Inleiding

Dit profielwerkstuk gaat over het fileprobleem dat er in Nederland heerst. Het fileprobleem speelt al een tijd lang in ons land.

Nederland is een klein land waarin veel mensen wonen, een groot deel van onze bevolking heeft een vaste baan. Van deze mensen is ook nog eens een groot deel forens. Dit betekent dat mensen niet werken in de plaats waar ze wonen, ze moeten zich dus elke dag naar een andere plaats begeven. Dit kan op verschillende manieren, en de meest gebruikelijke manier is met de auto. Uit al deze mobiliteit ontstaat het fileprobleem, en de gevolgen hiervan zijn op verschillende vlakken te merken.

Het leek ons dus leuk om dit grote probleem met al zijn gevolgen te gaan onderzoeken en te bekijken of er iets aan gedaan kan worden en welke dingen er al gedaan worden. Om dit te gaan onderzoeken hebben wij de volgende hoofdvraag bedacht:

 Ø      Welke verschillende oorzaken bestaan er voor het Fileprobleem wat zijn de gevolgen hiervan en zijn er mogelijke oplossingen bedacht voor het probleem? 

Deze hoofdvraag kan niet zomaar in één keer beantwoordt worden, zonder dat hij verder onderzocht is, daarom hebben we drie deelvragen gemaakt.

 ·         Hoe ontstaan er file’s, wat zijn de oorzaken, wie zijn er bij           betrokken en wanneer vindt het plaats?

·         Wat zijn de gevlogen van de files voor de economie, het transport,     het milieu en de maatschappij?

·         Zijn er op dit moment al een aantal oplossingen bedacht voor het         fileprobleem, hoe werken de oplossingen en hebben de oplossingen     al veel nut?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen hebben we informatie gezocht op het internet, hier kwamen we op een pagina van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hier was er de optie om het Nationaal Verkeers -en Vervoersplan te bestellen.

Dit is een boekwerk met de titel "Van A naar Beter". Bij het boekwerk inbegrepen zat een cd-rom. Veel van de informatie uit ons werkstuk komt hiervandaan.

Maar er is toch ook deel “gewoon” van het internet gekomen. Toen we genoeg informatie hadden gevonden om onze deelvragen te beantwoorden, zijn we de taken gaan verdelen. Iedereen heeft een eigen deelvraag gekozen en heeft deze uitgewerkt.

Nadat we klaar waren met de uitwerking van de deelvragen, hebben we weer een onderverdeling gemaakt en de overige taken verdeeld, zoals b.v de website maken waarop het werkstuk gepresenteerd wordt, de inleiding en bronvermelding maken.

We hebben de hoofdstukken op een simpele manier ingedeeld, we hebben namelijk gewoon elke deelvraag een apart hoofdstuk gegeven. Op de internet pagina, zal van elk hoofdstuk de inleiding te lezen zijn. Onder deze inleiding kan men dan de uitwerking van de deelvraag downloaden als men dit wil. Dit hebben we gedaan om het leesgemak te vergroten.  Ook kan er gekozen worden op onderwerp. Hierdoor zal er snel gezocht kunnen worden naar bijvoorbeeld rekeningrijden. Op de betreffende pagina's staan ook links naar gerelateerde pagina's.

We hopen dat na het lezen van dit werkstuk, duidelijk is wat er allemaal speelt rond het fileprobleem. En dat het duidelijk is geworden of het fileprobleem wel of niet opgelost zal worden.

 

Joost Scharenborg, Marten Schut, Niels Voortman

Leerlingen van Scholengemeenschap Het Assink te Haaksbergen

 

 
 

Copyright © 2002, Joost Scharenborg, Niels Voortman & Marten Schut