Redding Junior College Budel
 Uitbreiding onderwijs onderzocht

 

BUDEL - Kan het toevoegen van een derde leerjaar voor VMBO, havo en vwo op het juniorcollege in Budel het voortbestaan van deze middelbare school waarborgen? Dat wil het platform Vocaal (Voortgezet Onderwijs Cranendonck: Aandacht en Actie voor Levensvatbaarheid) laten onderzoeken. Het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg (VOL) overweegt de Budelse dependance van het Bisschopppelijk College in Weert na 2005 te sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. 

Het platform Vocaal maakt zich vanaf vorig jaar sterk voor het behoud van het Junior College, de laatste middelbare school in Cranendonck. De werkgroep werd in het leven geroepen door de Budelnaren M. van der Heijden, bestuurslid van het SKOZOK en TU/e hoogleraar Philip de Goey.    

Vocaal verstuurde aan vijftienhonderd Cranendonckse basisschoolleerlingen (en hun ouders) een enquête om te inventariseren hoe groot het draagvlak voor voortgezet onderwijs in de gemeente is. Ruim 43 procent vulde de enquête in. Negentig procent gaf aan het belangrijk te vinden dat het middelbaar onderwijs in Cranendonck blijft bestaan.

Vocaal stelde vervolgens een rapport op met daarin een aantal aanbevelingen voor het gemeentebestuur, het VOL en het Junior College. Daaruit blijkt dat het leerlingenaantal mogelijk meer dan verdubbeld zou kunnen worden door de uitbreiding van het aantal leerjaren. Vocaal wil ook laten onderzoeken of het mogelijk is om op termijn een volledige havo in Budel op te zetten.

Vocaal stelt daarnaast dat het belang van het Junior College beter bewaakt zou moeten worden dan nu het geval is. "Het zou bijvoorbeeld ideaal zijn als het Junior College rechtstreeks onder het Limburgse schoolbestuur, VOL, zou vallen", aldus Van der Heijden. Het Junior College valt nu onder het bestuur van het Bisschoppelijk College in Weert. "Het belang van Cranendonck is duidelijk ondergeschikt aan Weert. Weert wint altijd", aldus Van der Heijden. 

Uit de enquête is gebleken dat een aantal ouders een negatief beeld heeft van het Junior College. "Het imago moet verbeterd worden door beter PR te voeren", aldus Van der Heijden. Hij stelt dat uit het onderzoek is gebleken dat het Junior College nog kampt met het negatieve imago van de lts, die vroeger in de gebouwen huisde. "Het Junior College moet benadrukken dat het modern onderwijs biedt en dat de aansluiting op het Bisschoppelijk College vloeiend verloopt." 

Vocaal wijst erop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet worden geboden over het voortbestaan van het Junior College, om op die manier in het nieuwe schooljaar geen Cranendonckse leerlingen te verliezen aan andere middelbare scholen in de omgeving.