Vocaal, de spreekbuis voor het behoud van het Cranendonckse voortgezet onderwijs
CRANENDONCK - Vocaal hebben ze zich genoemd: Voortgezet Onderwijs Cranendonck: Aandacht en Actie voor Levensvatbaarheid. Philip de Goey en Mat van der Heijden willen de spreekbuis zijn voor Cranendonck als het gaat over het behoud van het voortgezet onderwijs.
'Niet alleen tot 2005, dat is inmiddels wel een feit,' aldus De Goey. 'Maar ook daarna moet er voortgezet onderwijs in Cranendonck blijven. Dat is van het grootste belang voor de toekomst van onze gemeenschap.' Beide initiatiefnemers hopen op heel veel sympathisanten, steunbetuigingen en medestrijders. Ze zijn begonnen met een website: www.vocaal.org.


Foto: Nico van Heesewijk   Philip de Goey (l) en Mat van der Heijden (r)

In welke vorm het voortgezet onderwijs in Cranendonck verder moet weten ze zelf ook niet. 'Dat is op dit moment ook niet van belang,' legt Van der Heijden uit. 'Dat zou kunnen in de huidige vorm, als Junior College, maar het zou ook iets heel anders kunnen zijn.' Beide heren gaan er echter van uit dat ze voldoende draagvlak binnen de Cranendonckse gemeenschap zullen hebben om de school -in welke vorm dan ook- voor de toekomst te behouden. 'Iedereen zou het jammer vinden wanneer die zou verdwijnen,' vindt Philip de Goey. 'De kwestie is dan ook niet óf we de school kunnen behouden maar hóe we de school kunnen behouden.'
Informeren en mobiliseren zijn dan ook kernwoorden van de heren van Vocaal. Ze willen de Cranendonckse bevolking zoveel mogelijk informeren over de stand van zaken en de mogelijkheden, maar ze willen ook mobiliseren.
'We willen zoveel mogelijk sympathisanten verwerven uit alle Cranendonckse kernen. Uit die groep willen we een kerngroep formeren van mensen die affiniteit hebben met het onderwijs.' Ook beide initiatiefnemers zijn betrokken bij het onderwijs en waren jarenlang bestuurslid bij het Budelse schoolbestuur (SKOB). Mat van der Heijden is momenteel nog altijd lid van het SKOZOK dat 33 basisscholen in De Kempen beheert. Phlip de Goey is hoogleraar aan de TU/e.

Website
Om hun plannen verder vorm te geven hebben De Goey en Van der Heijden een website (www.vocaal.org) geopend waarop de bezoeker uitgebreid geïnformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot het Cranendoncks voortgezet onderwijs en uiteraard over Vocaal. Alle activiteiten die de nieuwe organisatie in petto heeft worden er uit de doeken gedaan. Omdat Vocaal nauw betrokken is bij het haalbaarheidsonderzoek dat de VBKO momenteel in opdracht van de gemeente en provincie uitvoert, kunnen ze eenieder van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houden. Verder kan men discussiëren via de website. 'We hebben een forumdiscussie op poten gezet. Zelf gaan we stellingen poneren waarop mensen kunnen reageren. In deember komt er bovendien een enquête op de website waarop we heel veel reacties hopen te krijgen. Hiermee kunnen we analyseren wat er leeft onder de Cranendonckse bevolking.'
Voortgezet onderwijs in een gemeente is niet alleen van belang voor de mensen met kinderen in de betreffende leeftijd, legt Philip de Goey uit: 'Dat is in ieders belang. Anders krijg je een gemeenschap waaruit de jeugd wegtrekt. Waar geen jonge gezinnen zich meer vestigen en waar dus ook langzaamaan de voorzieningen verdwijnen. Het één is een gevolg van het ander. Ik zou het vreselijk vinden als Cranendonck in de toekomst een vergrijzende gemeente zou zijn, zonder jongeren en dynamiek.'
Om dat te voorkomen vraagt Vocaal dan ook om te reageren en sympathisant te worden. Website www.vocaal.org of telefoon 495034.