Acties VOCAAL bekroondIn een gesprek met VOCAAL naar aanleiding van de recent uitgevoerde enquête, gaf de rector van het Bisschoppelijk College te Weert Mw. Gommers (waar het Junior College Cranendonck JCC bijhoort) aan dat de directie van het Bisschoppelijk College zich vanaf nu volledig wil inzetten voor het in stand houden van het JCC. Tevens onderschrijft de nieuwe rector de meeste aanbevelingen die door VOCAAL naar voren zijn gebracht naar aanleiding van de resultaten van de enquête. Dit betekent dat de tijd is aangebroken dat er gewerkt wordt aan het herstellen van het vertrouwen van de Cranendonckse bevolking in het bestuur van de school in Weert. Op dit moment worden er plannen gemaakt door het BC en het JCC om een deel van de aanbevelingen van VOCAAL ten uitvoer te brengen. Er zal onder andere meer aandacht worden geschonken aan de uitstraling van het JCC en aan een flexibele aansluiting met het Bisschoppelijk College als leerlingen overstappen. Kortom, het Bisschoppelijk College wil weer investeren in het Cranendonckse deel van de school en dat is goed nieuws, want dit betekent dat we nu met z’n allen verder kunnen werken aan de versterking van de kwaliteit, de uitstraling en het profiel van de school. VOCAAL omarmt de positieve houding van de directie en zal volledige medewerking verlenen aan de ideëen van de directie van het Bisschoppelijk College en haar nevenvestiging in Cranendonck. Wij zullen een actieve rol blijven vervullen in het tot stand brengen van de plannen en er voor waken dat de nieuwe plannen ook ten uitvoer worden gebracht. Dit alles betekent ook dat de acties van VOCAAL succesvol zijn afgerond !! Niet alleen VOCAAL is verantwoordelijk voor dit succes; ook wethouder Jan van Tulden (PvdA) en gedeputeerde Roel Augusteijn (CDA) van de provincie Noort-Brabant hebben hun steentje bijgedragen, door een onafhankelijk onderzoek naar de financiële haalbaarheid te doen uitvoeren. Het behaalde resultaat betekent niet dat VOCAAL haar taak als beëindigd ziet. Integendeel, wij zullen nieuwe ideëen voor handhaving, versterking en uitbreiding van het Cranendonckse deel van de school blijven aandragen. Zo vinden we het zeer belangrijk dat het belang van Cranendonck verankerd zal worden in het directieteam van het Bisschoppelijk College. Dit blijven belangrijke aandachtspunten van VOCAAL. Dus, VOCAAL blijft strijden voor ons allemaal. De publikaties van VOCAAL, inclusief aanbiedingsbrieven aan van Tulden, de gemeenteraad en Mw. Gommers, zijn te down-loaden via web-site www.vocaal.org onder publikaties en enquête. Ook liggen deze ter inzage bij de openbare bibliotheek in Maarheeze en Budel. Wilt U sympathisant worden, meld U aan via deze site onder ‘sympathisanten’. Al 250 andere inwoners van Cranendonck gingen U voor !!! VOCAAL: Versterking van het Voortgezet Onderwijs Cranendonck wordt het ideaal