Uren bezig aan een werkstuk en plotsklaps komt er een melding dat er iets mis is gegaan in het programma, het wordt afgesloten.

Gevolg, alle werk voor niets, helemaal opnieuw beginnen, niet meer weten wat er eerder allemaal gedaan is, desillusie.

Met PSP7 hoeft dit geen probleem meer te zijn, er is namelijk een oplossing die er voor zorgt dat na herstarten van het programma ook het nog niet afgewerkte en niet opgeslagen werkstuk herstart, zodat je verder kunt waar je was gebleven.


01. Open PSP.

02. Klik in de menubalk op Bestand / Voorkeuren / Instellingen automatisch opslaan. .  .

Dit is het venster dat zich opent.

03. Wil je de optie toepassen, klik in het witte hokje voor de tekst Automatisch opslaan inschakelen , er komt een vinkje in te staan.

In het venstertje achter de tekst Minuten  vul je de interval van het opslaan in.

Nu moet er nog aangegeven worden waar het systeem de automatisch opgeslagen bestanden moet bewaren.  

Tenminste, er is al een plaats aangewezen maar je kunt daar ook een wijziging in aanbrengen.  

a. Klik in de menubalk op Bestand / Voorkeuren / Bestandslocaties .

 

In dit venster klik je op de tab Ongedaan maken bestanden/tijdelijke bestanden .

Voorgeprogrammeerd is de locatie Windows/Temp , maar je kunt elke locatie noteren die je wellicht geschikter acht dan deze.

Door het aanklikken van de knop Zoeken  kan je een andere locatie selecteren en inbrengen.

b. Na het instellen zoals onder a. aangegeven, het afsluiten en herstarten van PSP7, zijn de instellingen vastgelegd en wordt er door het systeem volgens de als interval ingestelde tijd een soort copie gemaakt van de bestandsgegevens van het werkstuk of de werkstukken die in PSP7 zijn geopend.

Hiernaast zie je een voorbeeld van opgeslagen bestanden die er voor kunnen zorgen het werkstuk na onvrijwillig afsluiten te heropenen.

Slechts na een zogenaamde crash  van het programma PSP en het aansluitend heropenen van het programma, worden ook de werkstukken geopend die op het moment van de crash  in het programma PSP aanwezig waren.

 

Voordat je na heropening handelingen aan het automatisch geopende werkstuk of werkstukken uitvoert, is het beter hetgeen geopend is eerst op te slaan.

Het komt namelijk voor dat het programma na heropening in herhaling een fout genereert binnen de intervaltermijn, er is dan niets opgeslagen en er zal dus ook niets heropend kunnen worden bij het opnieuw opstarten van PSP.

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Naar Overzichtspagina

Voorwaarde