5  

     

 

Open in PSP een nieuw venster 325 x 275, voorgrondkleur, 24 bits.

Open tevens een plaatje uit eigen voorraad (zie evt.oefening 1 'BestandOpenen'), de afmetingen van dit plaatje moeten kleiner zijn dan het nieuw geopende venster.

Je kunt straks ook een in deze oefening bijgevoegd plaatje gebruiken.

In dat geval hoef je geen eigen afbeelding (plaatje) te openen en het plaatje uit deze oefening kom je tegen als er mee gewerkt moet worden.


Activeer het nieuwe venster door in de titelbalk te klikken.

In de menubalk van PSP klikken op Bewerken , de muisaanwijzer op Plakken  zetten en je ziet nagenoeg hetzelfde vensterdeel als aan het begin van de oefening getoond wordt..

Nagenoeg, omdat er opties bij jou wellicht lichtgrijs zijn gekleurd, dat wil zeggen dat de functie buiten werking is omdat er geen mogelijkheid voorhanden is om de optie uit te voeren.

De ingebrachte cijfers staan er bij jou natuurlijk niet.

Wat je ook niet ziet, is het balkje boven de witte cijfers. Daar komen wij nog op terug.

Achter de opdrachten zie je combinaties staan, dit zijn sneltoetsen.

Bij gebruik van de sneltoets via het toetsenbord wordt dezelfde opdracht uitgevoerd als bij het rechtstreeks aanklikken van de opdracht.

Knippen.

Klik in de menubalk op Bewerken / Knippen .

Wanneer de achtergrondkleur in het palet kleur niet gelijk is aan de voorgrondkleur heb je nu meteen het kenmerk van de functie knippen gezien.

Het werkvenster heeft nu de kleur van de achtergrondkleur aangenomen.  

Wat is er gebeurd.

Door de functie Knippen  uit te voeren heb je de vensterinhoud gekopieerd en op het Klembord  geplaatst, daarvoor in de plaats is de achtergrondkleur gekomen.

Wat je uit een werkvenster ook knipt, er voor in de plaats komt altijd de achtergrondkleur.

Ongedaan maken.

Het programma bouwt voor elk werkstuk een bestandje op waarin alle handelingen worden opgeslagen.

Klik in de menubalk op Bewerken .

Je ziet achter het item Ongedaan maken  meteen wat de laatste handeling is geweest, zodat wij bij het uitvoeren van de optie weten wat er hersteld gaat worden.

In dit geval staat er dus Ongedaan maken Knippen .

Klik op Ongedaan maken Knippen .

De achtergrondkleur wordt verwijderd, de voorgrondkleur komt weer tevoorschijn.

Zouden er in het werkvenster meer handelingen zijn verricht, kan op deze manier telkens de laatste handeling ongedaan worden gemaakt.

Opnieuw.

Bij Ongedaan maken  wordt een handeling gewist en blijft de voorgaande handeling in het programmageheugen open.

Klik in de menubalk op Bewerken .

Je ziet nu staan Opnieuw Knippen , dat klopt want wij waren de handelingen begonnen met Knippen , daarna is het knippen ongedaan gemaakt en dat moet dus hersteld worden.

Klik op Opnieuw Knippen  en de achtergrondkleur is nu weer zichtbaar.

Ook deze optie kan herhaald worden tot er geen nieuwe opdrachten meer zijn.

Herhalen.

Dit is een bijzondere optie en is bedoeld voor een ander werkvenster dan waarin je bezig bent.

Open nůg een nieuw werkvenster in PSP. In dit venster wil je de laatste handeling uitvoeren die je in het werkvenster hebt gedaan waarin je bezig was.

Klik in de menubalk op Bewerken  en in dit geval zie je de optie Herhalen / Knippen  staan, klik hierop en de opdracht wordt nu in dit venster uitgevoerd.

KopiŽren.

Heb je in het begin van de oefening, zoals gevraagd, een eigen plaatje geopend, activeer het plaatje door in de titelbalk te klikken.

Nu gaan wij een kopie van het plaatje maken.

Klik in de menubalk op Bewerken / KopiŽren .

Je ziet niets gebeuren maar de kopie is wel degelijk gemaakt en is op het Klembord  geplaatst.

Had je geen eigen plaatje geopend maar wil je het hiernaast bijgeleverde plaatje gebruiken, doe dan het volgende.

Plaats de muisaanwijzer op het plaatje en rechtsklik.

Er wordt een menu getoond waarin ook de optie KopiŽren   is geplaatst, linksklik daarop.

Je ziet niets gebeuren maar de kopie is wel degelijk gemaakt en is op het Klembord  geplaatst.

Voor beide gevallen, eigen plaatje of bijgeleverd exemplaar, geldt dat er verder geen handeling wordt uitgevoerd, het plaatje wordt keurig bewaard op het Klembord .

Plakken.

Dit is een heel belangrijk onderwerp, want je zult gaan merken dat er veel in PSP geplakt moet worden.

Als Plakken ook inderdaad gewoon Plakken was, dan had het net zo eenvoudig geweest als KopiŽren, maar gelukkig is het dat niet en kunnen wij op diverse mogelijkheden rekenen.

Het woord Klembord  is al een paar maal gevallen en je hebt begrepen dat daar wordt bewaard wat gekopieerd is.

Voor Plakken hebben wij ook het Klembord nodig want hetgeen wij willen plakken is altijd uit het Klembord afkomstig.

Plakken / Als nieuwe afbeelding.

Je zult het wel begrijpen, activeren wij deze optie dan zal de kopie van het Klembord als nieuw venster in PSP worden geplaatst.

Klik in de menubalk op Bewerken / Plakken / Als nieuwe afbeelding  en er wordt een nieuw venster geopend met daarin jouw eigen plaatje of het plaatje uit deze oefening.

Plakken / Als nieuwe laag.

Het woord Laag is voor jou in PSP een nieuw begrip, later zal je hierover meer te weten komen, nu beperk ik mij te zeggen dat je Lagen moet zien als perkamentvellen die op elkaar gelegd worden.

Daardoor blijft het onderliggende altijd zichtbaar, het perkamentvel noemen wij in PSP Laag.

Wanneer wij een kopie Als nieuwe laag  plakken, leggen wij dus op de bestaande laag/lagen een extra laag waarop het gekopieerde komt te staan.

Het is wel van belang dat wij het venster activeren waarin de nieuwe laag moet worden geplaatst.

Activeer het venster dat je in het begin van de oefening als nieuw venster hebt geopend.

Klik in de menubalk op Bewerken / Plakken / Als nieuwe laag .

De kopie uit het Klembord wordt in het venster geplaatst.

Kijk eens naar de titelbalk, je ziet nu tussen haakjes (Laag 1) staan hetgeen wil zeggen dat die laag is geactiveerd.

Plaats de muisaanwijzer eens op de ingebrachte kopie, de aanwijzer verandert in  dit icoon, het verplaatsingsgereedschap .

Sleep nu met ingedrukte linkermuisknop de muis heen en weer, het plaatje beweegt mee en je kunt het dus op deze manier overal in het venster neerzetten.

Staat het op de juiste plaats laat de linkermuisknop weer los.

Plakken / Als nieuwe selectie.

In het vorige item vernam je van lagen.

Ook deze optie heeft met lagen te maken en nog wel op bijzondere wijze want als je op deze manier plakt zal de kopie op een zwevende laag  worden geplaatst.

Daarna kan je kiezen of de kopie op een eigen laag komt te staan ofdat het in de onderliggende laag wordt ingevoegd.

Klik in de menubalk op Bewerken / Plakken / Als nieuwe selectie .

De kopie wordt geplaatst met een witte pijl erin, beweeg de muis, het plaatje beweegt mee, zet het op de plaats waar je het wilt hebben en linksklik.

Het plaatje staat vast en heeft omringend stippellijntjes.

Kijk eens in de titelbalk, zwevende selectie  is toegevoegd.

Wij zetten het plaatje in de onderliggende laag door in de menubalk te klikken op Selecties / Niets selecteren .

De selectie is opgeheven en het plaatje staat in dit geval op laag 1 toegevoegd.

Plakken / Als transparante selectie.

Het woord transparant  zal je in PSP vaker tegenkomen.

Om te laten zien wat er gebeurd, moet je bijgaand plaatje kopiŽren. (Zie onder kopiŽren  voor de uit te voeren handelingen.)

Klik in de menubalk op Bewerken / Plakken / Als transparante selectie .

Je ziet nu het plaatje met witte rand, dat willen wij niet want de witte rand moet transparant/doorzichtig worden.

Linksklik en klik in de menu balk op Selecties / Niets selecteren .

Zet de achtergrondkleur op Wit.

Voer nogmaals Bewerken / Plakken / Als transparante selectie  uit en ziedaar het plaatje wordt getoond zonder witte rand en dat was de bedoeling.

Je kunt door de muis te bewegen het plaatje zetten waar je wilt, linksklik en het wordt geselecteerd, daarna in de menubalk kiezen voor Selecties / Niets selecteren .

Het plaatje wordt weer op de onderliggende laag toegevoegd, nadat het net als in de optie nieuwe selectie  als zwevende laag in het venster was ingebracht.

Plakken / In selectie.

In voorgaande handelingen heb je gezien dat het plaatje als selectie werd ingebracht.

De selectie wordt getoond door stippellijntjes, alles binnen die stippellijntjes wordt aangemerkt als zijnde geselecteerd.

Er kunnen in het werkvenster ook selecties gemaakt worden en het hele werkvenster kan geselecteerd worden, maar daar komen wij in een andere oefening wel op terug.

Om de optie Plakken /  In selectie  toch te demonstreren doe je het volgende.

Open in PSP een nieuw venster, 325 x 275, zwart, 24 bits.

Klik in de menubalk op Selecties / Alles selecteren , het hele werkvenster is omlijnd.

Klik in de menubalk op Bewerken / Plakken / In selectie .

De hele selectie wordt gevuld met de kopie, de kopie groot of klein past zich dus aan aan het geselecteerde gebied.

Klik in de menubalk op Bewerken/Ongedaan maken .

Herhaal dit nogmaals.

Klik in de gereedschapbalk op  Selectie , zet de muisaanwijzer in het zwarte venster, je ziet  druk de linkermuisknop in en sleep de muis met ingedrukte muisknop iets rechts naar beneden tot je een kleine rechthoek ziet, laat dan de muisknop los.

Er ontstaat een gelecteerd gebiedje.

Klik in de menubalk op Bewerken / Plakken / In selectie .

Het bewijs dat het plaatje zich aanpast aan de selectie is nu geleverd en je begrijpt meteen wat plakken in selectie  betekent.

Wissen.

Deze optie verwijdert de inhoud van het geselecteerde gebied, afhankelijk van de laag waarop dit wordt gedaan, zal het gebied transparant worden (laag) of de achtergrondkleur aannemen (achtergrond).

Klik in de menubalk op Bewerken / Wissen .

Het plaatje verdwijnt uit de selectie en wijzigt in de achtergrondkleur wit.

Het verschil met de optie Knippen  is dat Wissen  niets naar het Klembord transporteert.

Samengevoegd kopiŽren.

Er is je inmiddels bekend dat een werkstuk uit meerdere lagen kan bestaan, dat die lagen als het ware op elkaar liggen.

Als je nu wilt kopiŽren door de gelijknamige optie te gebruiken, zal altijd dat deel uit de laag die geactiveerd is gekopieerd worden.

Wil je echter van het geselecteerde gebied alle laagdelen kopiŽren, dan gebruik je de optie Samengevoegd kopiŽren .

Later moet je dit maar eens uitproberen.

Vorige opdrachten.

In de toelichting onder Ongedaan maken  is al gezegd dat alle handelingen door het programma geregistreerd worden.

Klik in de menubalk op Bewerken / Vorige opdrachten  en je ziet in een nieuw venster wat er zoal is uitgevoerd.

Middels dit venster is het mogelijk mutaties ongedaan te maken en zelfs ongedaan gemaakte mutaties weer te herstellen.

Wilt U over dit venster meer weten, klik op Help .

Sluit het venster door op Annuleren  te klikken.

Leegmaken.

Klik in de menubalk op Bewerken  en plaats de muisaanwijzer op de optie Leegmaken .

Je ziet een menu met de opties Klembord  en Vorige opdrachten .

Leegmaken Klembord.

Al enkele malen is het woord Klembord gevallen, een korte uitleg.

Klembord is een Windows programmaatje dat in verschillende bestandsformaten een kopie kan opnemen.

Het houdt deze kopie vast tot er een andere kopie wordt ingegeven, er kan dus slechts ťťn kopie bewaard worden.

Na het afsluiten van Windows wordt het Klembord geleegd zodat na het opstarten van Windows altijd met een leeg klembord wordt begonnen.

Wil je om bepaalde reden tussentijds het klembord leegmaken, klik dan in de menubalk op Bewerken / Leegmaken / Klembord .

Leegmaken vorige opdrachten.

In het venster Vorige Opdrachten  heb je gezien wat er zoal in komt te staan.

Het zou kunnen dat je tijdens het werken aan een werkstuk zeker weet dat al het voorgaande niet gewijzigd hoeft te worden, je besluit om met een schone lei verder te gaan, gebruik dan deze optie.

In PSP heb je nog steeds het venster met de zwarte achtergrond geactiveerd staan.

Klik in de menubalk op Bewerken / Leegmaken / Vorige opdrachten .

Klik in de menubalk op Bewerken  en je ziet dat de optie Vorige opdrachten  niet geactiveerd kan worden, het is in grijs genoteerd, er zijn dus geen opdrachten meer genoteerd.

Als het goed is staat er in het zwarte venster nog wel een selectiegebied met stippelrandje.

Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

Klik in de menubalk op Bewerken / Vorige opdrachten , nu kan dat weer omdat je een opdracht hebt doorgevoerd.

De laatste opdracht Niets selecteren  staat genoteerd.


Dit is toch heel wat informatie, waarmee je weer een stukje verder bent gekomen in de grote ontdekkingstocht in PSP.

Twee punten wil ik nog toevoegen:

1. je hebt gezien dat opdrachten ook met sneltoetsen zijn uit te voeren.

Probeer er gewoon eens een paar uit.

Het gaat er in deze alleen om dat je weet dat en hoe het werkt.

2. In het voorbeeldvenster aan het begin van de oefening zie je als inzet een stukje werkbalk (het stukje met de witte cijfers er onder).

De witte cijfers corresponderen met de blauwe cijfers in het menu.

Beiden geven hetzelfde resultaat.

Dus het activeren in de menubalk van Bewerken / KopiŽren  geeft hetzelfde resultaat als het ťťnmalig klikken in de werkbalk op het icoon boven nummer 4.

Je mag raden wat het snelste werkt.

Als je jezelf afvraagt hoe krijg ik de iconen in de werkbalk omdat je er achter bent gekomen dat de werkbalkfunctie handiger is dan de menufunctie, kijk dan eens in deze instructie,  Werkbalk aanpassen .


Alles bij elkaar is er inmiddels al heel wat basiskennis van PSP vergaard.

Met deze kennis moet het toch mogelijk zijn iets te gaan doen.

Nog even volhouden en de oefeningen 6 en 7 doornemen en daarna kan met oefening 8 een werkstuk gemaakt worden.


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Naar beginners-oefening 6

Naar Overzichtspagina

Voorwaarde