Cranendonck wacht op subsidie

 Fietspad naar Budel uitgesteld

Zaterdag 1 november 2003, Maarheeze

Een fietspad via het Laar en de Broekkant van Maarheeze naar Budel wordt voorlopig nog niet aangelegd. De gemeente gaat volgend jaar wel alvast plannen uitwerken voor dit fietspad en uitzoeken of grondaankopen snel geregeld kunnen worden, maar meldt het fietspad pas in 2005 aan bij het SRE voor subsidie.

J. Derks (Elan) gaf tijdens de algemene beschouwingen aan dat hij in principe achter de aanleg van het fietspad staat. 'Er is van diverse kanten aandacht gevraagd voor de veiligheid van de fietsende schooljeugd uit Maarheeze, maar omdat er geen subsidie beschikbaar is voor dit fietspad is het op dit moment niet haalbaar. Zonder subsidie is dit een te grote investering voor de gemeente', vond Derks.
Deze visie kwam hem op een scherpe opmerking van T. Kuiper (PvdA) te staan: 'Dus Elan vindt het krijgen van subsidie belangrijker dan de veiligheid van onze kinderen'. Zelf was Kuiper bereid om het fietspad desnoods zonder subsidie aan te leggen. Ook F. Arink (CDA) en H. Balk (Cranendonck Actief!) onderstreepten het belang van het fietspad, maar zagen ook het ontbreken van subsidie als een obstakel. Wethouder Engelen (Verkeer) legde uit dat het SRE de subsidiekraan voor fietspaden voorlopig heeft dichtgedraaid: 'We krijgen voor elf fietspaden subsidie, maar omdat het fietspad Laar - Broekkant zo laag op het prioriteitenlijstje van de raad stond is daar geen subsidie voor aangevraagd. We kunnen dit fietspad ook niet inwisselen voor een ander'.
Engelen wilde de raad wel toezeggen om het jaar 2004 te gebruiken om de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad in orde te brengen, zodat meteen in januari 2005 het fietspad bij het SRE kan worden aangemeld om te worden gesubsidieerd. Met deze toezegging nam uiteindelijk de hele gemeenteraad genoegen.
De aanleg van het fietspad is onlangs weer actueel geworden omdat stichting VOCAAL, die zich inzet voor het behoud van het Junior College in Budel, dit onder de aandacht van de politiek bracht. Volgens VOCAAL is het ontbreken van een veilig fietspad een negatief punt bij het maken van een schoolkeuze. Fietsers uit Maarheeze kunnen nu gebruik maken van het fietspad dat begint bij de kerk van Maarheeze en plots stopt bij het laatste huis in dat dorp.