VOCAAL ENQUETE VOORTGEZET ONDERWIJS

 

De enquete die VOCAAL onlangs heeft uitgevoerd onder de ouders van leerlingen van alle Cranendonckse basisscholen is succesvol afgerond. De enquete maakt deel uit van een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Cranendonck en de provincie Noord-Brabant. Met de resultaten van de enquete kunnen de juiste maatregelen worden genomen om het voortgezet onderwijs ook na 2005 voor Cranendonck te behouden.

 Van de 1503 uitgereikte enquetes zijn er in totaal circa 650 geretourneerd. Circa 250 enquetes zijn ingevuld via de web-site www.vocaal.org en de overigen hebben het formulier via de basisschool ingeleverd. Dit komt neer op een totale respons van 43%. Uit Budel heeft 55% van de ouders gereageerd, uit Maarheeze reageerde ongeveer 25% en uit de andere kerkdorpen reageerde rond de 40% van de ouders. De procentuele respons is voor elke school en kerkdorp weergegeven in onderstaande tabel. Onder de reacties is per school een fles Chateaux Cranendonck verloot. De flessen zijn geschonken door een sympathisant. De volgende families hebben intussen een fles ontvangen: fam. C. Timmermans (OBC), fam. Sham (Mariaschool), fam. de Visser (St. Joseph school), fam. A. Jongen (Bert van Gilsschool), fam. M. Roost (Andreas school), fam. F.  Stevens (St. Joan school), fam. Adams (basisschool t Lange), fam. Vos (St. Annaschool), fam. van Werde (De Boogurt), fam. P. Bogers (De Kleine Wereld) en fam. G. van Zon (Triolier).

 

  Het is op dit moment nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit de reacties, maar het is nu al duidelijk dat een overgrote meerderheid van de bevolking met schoolgaande kinderen van mening is dat het voortgezet onderwijs in Cranendonck ook na 2005 moet blijven bestaan. Op de vraag of men het voortgezet onderwijs in Cranendonck belangrijk vindt is gemiddeld 90% van de ondervraagden positief, slechts 1,5% van de mensen vindt het niet belangrijk, terwijl 8,5% (nog) geen mening heeft. In alle kerkdorpen is men positief. Van het aantal reacties uit Maarheeze is meer dan 60% positief en slechts minder dan 10% is negatief. Dit geeft aan dat een belangrijk deel van de bevolking van Maarheeze positief tegen het Cranendonckse onderwijs aan kijkt, hoewel de meeste ouders hun kinderen nu nog steeds naar de Philips van Horne of naar het Bisschoppelijk College te Weert sturen. VOCAAL zal proberen er alles aan te doen maatregelen voor te stellen die er toe leiden de inwoners van Maarheeze nog meer bij Cranendonck en het onderwijs in de gemeente te betrekken. In de komende weken zullen er meer resultaten van de enquete bekend worden gemaakt, ook via de web-site.

De initiatiefnemers van het platform VOCAAL, Philip de Goey en Mat van der Heijden, zijn erg blij met deze ontwikkelingen. Bovendien hebben zich vele nieuwe sympathisanten bij VOCAAL aangemeld. Intussen zijn er 235 sympathisanten geregistreerd via de web-site. Voorlopige conclusie: het voortgezet onderwijs in Cranendonck leeft nog !! Maar laten we niet te snel juichen of in slaap vallen: er moet nog veel gedaan worden om alle betrokken instanties zover te krijgen dat ook definitief besloten wordt het voortgezet onderwijs in Cranendonck na 2005 te handhaven. Meld U daarom aan als sympathisant via www.vocaal.org en klik door naar sympathisanten, dan ontvangt U ook de VOCAAL nieuwsbrief.

VOCAAL: volwaardig onderwijs voor allemaal !