Harry Potter en de Orde van de Feniks
Schrijfster: J.K. Rowling
Originele titel: Harry Potter and the Order of the Phoenix

(Bloomsbury Publishing Plc., London, 2003)
Nederlandse vertaling: Wiebe Buddingh'
Uitgeverij: Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam, 2003
Aantal pagina's: 668
ISBN gebonden versie: 9061697018, paperback 906169700

Illustratie(s): Ien van Laanen
Grafische vormgeving: Anne Lammers

Hoofdstuk 1: Dirk draait door
Hoofdstuk 2: Een hoos uilen
Hoofdstuk 3: De voorhoede
Hoofdstuk 4: Grimboudplein 12
Hoofdstuk 5: De Orde van de Feniks
Hoofdstuk 6: Het nobele en aloude geslacht Zwarts
Hoofdstuk 7: Het Ministerie van Toverkunst
Hoofdstuk 8: De hoorzitting
Hoofdstuk 9: De sores van mevrouw Wemel
Hoofdstuk 10: Loena Leeflang
Hoofdstuk 11: Het nieuwe lied van de Sorteerhoed
Hoofdstuk 12: Professor Omber
Hoofdstuk 13: De strafregels van Dorothea
Hoofdstuk 14: Percy en Sluipvoet
Hoofdstuk 15: De Hoog-Inquisiteur van Zweinstein
Hoofdstuk 16: In De Zwijnskop
Hoofdstuk 17: Onderwijsdecreet nummer 24
Hoofdstuk 18: De Strijders van Perkamentus
Hoofdstuk 19: De leeuw en het serpent

Hoofdstuk 20: Hagrids Verhaal
Hoofdstuk 21: Het oog van de slang
Hoofdstuk 22: St. Holisto's Hospitaal voor Magische Ziektes en Zwaktes
Hoofdstuk 23: Kerstmis op de gesloten afdeling
Hoofdstuk 24: Occlumentie
Hoofdstuk 25: Een persmuskiet in det nauw
Hoofdstuk 26: Voorzien en onvoorzien
Hoofdstuk 27: De Centaur en de klikspaan
Hoofdstuk 28: Sneeps naarste herinnering
Hoofdstuk 29: Beroepsvoorlichting
Hoofdstuk 30: Groemp
Hoofdstuk 31: Slijmballen
Hoofdstuk 32: Spelen met vuur
Hoofdstuk 33: Vechten en vluchten
Hoofdstuk 34: Het Departement van Mystificatie
Hoofdstuk 35: Achter het Donkere gordijn
Hoofdstuk 36: De enige die hij ooit vreesde
Hoofdstuk 37: De verloren Profetie
Hoofdstuk 38: De tweede oorlog begint

Volledige samenvatting

Harry's zomervakantie bij zijn oom en tante is nog erger dan anders: hij wordt door de Duffelingen vreselijk behandeld, ook zijn Zweinsteinvrienden lijken hem te negeren. Harry wacht op nieuws over Voldemort, die vorig jaar is herrezen. Harry weet uit zijn dromen dat Voldemort iets van plan is.

Op een dag is Harry alleen thuis. Ineens staat een grote groep tovenaars in de keuken. Ze komen Harry halen en nemen hem mee naar een huis op Grimboudplein 12 in Londen. Hier zetelt de Orde van de Feniks, een groep magiŽrs o.l.v. Perkamentus, die het wil opnemen tegen Voldemorts nieuwe leger, omdat het Ministerie dit niet doet.  Het huis blijkt het ouderlijke huis van Sirius te zijn. Sirius' familie bestaat voor het grootste deel uit dooddoeners te bestaan. De enige die er nog woont uit de oude tijd is Knijster, de chagrijnige huiself.

Op 1 september gaat Harry naar Zweinstein. Hagrid blijkt er niet te zijn. Er is een nieuwe lerares Verweer Tegen Zwarte Kunsten, professor Omber. Zij is aangesteld door het ministerie en moet zo Perkamentus in de gaten houden. Zij krijgt steeds grotere bevoegdheden, en wordt zelfs Hoog-Inquisiteur. Met haar vreselijke decreten en strafmethoden regeert ze de school met ijzeren hand.

Ombers lessen VTZK stellen niets voor. Er wordt alleen theorie onderwezen, spreuken worden er niet geleerd. Volgens Omber is er niets om bang voor te zijn, en Harry's verhalen over de terugkeer van Voldemort straft ze genadeloos af. Hermelien stelt voor een club op te richten, om tegenwicht te bieden aan Omber. Harry moet de clubleden spreuken leren zodat ze zich kunnen verdedigen als Voldemort terug is. In de Zwijnskop vindt de eerste bijeenkomst plaats van de Strijders van Perkamentus, SVP. Er wordt wekelijks geoefend inde Kamer van Hoge Nood. Tijdens de sessies wordt Harry steeds verliefder op Cho Chang.

Harry blijft last houden van nare dromen waarin hij steeds een gang en een deur ziet. Het blijkt dat Harry en Voldemort elkaars gedachten kunnen delen. Perkamentus besluit dat hij lessen in Occlumentie van Sneep moet krijgen. Occlumentie is de gave om je gedachten voor anderen te sluiten.

Een vriendin van Cho verraadt de SVP aan Omber. Perkamentus zorgt dat Harry niet van school wordt gestuurd door te zeggen dat hij de oprichter van de groep was. Droebel wil Perkamentus arresteren, maar Perkamentus weet te ontsnappen. Vanaf dit moment is Omber schoolhoofd. Haar hulpjes vormen het Inquisitiekorps, hierin zitten vooral Zwadderaars. 

Dan droomt Harry dat Voldemort een Cruciatiusvloek over Sirius heeft uitgesproken. De droom speelt zich af op het Departement van Mystificatie. Het is zo echt dat Harry er direct naar toe wil. Op vliegende paarden gaan Ron, Ginny, Harry, Marcel, Hermelien en Loena naar het Ministerie. Harry vindt de kamer, maar  Sirius is er niet. Voldemort heeft hem in de val gelokt. Harry en zijn vrienden komen in een kamer vol glazen bollen, hierin zitten voorspellingen. Op een ervan ziet hij de naam  Voldemort en zijn eigen naam. Harry pakt de bol. Dan is de kamer ineens gevuld met  dooddoeners. Harry wil weten waar Sirius is, maar Malfidus eist de profetie terug waarin de voorspelling zit die 16 jaar geleden over hem en Voldemort is gedaan. Harry's vrienden roepen Gruizelvloeken en ze vluchten. De Dooddoeners volgen en er ontstaat een gevecht. Sirius, Lupos, Dolleman, Wolkenveld en Tops komen helpen en ineens is Perkamentus er ook. Sirius wordt gedood door Bellatrix van Detta, en Harry gaat volledig door het lint. Bellatrix eist de profetie op, maar die is al kapot. Dan verschijnt Voldemort. Hij weet dat de profetie stuk is en wil Harry doden. Perkamentus redt Harry en zichzelf. Voldemort en Bellatrix verdwijnen. De hal van het Ministerie vult zich met tovenaars, waaronder Droebel. Perkamentus wordt nu wel geloofd, want Droebel heeft Voldemort zelf gezien. Perkamentus mag weer hoofd van Zweinstein zijn. Harry gaat terug naar school en komt terecht in Perkamentus' kantoor. Hij is boos en eist uitleg. Perkamentus kon niet zelf de Occlumentielessen geven, want dan zou Voldemort via Harry Perkamentus kunnen bespioneren. Verder blijkt dat Knijster alle informatie van de Orde doorspeelde aan Narcissa Malfidus, de nicht van Sirius. Ook vertelt Perkamentus Harry iets wat hij eigenlijk al veel eerder had willen vertellen: voordat Harry geboren werd deed professor Zwamdrift een voorspelling. Ze zei dat de persoon die Voldemort zou kunnen verslaan aan het eind van de maand juli geboren zou worden. Voldemort zou die persoon met een teken merken, en de persoon heeft krachten waarvan Voldemort niet weet.

Het schooljaar is afgelopen. Harry moet terug naar de Duffelingen. Dolleman eist van hen dat ze goed voor Harry zullen zorgen.

Minister Cornelis Droebel

Harry Potter beginpagina

Flaptekst

Harry's verplichte vakantie bij oom Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer nog erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de Duffelingen weer vreselijke behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren. Harry vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijke te kunnen terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en Harry doet ontdekkingen die het hem onmogelijke maken kalm te blijven.

Je vindt hier alle info voor een werkstuk of boekverslag van Harry Potter en de Orde van de Feniks.

De flaptekst, de zakelijke gegevens. de volledige samenvatting, een lijst met hoofdstuktitels,

een samenvatting per hoofdstuk en de Engelse samenvatting.De informatie is verspreid over drie pagina's.

Overzicht van de hoofdstuktitels

Klik hier voor de

samenvatting per hoofdstuk

Indexpagina Werkstuk  *  Steen der Wijzen  *  Geheime Kamer  *   Azkaban  *  Vuurbeker  * 

Orde van de Feniks  *  Halfbloed Prins  *  Biografie Rowling  *   Interview Buddingh'   *  Recensies

Klik hier voor de

Engelse samenvatting!