Enquête voor behoud van Junior College
Begin volgend jaar presenteert het platform Vocaal de uitslag van een enquête die verspreid is onder ouders van ongeveer 1500 basisschoolleerlingen in de gemeente Cranendonck. Het platform maakt zich sterk voor het behoud van het Junior College in Budel, ook na 2005. In de enquête wordt dan ook mede gevraagd of ouders hun kinderen naar het Junior College zouden sturen en zo niet, waarom niet.
Inwoners van de gemeente die geen kinderen op de basisschool hebben, kunnen de enquête ook invullen: via de website www.vocaal.org van Vocaal. Na Kerstmis wil Vocaal de balans opmaken.