.006005, d.d. 15.12.1997), geb. 8.5.1946, dr. v. Johanna Maassen en natuurlijke dochter van James Stanley Todhunter (Jim) Spracklin (Canada).  
Uit dit huwelijk:  
1. (Christel) Cornelia Jacoba Johanna van Benthem, geb. 16.11.1964 te Hilversum
2. Guido Franciscus Henricus Hermanus van Benthem, geb. 8.8.1966 te Baarn, volgt 35

35.  Guido Franciscus Henricus Hermanus van Benthem bc., geb. 8.8.1966 te Baarn. Beroep: Financial Controller. Tr. Baarn 26.7.1991, Nancy de Vries, geb. 5.10.1971 te Rotterdam, dr. v. Sjouke de Vries en Clara Migchelsen.  
Uit dit huwelijk:  
36a. Merel Hélène van Benthem, geb. 24.10.1991 te Baarn.  
36b. Jennifer Lisanne van Benthem, geb. 6.3.1994 te Harderwijk.
36c. Iris Michelle van Benthem, geb. 2.11.2001 te Zeewolde.

  Terug naar Homepage