Kerken

Nederlands Hervormde kerk

Dr. A. Mathijsenstraat 7
De in 1648 opgerichte hervormde gemeente Budel-Gastel was een van de grootste van het platteland van de Meierij van 's-Hertogenbosch. In 1805 werd de het jaar daarvoor opgeheven gemeente Maarheeze-Soerendonk aan die van Budel-Gastel toegevoegd.
Na de teruggave van de grote kerk aan de katholieken in 1799 hadden de protestanten van deze gemeente geen eigen kerkgebouw. In 1812 werd, met afbraakmateriaal van de rooms-katholieke (!) Franciscanessenkerk te Achel dit kerkje voor de hervormde gemeente gebouwd. Het is een eenvoudige driezijdig gesloten zaalkerk met een torentje op het dak. In 1964 werd de kerk gerestaureerd en gemoderniseerd. In de kerk ontdekken we een eiken kansel met koperen lezenaar, in 1734 vervaardigd door Claude Demeny en blijkens de initialen H.I.L. geschonken door de Budelse dominee H.J. Laats (1733-1779), verder een eiken doophek, een doopbekkenhouder en bekken. Boven de hoofdingang is aan de buitenzijde de datum van ingebruikname vermeld. Links van de toegangsdeur is een oud hoogtemetingspeil bewaard. In 1973 werd de hervormde gemeente Budel toegevoegd aan die van Weert. Sindsdien is de kerk in bezit van de Duitse Evangelische Kirche.

Rooms-katholieke kerk O.L.V. Visitatie

Kerkstraat 10 De parochiekerk van Budel behoorde vanaf de tiende eeuw tot de bezittingen van het kapittel van Onze Lieve Vrouw, oftewel Marienstift, te Aken (Dld.). De relatie tussen Budel en Aken zou ruim acht eeuwen duren. Het was in de middeleeuwen voor de hand liggend dat ook de onderhorige kerk aan dezelfde patroon werd opgedragen. Wanneer precies in Budel de toevoeging 'visitatie' is ontstaan, is niet bekend. De huidige kerk staat op de plaats van deze middeleeuwse voorgangen.
In 1902 werd besloten de oude kerk af te breken. Tijdens de bouw bleef de oude kerk in gebruik en bouwde men de helft van de nieuwe kerk toot aan het kruispand vr de toren van de oude kerk. In 1904 kon het nieuwe deel in gebruik worden genomen. Dat was meteen al te klein, maar het zou nog tot 1910 duren vooraleer er weer voldoende geld was om het tweede deel te kunnen bouwen. In 1912 werd de complete kerk in gebruik genomen. De zestiende eeuwse gedenkstenen van de oude kerk zijn aan de buitenzijde vanhet gebouw aan de zijde van het kerkhof ingemetseld. Aan de zijde van de Kloosterdreef werd in 1996 door de heemkundekring een plaquette aangebracht met informatie over de nabij opgegraven middeleeuwse waterputten. Enkele interieurstukken van de kerk uit de zeventiende, achtiende en negentiende eeuw zijn op de rijksmonumentenlijst geplaatst. In het begin van de jaren tachtig werd de kerk grondig gerestaureerd. Op 26 juni 1988 werd ze feestelijk opgeleverd. Enige typerende of historisch waardevolle grafzerken op het nabijgelegen kerkhof zijn door de Heemkundekring 'geadopteerd'. De Rooms-katholieke kerk O.L.V. Visitatie