Fietspad ’t Laar – Ruikverkavelingsweg – Broekkant minstens drie jaar vervroegd!

Succes Stichting VOCAAL

Woensdag, 21 januari 2004

De gemeenteraad van Cranendonck heeft in zijn vergadering bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2004 (nov 2003) besloten om de voorbereidingen van de aanleg van het genoemde fietspad in dit jaar op te pakken en af te ronden. Inmiddels heeft VOCAAL de bevestiging van B&W gekregen dat de actie is gestart. Dit houdt onder andere in dat:

  •     het fietspad in 2004 civieltechnisch zal worden voorbereid;

  •    de planologische inpassing zal worden onderzocht;

  •    de noodzakelijke grondaankopen zullen worden geďnventariseerd en

  •     inspraak zal volgen

De belanghebbenden zullen tijdig op de hoogte worden gebracht.

VOCAAL heeft om dit  resultaat te bereiken alle mogelijke democratische middelen gehanteerd. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat dit besluit actief werd gesteund door de fracties van Elan, PvdA, CDA en de VVD. Alles in het directe belang van de kinderen die dagelijks hun weg weten te vinden van Maarheeze richting het Junior College in Budel. Er is door VOCAAL een gedetailleerd verslag gemaakt van de openbare beraadslagingen op 28 oktober jongstleden; dit is terug te vinden op www.vocaal.org onder activiteiten.

Op 24 januari aanstaande houdt het Junior College Cranendonck een open dag van 10:00 u tot 12:30 uur. Natuurlijk zijn de mensen die kinderen hebben en die nu een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding op de hoogte van de mogelijkheden van het Junior College. Echter, de oudere inwoners van Budel en Cranendonck hebben niet altijd meegekregen dat er de afgelopen jaren een grote verandering is doorgevoerd mbt deze school. Als u eens een kijkje wilt nemen hoe de school is veranderd van een LTS of MAVO naar een schooltype dat is toegerust om in de gehele breedte (inclusief HAVO, Atheneum/Gymnasium) voortgezet onderwijs te geven dan is de open dag een mooie gelegenheid.

Ook het bestuur van de Stichting VOCAAL zal aanwezig zijn. Er zal een brochure worden verspreid die de doelen van de stichting duidelijk maakt en waarbij de mensen worden geattendeerd op de website van de stichting. De brochure is ook te downloaden via www.vocaal.org onder publicaties.

Als u de doelen van de Stichting VOCAAL onderschrijft dan wordt u uitgenodigd om sympathisant te worden. Wij weten dat er nog honderden sympathisanten rondlopen zonder bij ons geregistreerd te zijn. Schroom niet, gewoon even via de genoemde website. Heeft u geen internettoegang, dan kunnen we u natuurlijk ook telefonisch als sympathisant noteren, bel naar Philip de Goey (0495 495034) of naar Mat van der Heijden (0495 491974).

Sympathisanten let op: we kunnen u alleen maar via electronic mail op de hoogte houden als uw e-mailadres bij ons bekend is. Geef wijzigingen svp door naar mat@vocaal.org.