Samenwerking VOCAAL Bisschoppelijk College


Woensdag, 18 juni 2003

Het platform VOCAAL en het Bisschoppelijk College Weert willen gaan samenwerken. De acties van VOCAAL waren tot voor kort gericht op het behoud van het Junior College in Cranendonck. Nu de instroom, mede door deze acties, sterk is gestegen (bijna 50%) en voldoende is om het voortbestaan te garanderen, hebben we besloten de aard van onze activiteiten aan te passen. Wij zijn namelijk van mening dat het Cranendonkse onderwijs nog steeds veel aandacht nodig heeft, enerzijds om het voortbestaan ook voor de langere termijn te bewaken en anderzijds om de kwaliteit verder te verbeteren. Om deze enigszins aangepaste doelstelling tot uitvoer te kunnen brengen, is het belangrijk samen te werken met het Bisschoppelijk College te Weert, waar ook plannen worden gemaakt om de kwaliteit en zichtbaarheid van het JCC te verbeteren. Omdat de doelstellingen van beide organisaties nu meer dan voorheen in elkaars verlengde liggen, lijkt de tijd rijp de handen ineen te slaan. Op dit moment wordt onderzocht hoe de samenwerking tot stand kan worden gebracht.

De vijfde bijeenkomst van het platform VOCAAL op donderdag 26 juni 2003 in de Borgh (van 20:30 uur tot 22.15 uur) staat in het teken van de mogelijke samenwerking. Zoals altijd bent U als sympathisant van VOCAAL van harte welkom. Bent U nog geen geregistreerd sympathisant ? MELD U DAN NU AAN ALS SYMPATHISANT. De strijd is nog lang niet gestreden en Uw belangstelling en bijdrage is nog altijd zeer belangrijk. Zie ook www.vocaal.org.

Tot slot: bent u al sympathisant en heeft u via E-mail geen berichten van VOCAAL ontvangen, dan is uw juiste E-mailadres bij VOCAAL niet bekend. U kunt dit via de website doorgeven of simpel een mailtje sturen Mat of Philip.

 

Namens VOCAAL,

 

Philip de Goey                          en                                 Mat van der Heijden

philip@vocaal.org                                                         mat@vocaal.org