2      

In deze oefening openen wij een nieuw venster in PSP en onderzoeken het Palet Kleur  op meer mogelijkheden dan ons in de eerste oefening is geleerd.  

Eerst kijken wij wat er te doen staat bij het openen van een nieuw venster.

Een nieuw venster gebruiken wij om een heel nieuw werkstuk te gaan maken.

Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden:

1. een venster met een dichte achtergrond, die achtergrond bevat dan een kleur.

2. een venster zonder achtergrond, wij noemen dat een transparant venster, zeg maar een doorkijkvenster.

In deze oefening behandelen wij alleen het venster met de dichte achtergrond.  

Bestand / Nieuw.  

Open het programma PSP.

Klik in de menubalk op Bestand / Nieuw .

Er opent zich nu geen nieuw venster, maar een venster waarin wij moeten aangeven welk venster door PSP moet worden geopend.

Hierboven zie je een voorbeeld van dit venster.

In de eerste oefening heb je geleerd hoe te handelen om de getallen te wijzigen.

In dit venster zien de vakjes er toch iets anders uit en daar leren wij nu mee omgaan.

Bij breedte, hoogte en resolutie zie je helemaal rechts een nog onbekend icoon.

Als je op deze pijl klikt moet je de muisknop ingedrukt houden en zie je eronder een soort lineaal verschijnen.

Schuif de muis eens naar links of rechts, het getal wordt gewijzigd.

De vakjes breedte  en hoogte  hangen nauw samen met het vakje pixels .

Aan de rechterzijde van het vakje pixels zie je weer een ander pijltje.

Een dergelijk pijltje geeft aan dat je een uitklapmenu kunt openen, klik er maar eens op en je ziet .

Je zult begrijpen dat de vakjes breedte en hoogte de afmetingen aangeven van het te openen nieuwe venster.

Gebruikelijk is dat wij in PSP werken met afmetingen in pixels, dat is even wennen maar na een paar keer proberen heb je al snel door wat de getallen in pixels betekenen.

Maar als er eens een werkstuk gemaakt moet worden waarvan je de exacte maten in inches of centimeters weet, dan stel je in het vakje waar nu pixels staat d.m.v. het uitklapmenu en het klikken op de te gebruiken maateenheid de gewenste eenheid in.

De resolutie laat je normaliter altijd staan op de eenheid hier aangegeven. Wil je hierover meer weten klik op Help .

Ook het vakje pixels/inch  blijft meestal onaangeroerd, alleen als je met centimeters gaat werken moet ook dit vakje aangepast worden.

Nu komen wij in het vak Afbeeldingskenmerken .

Er staan maar twee vakjes, waarvan de laatste meestentijds op de hier getoonde 16.7 miljoen kleuren (24 bits)  blijft staan.

Klik maar eens op het pijltje om te zien welke kleurdiepte-mogelijkheden er nog meer zijn en kijk in de Help  als je hierover meer wilt weten.

Maar het vakje Achtergrondkleur  is wel heel belangrijk en vaak heeft men daar in het begin wat moeite mee omdat niet goed wordt opgelet wat er in een oefening staat, danwel dat men de in een oefening genoemde achtergrondkleur van het venster niet begrijpt.

Klik maar eens op het pijltje en zie welke mogelijkheden er zijn.

Let dus voortaan goed op wat de oefening aangeeft voor het openen van een nieuw venster m.b.t. de kleur van het venster.

In dit vak moet die kleur dan worden ingesteld.

Tip:  Als het venster nieuwe afbeelding  wordt geopend kan je met de tab -toets de verschillende invulvensters doorlopen.

Helemaal onderaan ziet je ook nog staan Vereiste hoeveelheid geheugen  met een bijvermelding van het aantal kiloBytes.

Dit betekent dat de computer om dit venster te openen een hoeveelheid geheugen in beslag gaat nemen die vermeld staat.

Hierop hoef je verder geen acht te slaan.

Het is tijd om ook werkelijk eens een nieuw venster te openen, doe dat met de volgende opdracht;

175 x 200, rood, 24-bits .

Zijn de gegevens in het venster juist ingevuld, klik dan op OK.

Ter herinnering, tenzij anders vermeldt is de  afmeting altijd in pixels  aangegeven.

Zo, zelf een nieuw venster geopend.

Het is wel erg rood, niet?  

Kleur.

Daarom gaan wij nu weer verder met het Palet Kleur .

In oefening 1 hebben wij geleerd voor- en achtergrondkleur in te stellen, nu gaan wij ook eens een kleur gebruiken.

Stel een voor- en achtergrondkleur in die je straks gaat gebruiken.

Het moet een effen kleur gaan worden, zonder textuur.

Ik zal nog een keer herhalen wat oefening 1 daarover zegt, Stijlen  op Effen , Texturen  op Geen .

Om nu het venster in te kleuren moet dat met een gereedschap gebeuren.

Palet Materialen en Vormen (gereedschappen).

Al het gereedschap vindt je in het Palet Materialen en Vormen , zie het voorbeeld rechts.

Het kleurgereedschap heet Vlakvulling  en heeft  dit icoon.

Klik met de linkermuisknop op dit icoon.

Nu denk je natuurlijk dat inkleuren van het venster mogelijk is.

Je hebt gelijk en ook weer niet want het zou best eens kunnen mislukken.

Opties voor gereedschap.

Elk gereedschap kent zijn Opties voor gereedschap .

In deze Opties  is het mogelijk de instellingen voor het gereedschap aan te passen.

Opties voor gereedschap  is een apart venster dat je het best ingeklapt in PSP kunt laten staan.

Je ziet de  titelbalk of het uitgeklapte exemplaar  niet in het PSP-venster staan, klik dan in de werkbalk op  dit icoon.

Stel de Opties voor gereedschap - Vlakvulling  in zoals  in bovenstaand venster.

Vullen met kleur.

Zet de muisaanwijzer in het geopende rode venster en linksklik.

Zie je wat er is gebeurd?

Muisaanwijzer weer in het venster en rechtsklik.

Begrepen wat je hebt gedaan?

Inderdaad met gereedschap Vlakvulling  vul je met de linkermuisknop een venster met de voorgrondkleur en met de rechtermuisknop met de achtergrondkleur.

Belangrijk en dus goed onthouden.

Zet in de Opties  de dekking eens op 50 .

Wijzig voor- en achtergrondkleur  in andere kleuren.

Vul een keer met de achtergrondkleur  het venster en daarna met de voorgrondkleur .

Door de dekkingsgraad te verlagen wordt de intensiteit van de kleur lager, zoals je ziet.

Voor deze oefening laten wij het er nu bij.

In de volgende oefening behandelen wij nog meer mogelijkheden uit het Palet Kleur .


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Naar beginners-oefening 3

Naar Overzichtspagina

Voorwaarde