Groene Rivier bij Pannerden

  Plans bypass River Rhine through "Groene Rivier" near Pannerden

 

Groene rivier Pannerden bij hoogwater

Op deze pagina vindt u in het kort weergegeven de plannen met het aanleggen van een stromende "bypass" van de Rijn in de "Groene Rivier" bij Pannerden

On this page you find the plans for a "bypass" from the river Rhine in the "Groene Rivier" near Pannerden

 

In het kader van "Ruimte voor de Rivieren" heeft men thans plannen om op de plaats van de huidige "Groene Rivier" bij Pannerden een stromende nevengeul van de rivier de Rijn aan te leggen.
De "Groene Rivier" begint thans bij de brug naar de veerpont Pannerden-Doornenburg en loopt verder richting Kandia bij Loo.

De rivier de Rijn heet op deze plaats het Pannerdens kanaal. Het is kanaal is gegraven in 1707. Dit kanaal lag oorspronkelijk op de plaats van de huidige Groene Rivier en is later verplaatst naar de huidige plek omdat het teveel gevaar opleverde voor de dijken van Pannerden. Daarbij is ook de huidige leidijk aangelegd waarop thans de huizen bij het veer zijn gelegen.

Om het waterafvoerend vermogen van de Rijn op deze plaats tijdens hoog water te vergroten heeft men thans het plan gemaakt om deze Groene Rivier tot aan Kandia af te graven en er zo een stromende nevengeul van te maken. Het water wordt dan via duikers onder de huidige leidijk doorgeleid en komt bij Kandia via een open verbinding weer op de Rijn terecht. De huidige overlaat (zie foto bij koptekst hierboven) wordt daarbij met 50 cm verlaagd zodat deze al in eerder stadium kan gaan functioneren door een overloop van het water vanuit de Lobberdensche Waard. 
Het gedeelte van de voormalige oude kanaalverbinding dat thans ter hoogte van de Deukerdijk zichtbaar is als waterpartij, blijft door de wijze van uitvoering van de plannen daarbij herkenbaar.

Hieronder staat een tekening weergegeven van de plannen.
Daaronder zijn links geplaatst naar de plannen zoals deze gepubliceerd zijn op onder meer de website van de gemeente Rijnwaarden. Deze plannen zijn gepubliceerd in Adobe Acrobat reader formaat.

Klik op figuur om dit programma te downloaden.

Hebt u aanvullende informatie beschikbaar over dit project dan graag een mailtje aan ons.
U kunt daarvoor gebruik maken van ons e-mail reactieformulier waarnaar een link hieronder is geplaatst.

To give the rivers more space during high water, plans are made to realize a bypass from the river Rhine at the location of the so-called "Green River" near the village of Pannerden.

This "Green River" is starts now near the bridge to the ferry from Pannerden-Doornenburg en continues until Kandia near the village of Loo.

The river Rhine its name on this place is in fact "Pannerdens channel" which is digged in 1707. This channel was in origin located at the today place from the Green River. Later the channel is replaced to the today location because it was to dangerous for the dikes of Pannerden. Also the today dam on which the houses are situated near the ferry was constructed at those times.

To make it possibly that the river of Rhine at this place can transport more water during high water, the plan is made to dig out the Green River from the today bridge to the ferry until the village of Lobith. The water is then  leaded under the dam by culverts en can continue his way until Kandia where is made an open connection with the river itself. Also the so-called overflow near Pannerden is then lowered with 50 cm so that it can function on an earlier time to let pass the high water from the Lobberdensche Waard.
The today visible water-part from the old Pannerdens channel near the Deukerdijk remains visible in the plans.

Below is places a picture of the plans.
Down are placed links the the original plans as published at the website of the community of Pannerden. These plans are published in Adobe Acrobat Reader format.

Click on image to download this program.

Do you have additional info about this project please send us a mail.
Use for this our e-mail reaction form. A links is placed below.
Zend reactieformulier aan webmaster - gelderse_poort@yahoo.com E-mail - reactieformulier Send reaction form to webmaster - gelderse_poort@yahoo.com E-mail - reaction form

 

 

 

Links naar de plannen:

Links to the plans:

Ontstaan van het Pannerdens kanaal
Korte impressie van het ontstaan van het Pannerdensch Kanaal
zoals gepresenteerd op het info-tableau op de picknick tafel bij dijkkruispunt Rijndijk/Deukerdijk in Pannerden
 
Klik voor nog meer info over dit kanaal op het pijltje hierachter...
Impression from the realisation of the Pannerdensch Channel
as presented on the info map on the picknick table near the cross-point from Rhinedike and Deukerdike In Pannerden.
Click for more info about this channel on the arrow behind...

Plannen Groene Rivier Pannerden
Overzicht van het plan
zoals gepresenteerd in het Rivierenmagazine 17 - kijk op pagina 11
 
Newsmagazine in which the plans are presented
look at page 11 from Rivierenmagazine 17
image groene rivier Pannerden
MER-samenvatting van de plannen 
(www.rijnwaarden.nl)
Presentation of the plans
(www.rijnwaarden.nl)
Totaalplan afgravingen Groene Rivier en Lobberdense Waard
Start-notitie van de plannen
(www.rijnwaarden.nl)
Total overview from the plans
(www.rijnwaarden.nl)
Groene Rivier Pannerden - noordelijk gedeelte

Aanbesteding van de plannen
Start van de uitvoering van het 1e deel van de plannen is gepland voor 2009; het project moet in 2012 klaar zijn

Start from realisation from the plans

Info van de Gelderlander over deze plannen
Klik op pijltje achter de artikelen om dit te lezen...
Gelders Eiland vastgemaakt aan de Liemers - 16-08-2008...
We zaten jaren met de kont in het water - 16-09-2008...

Info from Gelderlander newspaper about these plans
Click on the yellow arrow to read more (in dutch) about the plans in this newspaper...

Diverse rapporten van de gemeente Rijnwaarden:
Klik op pijltje achter de artikelen om dit te lezen...
Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden....

Several rapports from municipality of Rijnwaarden:
Click on the yellow arrow to read more (in dutch) about these plans 
Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden van Rijkswaterstaat

Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden
In dit plan van Rijkswaterstaat (in pdf-formaat) wordt de uitwerking aangegeven van de herinrichting van de Rijnwaardense Uiterwaarden, waaronder de kleiplassen bij de Bijland, de Lobberdensewaard, de Geitenwaard en de Groene Rivier bij Pannerden.

Shaping plan Rijnwaardense Rivermeadows


Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden
In dit plan van Rijkswaterstaat wordt de uitwerking aangegeven van de herinrichting van de Rijnwaardense Uiterwaarden, waaronder de kleiplassen bij de Bijland, de Lobberdensewaard, de Geitenwaard en de Groene Rivier bij Pannerden. De links op de foto verwijst naar de bijbehorende website !!

Shaping plan Rijnwaardense Rivermeadows

Nieuwsbrief van de plannen
Klik op pijltje achter de artikelen om dit te lezen...
Archeologisch onderzoek groene rivier - aug.2008...

Start from realisation from the plans
 

 

 

 

 

Copyright 2005 Runtil.
Last update: 07 september 2012