Fietspad voor Maarheezer Jeugd van het Junior College Cranendonck 

Woensdag, 17 september 2003

Mede door de campagnes uitgevoerd door VOCAAL is de instroom van het Junior College Cranendonck (JCC) dit schooljaar met bijna 50% gestegen. De belangstelling van Maarheeze is dit jaar zelfs verdubbeld. Probleem is echter dat de veiligheid van het weg tussen Maarheeze via het Laar en de Broekkant naar Budel zwaar te wensen overlaat. Meer dan 2 km van deze weg is niet voorzien van een fietspad, de rijweg is smal, de auto’s rijden er hard en het traject is gevaarlijk voor fietsers op de weg, met name voor en na schooltijd in de winter periode. Daarom heeft platform VOCAAL de gemeenteraad van Cranendonck gevraagd om serieus te overwegen de prioriteitstelling in het fietsbeleidsplan te herzien. Bij ongewijzigd beleid zouden we zeker nog 4 of 5 jaar met de huidige onveilige situatie moeten leven. Volgens VOCAAL is de sterke toename van het aantal fietsende jongeren tussen Maarheeze en Budel een goede reden om de prioriteit van dit fietspad te verhogen naar een van de eerste plaatsen, zodat de aanleg versneld kan worden. Wij wachten met spanning af wanneer dit punt aan de orde zal komen in de raad en hoe het beluit zal uitvallen.

Als het fietspad is aangelegd, dan levert dat veel voordelen op voor de Cranendonckse gemeenschap:
1) de veiligheid en het fietsplezier van de jongeren van het Junior College uit Maarheeze wordt beter gewaarborgd;
2) de veiligheid van de Ruilverkavelingsweg wordt sterk verbeterd, ook voor andere weggebruikers;
3) Het is een signaal dat ook het gemeentebestuur van Cranendonck uitstraalt dat het JCC de poort is naar het voortgezet onderwijs in onze regio; dit zal de saamhorigheid en de eenheid van de kerkdorpen en haar bevolking in Cranendonck verder versterken;
4) het zal de instroom van leerlingen uit Maarheeze naar het JCC verankeren en de toekomst van het JCC verder verstevigen;

Namens VOCAAL,
Philip de Goey en Mat van der Heijden
philip@vocaal.org mat@vocaal.org